Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt val till 12/13 Länk till valsidan, lösen och användarnamn kommer att skickas ut till er mail i google.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt val till 12/13 Länk till valsidan, lösen och användarnamn kommer att skickas ut till er mail i google."— Presentationens avskrift:

1 Individuellt val till 12/13 Länk till valsidan, lösen och användarnamn kommer att skickas ut till er mail i google

2 Steg 1 Klicka på ”Du har val att göra”

3 Steg 2 Klicka på Individuellt val

4 Steg 3 Välj Schemaposition Du kan bara välja en kurs ur varje kursblock (INDB, INDC, INDF). NI-eleverna väljer språk, Engelska C, MaE och SvC ur gruppen ”IND NVNI Inne i schemat”

5 Steg 4 Spara

6 OBS! Du får en varning om du gjort val som krockar.

7 Steg 5 Gör reservval

8 Steg 6 Klicka på Övrigt för att göra Estetiskt val

9 Steg 7 Bläddra fram Estetiskt val

10 Steg 8 Välj önskad kurs

11 Steg 9 Spara när allt är klart!

12 Sökvägar Information om meritpoäng Examen 2010-2013 http://www.hsv.se/download/18.36556afd1261af 125707ffe289/gar-i-gymnasiet.pdfhttp://www.hsv.se/download/18.36556afd1261af 125707ffe289/gar-i-gymnasiet.pdf http://www.hsv.se/download/18.328ff76512e968 468bc80005804/HSVFS-2007-8.pdfhttp://www.hsv.se/download/18.328ff76512e968 468bc80005804/HSVFS-2007-8.pdf Gy 11 http://www.hsv.se/download/18.7dac986013389 229f6e80003493/examen_fr_gymnasieskolan.p dfhttp://www.hsv.se/download/18.7dac986013389 229f6e80003493/examen_fr_gymnasieskolan.p df

13 OLIKA POÄNG !! GYMNASIEPOÄNG JÄMFÖRELSETAL MERITPOÄNG

14 Gymnasiepoäng Omfattning på kursen Sv A 100 p En B 100 p Ma B 50 p Totalt tillsammans 2500 poäng SLUTBETYG

15 Jämförelsetalet www.vhs.se Det tal du konkurrerar med för att komma in på högskolan www.vhs.se IG = 0 G = 10 VG = 15 MVG = 20 Exempel: VG i samhällskunskap ger 15 x 100 (kursens gy poäng). På detta sätt räknas betyget fram i varje kurs – betygsvärdet. Alla betygsvärden adderas, du få då fram en summa 20.000-40.000. Detta sammanlagda värde divideras med de betygssatta kurserna, dvs. 2500 poäng. Du får fram ett tal mellan 9-20,0. Max 20,0.p OBS! Idrott och hälsa A räknas alltid med. Därefter räknas eventuella meritpoäng med. Max blir 22,5 p. Summan av alla kurser ________________________________________ = jämförelsetalet 2500 gymnasiepoäng

16 Meritpoäng Max 2,5 poäng som läggs på ditt jämförelsetal Extra poäng för ”Svårare kurser” Moderna språk (max 1,5 p) Matematik (max 1,0 p) Engelska (max 1,0 p) Områdeskurser (max 1,0 p)– kurser som anses vara bra att ha läst/betyg på – ligger i linje med det man söker till.

17 Moderna språk Meritpoäng – moderna språk (max 1,5) Språk 1 Steg 3 – 0,5 meritpoäng. Steg 4 – ytterligare 0,5 meritpoäng. (Ger 1,0 meritpoäng om steg 3 krävs för särskild behörighet.) Steg 5 – ger ytterligare 0,5 meritpoäng om sökande tilldelats poäng för steg 4. Språk 2 Lägst steg 2 – ger 0,5 meritpoäng om sökande erhållit 1,0 men inte 1,5 meritpoäng i språk 1.

18 Engelska Meritpoäng – engelska (max 1,0) Kurs B ger 0,5 meritpoäng Kurs C ger ytterligare 0,5 meritpoäng Om kurs B krävs för särskild behörighet kan sökande endast få 0,5 meritpoäng för engelska C Tillämpning Kurs B 0,5 meritpoäng Kurs C 1,0 meritpoäng under förutsättning att engelska B inte krävs för särskild behörighet

19 Matematik Meritpoäng – matematik (max 1,0) En kurs på nivån över behörighetsnivå – 0,5 meritpoäng En kurs på två nivåer över behörighetsnivå – ytterligare 0,5 meritpoäng Tillämpning En nivå över krav på behörighet – 0,5 meritpoäng Två nivåer eller mer över krav på behörighet – 1,0 meritpoäng Exempel Om det endast finns krav på grundläggande behörighet ger kurs B 0,5 meritpoäng. Högre nivå ger 1,0 meritpoäng oavsett nivå.

20 Meritpoäng – områdeskurser (max 1,0) Kurser som man får meritpoäng för som anses vara en merit vid vald utbildning. Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gy poäng ger 0,5 meritpoäng Lägst betyg Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 50 gypoäng ger 0,25 meritpoäng (max 0,5 dvs. endast två 50 p kurser kan räknas)

21 2014-12-1521 Grundläggande Behörighet Följande krävs: Fullständigt slutbetyg från nationellt program eller specialutformat program Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik. (Sv A+B/Sv2A+B, Ma A, En A). Idrott och hälsa A räknas alltid med i jämförelsetalet

22 2014-12-1522 Särskild Behörighet Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg 3 eller Godkänd.

23 Exempel på utbildningar och deras särskilda behörighetskrav till svenska universitet och högskolor (gäller för ht-11) Kontrollera själv –variationer mellan Universitet kan förekomma. UtbildningMotsvarar i kurser PsykologprogrammetMa B, Sh A LäkarutbildningenMa D, Fy B, Ke B, Bi B TandläkarutbildningenMa D, Fy B, Ke B, Bi B SjuksköterskeprogrammetMa B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) SjukgymnastutbildningenMa B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) IdH A SocionomprogrammetMa B, Sh A ArkitektutbildningMa C, Sh A, Fy A Ke A alt Nk B HögskoleingenjörsutbildningMa D, Fy B, Ke A Naturvetenskaplig utbildningMa D, Fy B, Ke B, Bi B CivilingenjörsutbildningMa E, Fy B, Ke A FastighetsmäklarprogrammetMa B/C, Sh A, En A/B EkonomprogrammetMa C, Sh A, En B Civilekonom HandelshögskolanMa D, Sh A, Hi A, En B, steg 3 språk, SvB/Sv2B Internationella ekonomprogrammetMa C, Sh A, »En B och aktuellt språk steg 3 Jurist kandidatprogrammetHi A, Sh A

24 Utökad kurs Mer än 2500 poäng – utökad kurs. En kurs som lästs som utökad kurs räknas endast med om den krävs för behörigheten.

25 Specialutformat program Om man tar bort en karaktärskurs som är obligatorisk på NV Rektor beslutar Framförallt om man har för många gymnasiepoäng Kombinera studier med idrott Senast den 1 oktober i åk 3 Kursen får ej vara avslutad, nyss påbörjad!

26


Ladda ner ppt "Individuellt val till 12/13 Länk till valsidan, lösen och användarnamn kommer att skickas ut till er mail i google."

Liknande presentationer


Google-annonser