Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cecilia Grevby, cecilia.grevby@fas.se Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cecilia Grevby, cecilia.grevby@fas.se Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning."— Presentationens avskrift:

1 Cecilia Grevby, cecilia.grevby@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom arbetsliv, hälsa och välfärd.

2 Statliga huvudfinansiärer av forskning
FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och miljö, Vinnova Verket för innovationssystem, VR Vetenskapsrådet, ”The university sector”

3 Statliga forskningsfinansiärer
Statliga forskningsfinansiärer. Resurser för forskning 2007, cirka 7 miljarder kronor FAS 6 % Formas 12 % 55 % VR Vinnova 27 %

4 FAS stödjer grundforskning och behovs-styrd forskning med 400 mnkr/år inom:
Arbetslivets inriktning och utveckling Arbetsmarknad Arbetsorganisation Individens hälsa och levnadsvillkor Arbete och hälsa Folkhälsa Samhällets regelverk och trygghetssystem Välfärd Omsorg och sociala relationer

5 FAS har ett nationellt samordningsansvar för forskning inom följande områden:
Funktionshinder och handikapp Internationell migration och etniska relationer (IMER) Äldre Socialvetenskaplig alkoholforskning Barn och ungdomsforskning FAS har ett bevakningsansvar för forskning inom elektromagnetiska fält och elöverkänslighet.

6 Beviljade anslag 2004–2006 (mnkr)
29,6 27,3 Omsorg och sociala relationer 20,8 24,3 32,6 Välfärd och socialförsäkring 20,7 46,2 51,9 Folkhälsa 62,7 Arbetsmarknad 27,3 31,9 20,0 Arbetsorganisation 39,5 48,7 35,7 Arbete och hälsa 36,8 34,3 24,9 2004 2005 2006

7 Stödformer Forskning Kunskapsförmedling Internationalisering
Projektbidrag Programstöd Postdoc-bidrag Anställningar Forskningscentra Kunskapsförmedling Nätverk Konferenser/symposier Publikationsbidrag Internationalisering Resebidrag Utlandsstipendier Gästforskarbidrag Planeringsbidrag för EU-ansökningar

8 Internationellt samarbete
FAS stödjer och stimulerar på olika sätt det internationella forskningssamarbetet FAS anlitar internationella experter för utvärderingar FAS är medlem av European Science Foundation (ESF) och deltar också i andra nätverk med ett flertal europeiska forskningsfinansiärer, t ex ESF MO FORA on Research Carreers och ESF MO FORA on Evaluation FAS är partner i tre ERA-NETs: WORK-IN-NET, ERA-AGE och NEW OSH ERA FAS är partner i två NORIANET

9 Beviljade medel 2006 för internationellt utbyte (tkr)
Konferensstöd 5258 2057 1554 1128 1435 Gästforskare Stipendier Övrigt Internationell publicering 214 Resor

10 Internationellt forskningssamarbete 2004 fördelat efter land/region
Antal forskningsprojekt USA UK Norden Övriga EU-länder Tyskland Övriga Övriga Europa Frankrike Australien och Nya Zeeland Baltikum 158 123 104 88 59 40 39 27 20 12

11 EU:s Sjunde ramprogram FP7 Huvudområde Samarbete (Cooperation),
Health SSH, ”Socioeconomics sciences and humanities”, men även NMP, ”Nanotechnologies” ICT, ”Information and Communication technologies”, samt Marie Curie inom ”People” ERC (European Research Council)

12 8. Socio-Economic Sciences and the Humanities
Growth, employment and competitiveness in a knowledge society Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective Major trends in society and their implications The citizen in the European Union Socio-economic and scientific indicators

13 Social Science and Humanities, SSH, (deadline den 13 januari 2009):
Social inequalities, their implications and policy options (sid 11), Small or medium Collaborative project max EUR 2  Social platform on research for families and family policies (sid 13), Coordination action and support action Quality of work and impact on quality of life and economy (sid 13), Small or medium Collaborative project max EUR 2 700 000

14 Marie Curie Actions - People
IEF - Intra-European Fellowships for Career Development IOF - Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development ITN - Initial Training Networks Webb:

15 FAS utlyser planeringsbidrag för EU-projekt, läs mer på www.fas.se
• Koordinator för en ansökan om Cooperative projects, max kr • Ledande partner i en ansökan om Cooperative projects, max kr • Koordinator för ett Marie Curie-nätverk, max kr • Marie Curie-postdoc (MC IEF, MC IOF) kr ERC, max kr Nytt från 2009!

16 Ansökan Ansökan kan göras av forskare verksam vid en svensk forskningsinstitution. Ansökan består av ett ansöknings-formulär, en projektbeskrivning som maximalt får uppgå till tre sidor, samt ett CV för sökande på maximalt tre sidor (referenslistan bör innehålla uppgift om de fem senaste referee-granskade publiceringarna). Av projekt-beskrivningen skall tydligt framgå: • vilken utlysning ansökan avser (utlysningens id-nummer) • projektidé (en sida) • vilka övriga partners som ingår i projektet (namn, befattning, institution, specialkompetens, samt eventuell webbadress). Vid ansökan som avser Marie Curie-postdoc skall värdinstitutionen beskrivas • att projektet ligger inom FAS ansvarsområden • en plan för arbetet samt en budgetberäkning som redovisar kostnaderna för planeringsarbetet • om stöd söks för samma ändamål hos annan finansiär Ansökan görs elektroniskt på FAS hemsida


Ladda ner ppt "Cecilia Grevby, cecilia.grevby@fas.se Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser