Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dynepo Epoetin delta ATC-kod: B03X A Godkänd: 020318 (central procedur)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dynepo Epoetin delta ATC-kod: B03X A Godkänd: 020318 (central procedur)"— Presentationens avskrift:

1 Dynepo Epoetin delta ATC-kod: B03X A Godkänd: 020318 (central procedur)

2 Dynepo Verksam beståndsdel Dynepo är framställt ur en human tumörcellslinje med genaktiveringsteknik. Aminosyrasekvensen är densamma som i tidigare godkända epoetiner medan glykosyleringsmönstret är mer likt det för endogent nativt erytropoetin.

3 Dynepo Indikation Behandling av anemi hos patienter med kronisk njursvikt. –Det kan användas för såväl dialys- behandlade som icke dialysbehandlade patienter.

4 Dynepo Säkerhetsvärdering I de kliniska studierna har ökningen av hemoglobinnivåerna varit jämförbara med epoetin alfa.

5 Dynepo Läkemedelsverkets värdering Preparatet utgör ett alternativ till tidigare registrerade erytropoetin-produkter men torde inte tillföra något väsentligt nytt. Det är ej visat att den ökade likheten i glykosyleringsmönster med nativt humant erytropoetin skulle innebära några fördelar ur klinisk synvinkel.


Ladda ner ppt "Dynepo Epoetin delta ATC-kod: B03X A Godkänd: 020318 (central procedur)"

Liknande presentationer


Google-annonser