Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA i Omvandlingsområden Hur hittar vi lösningar som är bra för alla - miljön, de boende, plånboken och kommunen Maria Hübinette Länsstyrelsen Västra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA i Omvandlingsområden Hur hittar vi lösningar som är bra för alla - miljön, de boende, plånboken och kommunen Maria Hübinette Länsstyrelsen Västra."— Presentationens avskrift:

1 VA i Omvandlingsområden Hur hittar vi lösningar som är bra för alla - miljön, de boende, plånboken och kommunen Maria Hübinette Länsstyrelsen Västra Götalands län, vattenvårdsenheten (Tjörns kommun, miljöavdelningen) Länsstyrelsen Västra Götalands län

2 Omvandlingsområde … är ett ”sammanhängande fritidshusområde om minst 10 fastigheter där omvandling mot permanentboende pågår.” (citat ur Handbok om VA i omvandlingsområden)

3 Detta känner vi igen?!

4 Vilka problem och vems? Husen är för små för åretruntboende/ för småbarnsfamiljer Vattnet räcker inte eller finns bara på sommaren eller kvaliteten försämras… Grannens avlopp rinner på min tomt/förstör min brunn Det luktar illa i dikena i området Badviken geggar igen Dyrbart att tömma toatanken många gånger om året Äckligt med mulltoalett/utedass Områdena ligger långt från kommunens verksamhetsomr för VA Tunna jorddjup Känsliga naturmiljöer mm

5 Varför VA-problem i omvandlingsområden?
Sommarstuga ”Mulltoa”(TC)/WC till sluten tank Diskho Tvättfat Klädtvätt ”hemma i sta´n” Duschade ”hemma i sta´n” Sommarvatten Nu Hög permanentningsgrad Önskemål om WC Diskmaskin Tvättmaskin Duschande tonåringar Åretruntvatten

6 Varför är detta viktiga frågor för kommunen?
Planeringsfrågor Hälsoskydd (dricksvatten) Miljöskydd (badvikar) Kretslopp (Miljöbalken)

7 Lagstiftningar Miljöbalken Lagen om allmänna vattentjänster
Anläggningslagen Plan och bygglagen

8 Vad är bäst??? Eget vatten Egen avloppsanläggning (TC och BDT eller WC och BDT) Gemensamt vatten Gemensamt avlopp Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Kostnadsfråga för både den enskilde (MB 2:7) och samhället… miljöfråga?

9 Vad kôster det? Avloppsreningsverk för ett 20-tal hus kostar ca ½ miljon kronor Avloppsreningsverket utgör ca ¼ av totalkostnaden vid anläggande av nytt avloppssystem. Jämför med kommunal anslutning… stor variation mellan kommuner … särtaxa…

10 Tjörn

11 Exemplet - Tjörns kommun
Politisk enighet 65 fritidsområden, ca 2800 fastigheter ÖP 90 förordar permanentning av fritidshusområden (omvandlingsområden) Ca 35 avloppsanläggningar pe Ca 40 gemensamma anläggningar för dricksvatten Undantag från detaljplanebestämmelserna, ”105+35”

12 VA-grupp Kommun Styrelse Ledningsgrupp 5 politiker
Vision Idé Mål Resurser och prioriteringar (tidsplan) Rambudget Planeringsgrupp tjänstemannaledning Bygg Miljö Tekniska Plan Planera Driva Medverkan Projektgrupp Miljö (projektledare) Budget Tidsplan Bemanning

13 Hur blev det möjligt? Övergångsordning innan ny detaljplan gäller
”När området har en godtagbar VA-lösning eller om VA-saneringen kommit tillräckligt långt finns två möjligheter, om kommunen bedömer området lämpligt för helårsbebyggelse. Och det gör man i de allra flesta fallen.”

14 Tänk på detta! Viktiga: VA-försörjningsplan Politisk enighet
Förvaltningsövergripande enighet Prioriteringsordning viktig! Utgå från förutsättningarna för dricksvattenförsörjning!!!

15 Tips! Tålamod Tid (5 år?) Arbetsgrupp Bollplank Återkommande möten
Listor över reningsverk, gräventreprenörer osv Referensområden, kontaktpersoner

16 Olsby Inventerades 2001 Drygt 40 fastigheter Några gemensamma bäddar
En hel del egna avloppsbäddar WC+BDT samt WC+TC alt WC till sluten tank Ombildning till större ga Färdigt avloppsreningsverk (Emendo) 2003 Levéer 500 kvm Grund havsvik som recipient

17 Olsnäs Klagomål Ca 40 fastigheter
Slamavskiljare med SP60 från 1980-talet WC+BDT Befintlig ga Föreläggande med vite (100´kr/mån) 2004 Färdigt ARV (Emendo) 2005 Polerbädd Badvik som recipient

18 Tådås ”Pågått” i 15 år! Nästan 90 fastigheter Några gemensamma bäddar
En hel del egna anläggningar WC+BDT samt WC+TC alt WC till sluten tank Nybildning av ga Färdigt ARV (Aqua prim) 2007 Befintligt, större vassområde Bäck som recipient

19 Sundsby-Hällene och Valla-Hällene
Uppstart 1997 Totalt ca 100 fastigheter Några gemensamma bäddar En hel del egna anläggningar WC+BDT samt WC+TC alt WC till sluten tank Nybildningar av flera ga Färdig bädd för 7 fastigheter WC+BDT 2004 Färdigt ARV (Aqua prim) 2008 Polerbädd Bäck (nära till hav) som recipient

20 Risön Inventering 2001 Drygt 40 fastigheter
Egna anläggningar för BDT (och WC…) Nybildning av flera ga Två större bäddanläggningar och de flesta egna klara 2007 Enbart BDT TC med urinseparering Havet som recipient

21 Hjälteby – samf. ”I nöd o lust”
Väldigt dåliga avlopp!!! Dricksvatten… 10-tal fastigheter Nybildning av ga WC+BDT Färdigt ARV (Klargester) för 35/40 pe 2004 Bäck som recipient

22 Till kommunalt VA-nät Många områden har valt att ansluta sig i grupp till kommunens VA-nät. Dvs de får en anslutningspunkt och de bygger själva ledningsnätet inom området – oftast som samfällighet. Andra har valt den ”vanliga” anslutningen till kommunens VA-nät – med verksamhetsområde och en servispunkt i fastighetsgräns.

23 Rapport 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

24 Gemensamt avlopp – så kan det gå till

25 Tack för mig! maria.hubinette@o.lst.se


Ladda ner ppt "VA i Omvandlingsområden Hur hittar vi lösningar som är bra för alla - miljön, de boende, plånboken och kommunen Maria Hübinette Länsstyrelsen Västra."

Liknande presentationer


Google-annonser