Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skeda Udde-Kungshult-Dänskebo. 10 steg för Byalag Steg 1 – Undersök Intresse 59 fastigheter har lämnat intresseanmälan Steg 2 – Anmäl Intresse Kontakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skeda Udde-Kungshult-Dänskebo. 10 steg för Byalag Steg 1 – Undersök Intresse 59 fastigheter har lämnat intresseanmälan Steg 2 – Anmäl Intresse Kontakt."— Presentationens avskrift:

1 Skeda Udde-Kungshult-Dänskebo

2 10 steg för Byalag Steg 1 – Undersök Intresse 59 fastigheter har lämnat intresseanmälan Steg 2 – Anmäl Intresse Kontakt med Utsikt tagen och intresse anmält Steg 3 - Bilda Ekonomisk förening Behöver göras

3 10 steg för Byalag Steg 4 – Projektering Anlita projektör ca 1500 kr/fatstighet Egen projektering Sträckning på områdesnät Markavtal (avgifter) Trafikverket (avgift) Granskning och godkännande av projektering/kostnadsberäkning av Utsikt samt Linköpings kommun

4 10 steg för Byalag Steg 5 – Ansök om projektstöd Bidragsansökan Länstyrelse/Jordbruksverket 60% av bidragsberättigad kostnad Som tidigast i maj Projektering krävs Steg 6 – Befintliga mediaavtal Avsluta avtal

5 10 steg för Byalag Steg 7 – Upphandling Utgår från projektering Krav vid bidrag Steg 8 – Byggnation Uppstartsmöte Utsikt, Entreprenörer och byalag Avtal med Utsikt Steg 9-10 – Inmätning och anslutning, Användning

6 Vem gör vad? Utsikt: Fiberkabel till stamnät. Blåsning av fiberkabel i stamnät. Fiberkabel och fiberavslut till fastigheten. Blåsning av kundfiber från brunn till fastighet. Svetsning av fiber i brunn och i fiberavslut i fastigheten. Godkännande av byalagets projektering. Inmätning av brunnar och kanalisation för dokumentation.

7 Vem gör vad? Byalag: Projektering. Upprättande av markupplåtelseavtal. Upprätta adresslista för alla byalagsmedlemmar. Sammanställning av Mtrl.-lista till Utsikt slang, varningsnät, brunnar, distanspålar, slangkopplingar m.m. Förläggning av kanalisation och sättning av brunnar på hela sträckan enl. markanvisning.

8 Kostnader Anslutning Utsikt 7990 kr/fastighet Grävning Gräsmatta 150kr/m Grusväg 113kr/m Åker 88 kr/m Vägren 88 kr/m Tryckning 563 kr/m Sättning av gräsbrunn 875 kr/st

9 Kostnader Material Skarvbrunn för gräsyta3000 kr/st Skarvbrunn GC bana 8500 kr/st Skarvbrunn vägbana 9900 kr/st Distanspåle 550 kr/st Varningsnät 500m 1500 kr/500m (3 kr/m) Optorör 40mm 10 kr/m Skarvkoppling 40-40 55 kr/st Optorör 25mm 5 kr/m Skarvkoppling 25-2542 kr/st

10 Kostnader Beräknad grävsträcka Totalt ca 9200 m, ca 920000 kr

11 Bidrag mm. Bidrag från Länsstyrelsen 60 % av bidragsberättigad kostnad projektering anläggningsarbeten material dokumentation administration Ansökan från 140903, program ej godkänt. Beslut tidigast juni -15

12 Bidrag mm. Krav: Du ska genomföra projektet på landsbygden Du ska genomföra projektet i ett område där det inte finns NGA-nät Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område Projektet är förenligt med befintlig regional och kommunal strategi Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att projektet planeras Prioriteras via poängmodell

13 Rekomendationer Utsikt och Linköpings kommun rekomenderar Solidarisk kostnadsfördelning Byalag täcker < 1 km från stamnätet


Ladda ner ppt "Skeda Udde-Kungshult-Dänskebo. 10 steg för Byalag Steg 1 – Undersök Intresse 59 fastigheter har lämnat intresseanmälan Steg 2 – Anmäl Intresse Kontakt."

Liknande presentationer


Google-annonser