Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spillningsinventering 2009. Arbetsgruppen Thomas Andreasson Jan Källerfelt Bo Gustafsson Björn Tuneld Lars Jurell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spillningsinventering 2009. Arbetsgruppen Thomas Andreasson Jan Källerfelt Bo Gustafsson Björn Tuneld Lars Jurell."— Presentationens avskrift:

1 Spillningsinventering 2009

2 Arbetsgruppen Thomas Andreasson Jan Källerfelt Bo Gustafsson Björn Tuneld Lars Jurell

3 Upplägg – vad säger forskarna? Projekt 5763/2004 Slutrapport och Tilläggsrapport Sv. Jägareförbundet: Ålder på spillningshögarna svår att avgöra i viss vegetation. På karga marker är högarna synliga i flera år. Rensade provytor är att föredra men det kan vara svårt att permanent markera dem. Orensade ytor ger stor felskattning. Exakt datum för lövfällning svår att ange. En inventering av 500-1000 provytor ger i de flesta fall störst säkerhet. 50 - 200 m avstånd mellan provytorna är det som vanligtvis tillämpas. I Sverige varierar spillningshastigheten för älg geografiskt mellan 8 – 17 högar/dygn under vintermån. Vi skall enl. Jägareförbundet använda 16 högar / dygn vid beräkningen. Spillningsinventeringen skall ses som ett verktyg - index - där man jämför under flera år och ser variationer och trender. Absolut populationstäthet går inte att avgöra p.g.a. alltför många källor till fel ( ålder på högar, lövfällningsdatum, exakt antal högar/dygn mm ). Spillningsinventering kompletteras med andra metoder, Älg-OBS m.fl.

4 Översiktskarta spillningsinventering Landvetter våren 2009

5 Inventeringsperiod: 1 april -1 maj Traktstorlek: 500 x 500 m Antal trakter: 25 20092008 Antal ytor per trakt: 3224 Antal ytor totalt: 800600 Antal inv. ytor: 654466 Avstånd mellan ytor:55½ m83 m Antal dagar fr. lövfälln:218189 Älg 2009:

6 Inventeringsperiod: 7 april -31 maj ( snittdatum 29 april ) bättre 2010! Lövfällning ( björk ):23 sept = snitt 218 dagar Antal högar:198 ( omräknat: 197,15 högar ) Antal högar / dygn:16 Index älgar / 1000 ha:198 högar197,15 högar 8,78,6 - 10% felskattning:7,87,8 - 20% ” 6,96,9 Jfr-tal 2008: 6,3 Resultat Älg 2009:

7 Spillningsinventering Älg 2009:

8 00,570,270,10,250,56 0,06 Antal älghögar i snitt per inv. ytor och trakt 2009 0,16 0,14 00,310,210,94 0,06 0,280,0400,630,37 0,620,450,04 0,91

9 Inventeringsperiod: 1 april -1 maj Traktstorlek: 500 x 500 m Antal trakter: 25 2009 2008 Antal ytor per trakt: 32 24 Antal ytor totalt: 800 600 Antal inv. ytor: 605 ( vissa saknas ) 466 Avstånd mellan ytor:55½ m 83 m Antal dagar fr. lövfälln:218 189 Rådjur 2009:

10 Inventeringsperiod: 7 april -31 maj ( snittdatum 29 april ) bättre 2010! Lövfällning ( björk ):23 sept = snitt 218 dagar Antal högar:168 ( omräknat: 165,43 högar ) Antal högar / dygn:22 Index rådjur / 1000 ha:168 högar165,43 högar 57,957,0 -5% vinterdödlighet55,054,15 - Ev. felskattning? Jfr-tal 2008:50,2 ( okänt om vinterdödlighet avräknats ) Resultat Rådjur 2009:

11 Spillningsinventering Rådjur 2009:

12 Förslag för framtiden: Samma inventering som 2009 Ej så utdragen inventeringsperiod Snabbare ( och delvis bättre ) rapportering till kontaktpersonerna f.v.b. Andra förslag?


Ladda ner ppt "Spillningsinventering 2009. Arbetsgruppen Thomas Andreasson Jan Källerfelt Bo Gustafsson Björn Tuneld Lars Jurell."

Liknande presentationer


Google-annonser