Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Humanistiska nämnden 2007 Underlag för diskussion om lokalanpassning 2007 03 20 Det råder väl ingen tvekan om att även vi måste anpassa våra skollokaler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Humanistiska nämnden 2007 Underlag för diskussion om lokalanpassning 2007 03 20 Det råder väl ingen tvekan om att även vi måste anpassa våra skollokaler."— Presentationens avskrift:

1 Humanistiska nämnden 2007 Underlag för diskussion om lokalanpassning 2007 03 20 Det råder väl ingen tvekan om att även vi måste anpassa våra skollokaler till den stora elevminskning som har skett och som sker framöver. Det är ju heller ingen unik fråga för Ånge Kommun. Grundfrågan handlar om en rättvis fördelning av resurser dvs. undervisningskvalité i alla skolor. Det är heller inte pedagogiskt rimligt för det enskilda barnet, att ha för få möjligheter till dialog och skolsamarbete. Mindre skolor tar stora resurser i förhållande till elevantal. Det leder således till att större skolor måste nöja sig med relativt sett mindre resurser för att genomsnittet skall vara hanterbart. Vad gör vi? Vem gör vad? Erik Lövgren, Ordförande Humanistiska nämnden

2 Humanistiska nämnden 2007 Att tänka på… - God pedagogisk modell göra F – 5 och 6 – 9 skolor (vanligast i Sverige är denna modell och F – 9 skolor) med hemklassrum för 6:or - Särskola och träningsskola, idag i Fränsta och Ljungaverk - Alla offentliga lokaler skall (eller bör) anpassas för funktionshindrade sen. 2010 - Skolbarnomsorg (fritids) hur stämmer med ex. tidigare hämtning? - Skolmaten. Nya miljöregler kommer snart. - Var möjligt integrera förskola (1 -5) i skollokaler? - Skolskjutsar verkar fungera godtagbart med den linjelagda trafiken - Bobergsgymnasiet. Kvar till varje pris? Möjlig lokalyta? -Vad mer? Säkert glömt något. …………………………………………. - …………………………………………………………………………….

3 Lite bakgrundsfakta Humanistiska nämnden 2007 - Yta/elev i våra grundskolor 2006: 16,5 m 2 /elev - Yta/elev alla kommuner 2005: 16 m 2 /elev - Genomsnittskostnad per m2 2006: 699 Kr/m 2 - Ånge enl. kommunstatistik 2005: 740 Kr/m 2 - Riket enl. kommunstatistik 2005: 850 Kr/m 2 - Nybyggnadskostnad ca: 15 Tkr/m 2 (Jmfr Gulsippan 2005 14,5 Tkr/m 2 ) - Lärartäthet Ånge idag 8,6 lärare/100 elever - Lärartäthet riket 2005: 8,2 lärare/100 elever. Dito SCB glesbygdskommuner 9,1 - Genomsnitt årslön lärare inkl Po: 400 Tkr

4 Skolam2m2 Ant elever Vt 07m 2 per elev ÖVERTURINGENS SKOLA6741740 ÖSTAVALLS SKOLA9765917 ALBY SKOLA1 4343640 MINERVASKOLAN3 96327315 BJÖRKBACKASKOLAN2 0492658 ERIKSLUNDS SKOLA1 3076022 LJUNGASKOLAN2 5467335 FRÄNSTASKOLAN4 45433513 TORPSHAMMARS SKOLA1 3197917 m 2 /elev i genomsnitt:22,8 BOBERGSGYMNASIET7 23440018 Humanistiska nämnden 2007 Yta per skola och elev

5 Humanistiska nämnden 2007 Alla Grundskolor F - 9 Elever totalt (F – 9) 06 - 07: 1 199 Elever totalt (F – 9) 07 - 08: 1 125 Elever totalt (F – 9) 08 - 09: 1 061 Elever totalt (F – 9) 09 - 10: 1 016 Elever totalt (F – 9) 10 - 11: 971 Elever totalt (F – 9) 11 - 12: 958 Elever totalt (F – 9) 12 - 13: 909 Minskning totalt: - 290

6 Humanistiska nämnden 2007 Överturingen

7 Humanistiska nämnden 2007 Östavall

8 Humanistiska nämnden 2007 Alby

9 Humanistiska nämnden 2007 Björkbacka

10 Humanistiska nämnden 2007 Minerva

11 Humanistiska nämnden 2007 Erikslund

12 Humanistiska nämnden 2007 Ljungaverk

13 Humanistiska nämnden 2007 Fränsta F – 6 (lägre åldrar)

14 Humanistiska nämnden 2007 Fränsta 7 - 9

15 Humanistiska nämnden 2007 Torpshammar

16 Kodplan.Bokföringsår = 2005*= 1 Gott skick, 2 Vissa brister, 3 Större brister, 4 Saneringsobjekt Perioden 2006 - 2010 ByggårÅrshyraStatus*Löpande uhPlanerat uhPlan. uh Namn(sen. ombyggn)2 005huskroppper år i kkrtot per i mkr2006 Mkr 2007 Mkr2008 Mkr2009 Mkr2010 Mkr ÖVERTURINGENS SKOLA1925432 1362,0100,5 ÖSTAVALLS SKOLA1940559 9803,0251,10,40,7 NYCKELPIGAN Försk.1950214 2683,0100,2 ALBY SKOLA19821 144 4292,0251,1 BOBERGSSKOLAN19304 659 5042 (1)601,51,00,5 MINERVASKOLAN19691 899 2612,0400,9 BJÖRKBACKASKOLAN19982 961 9481,0200,8 GULSIPPAN F-Skola (prel 2005)2005590 0001,050,1 SOLGÅRDEN F-Skola (prel 2005)1965 (2005)363 7711,050,2 ERIKSLUNDS SKOLA1950644 6403 (4)253,4 1,41,0 LJUNGASKOLAN1955990 2233,0401,7 0,71,0 KNATTEBO F-skola1977261 0002,0100,2 FRÄNSTASKOLAN19632 745 3622,0401,4 0,40,5 SÖRGÅRDEN F-skola1992512 0541,0150,4 BULLERBYN F-skola1983 (2004)990 6971,0100,2 TORPSHAMMARS SKOLA19801 151 1601,0150,5 SMEDJAN F-skola1989261 0001,050,2 20 381 43336014,42,54,05,21,51,2 Objektsplan ÅFA Humanistiska nämnden 2007

17 Överturingen Östavall Alby Ånge Erikslund Ljungaverk Fränsta Torpshammar Hur vill du att det skall vara om 5 eller 10 år? Humanistiska nämnden 2007

18 Överturingen Östavall Alby Ånge Erikslund Ljungaverk Fränsta Torpshammar Överturingen – Östavall 40 Km Östavall – Alby 10 Km Alby – Ånge 10 Km Ånge – Erikslund 10 Km Erikslund – Ljungaverk 8 Km Ljunga – Fränsta 8 Km Fränsta – Torpshammar 8 Km Humanistiska nämnden 2007

19 Östavall? Ånge Ljungaverk Fränsta Torpshammar Överturingen – Östavall 40 Km/Alby 50 Km eller Rätan 20 Km Östavall – Ånge 20 Km, Alby – Ånge 10 Km Ånge – Ljungaverk 25 Km Ljunga – Fränsta 8 Km Fränsta – Torpshammar 8 Km Humanistiska nämnden 2007 Om 5 år? Överturingen väljer Östavall/Alby eller Rätan Fr o m. Ht 2008 Alby?

20 Östavall? Ånge Fränsta Humanistiska nämnden 2007 Om 10 år? Alby?

21 Grundskolor inklusive förskoleklass Överturingen Elever 06-07: 17 Personal: 3,97 Varav lärare: 2,2 Antal elever 07-08: 13 Yta: 674 m 2 Hyra: 416 Tkr/år Humanistiska nämnden 2007 Östavall Elever 06-07: 59 Personal: 7,74 Varav lärare: 5,45 Antal elever 07-08: 49 Yta: 976 m 2 Hyra: 597 Tkr/år Alby Elever 06-07: 36 Personal: 3,63 Varav lärare: 3,13 Antal elever 07-08: 30 Yta: 1 434 m 2 Hyra: 970 Tkr/år Björkbacka Elever 06-07: 265 Personal: 24,15 Varav lärare: 21,4 Antal elever 07-08: 248 Yta: 2 049 m 2 Hyra: 2900 Tkr/år

22 Minerva 7 - 9 Elever 06-07: 273 Personal: 29,48 Varav lärare: 22,65 Antal elever 07-08: 265 Yta: 3 963 m 2 Hyra: 2 555 Tkr/år Erikslund Elever 06-07: 60 Personal: 6,88 Varav lärare: 5,28 Antal elever 07-08: 57 Yta: 1 307 m 2 Hyra: 565 Tkr/år Ljungaverk Elever 06-07: 73 Personal: 7,67 Varav lärare: 6,17 Antal elever 07-08: 68 Yta: 2 546 m 2 Hyra: 719 Tkr/år Fränsta F - 9 Elever 06-07: 335 Personal: 30,25 Varav lärare: 26,5 Antal elever 07-08: 320 Yta: 4 454 m 2 Hyra: 3 451 Tkr/år Humanistiska nämnden 2007 Grundskolor forts.

23 Humanistiska nämnden 2007 Grundskolor forts. Torpshammar Elever 06-07: 79 Personal: 8,07 Varav lärare: 6,57 Antal elever 07-08: 75 Yta: 1 319 m 2 Hyra: 1146 Tkr/år Särskolan Elever 06-07: 11 (+7 integrerade, ökar) Personal: 4,5 Varav lärare: 2,0 Antal elever 07-08: ?

24 Humanistiska nämnden 2007 Bobergsgymnasiet Elever 06-07: 400 Personal: 48,94 Varav lärare: 37,79 Antal elever 07-08: ?? Yta: 7 234 m 2 Hyra: 4 824 Tkr/år Gymnasiesärskola Elever 06-07: 5 Personal: 3,05 Varav lärare: 1,2 Utanför kommunen: 6 Antal elever 07-08: 5 Träningsskola (gym nivå) Elever 06-07: 2 Personal: 2,8 Varav lärare:1,05 Antal elever 07-08: 0

25 Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Överturingen Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 11 Personal: 2,72 Yta: Hyra: 131 Tkr/år Östavall Nyckelpigan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 19 Personal: 3,75 Yta: 362 m 2 Hyra: 174 Tkr/år Kölsillre Gullvivan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 9 Personal: 2,5 Yta: 121 m 2 Hyra: 75 Tkr/år Alby Rödluvan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 15 Personal: 2,5 Yta: 116 m 2 Hyra: 128 Tkr/år

26 Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Ånge Parkbacken Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 33 Personal: 7,3 Yta: 303 m 2 Hyra: 423 Tkr/år Ånge Solgården Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 37 Personal: 6,75 Yta: 509 m 2 Hyra: 442 Tkr/år Ånge Lövträdet Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 17 Personal: 4,25 Yta: 247 m 2 Hyra: 150 Tkr/år Ånge Knyttet Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 43 Personal: 8,42 Yta: 557 m 2 Hyra: 653 Tkr/år

27 Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Ånge Gulsippan Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 35 Personal: 6,75 Yta: 360 m 2 Hyra: 590 Tkr/år Östby Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 16 Personal: 3,98 Yta: 218 m 2 Hyra: 120 Tkr/år Ljungaverk Knattebo Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 34 Personal: 6,75 Yta: 382 m 2 Hyra: 261 Tkr/år Ljungaverk Granån Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 17 Personal: 3,00 Yta: 217 m 2 Hyra: 141 Tkr/år

28 Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Fränsta Sörgården Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 36 Personal: 8,04 Yta: 350 m 2 Hyra: 122 Tkr/år Torpshammar Smedjan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 16 Personal: 3,63 Yta: 159 m 2 Hyra: 261 Tkr/år Torpshammar Hammaren Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 15 Personal: 3,98 Yta: 171 m 2 Hyra: 155 Tkr/år Fränsta Bullerbyn Avdelningar: 3 Inskrivna barn: 53 Personal: 10,41 Yta: 765 m 2 Hyra: 1012 Tkr/år

29 Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Munkbysjön Munken Dagbarnvårderi Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 14 Personal: 3,13 Yta: 172 m2 Hyra: 37 Tkr/år Ånge Loket föräldrakooperativ Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 15 Personal: 3,5 Yta: Hyra: 120 Tkr/år Dagbarnvårdare i hemmet. Torpshammar 2,0 tjänster

30 Humanistiska nämnden 2007 Den som är rädd för att förlora kommer aldrig att vinna! Plats för anteckningar ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………


Ladda ner ppt "Humanistiska nämnden 2007 Underlag för diskussion om lokalanpassning 2007 03 20 Det råder väl ingen tvekan om att även vi måste anpassa våra skollokaler."

Liknande presentationer


Google-annonser