Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag för diskussion om lokalanpassning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag för diskussion om lokalanpassning"— Presentationens avskrift:

1 Underlag för diskussion om lokalanpassning 2007 03 20
Humanistiska nämnden 2007 Underlag för diskussion om lokalanpassning Det råder väl ingen tvekan om att även vi måste anpassa våra skollokaler till den stora elevminskning som har skett och som sker framöver. Det är ju heller ingen unik fråga för Ånge Kommun. Grundfrågan handlar om en rättvis fördelning av resurser dvs. undervisningskvalité i alla skolor. Det är heller inte pedagogiskt rimligt för det enskilda barnet, att ha för få möjligheter till dialog och skolsamarbete. Mindre skolor tar stora resurser i förhållande till elevantal Det leder således till att större skolor måste nöja sig med relativt sett mindre resurser för att genomsnittet skall vara hanterbart. Vad gör vi? Vem gör vad? Erik Lövgren, Ordförande Humanistiska nämnden

2 Särskola och träningsskola, idag i Fränsta och Ljungaverk
Humanistiska nämnden 2007 Att tänka på… God pedagogisk modell göra F – 5 och 6 – 9 skolor (vanligast i Sverige är denna modell och F – 9 skolor) med hemklassrum för 6:or Särskola och träningsskola, idag i Fränsta och Ljungaverk Alla offentliga lokaler skall (eller bör) anpassas för funktionshindrade sen. 2010 Skolbarnomsorg (fritids) hur stämmer med ex. tidigare hämtning? Skolmaten. Nya miljöregler kommer snart. - Var möjligt integrera förskola (1 -5) i skollokaler? Skolskjutsar verkar fungera godtagbart med den linjelagda trafiken Bobergsgymnasiet. Kvar till varje pris? Möjlig lokalyta? Vad mer? Säkert glömt något. …………………………………………. - …………………………………………………………………………….

3 Lite bakgrundsfakta - Yta/elev i våra grundskolor 2006: 16,5 m2/elev
Humanistiska nämnden 2007 Lite bakgrundsfakta - Yta/elev i våra grundskolor 2006: 16,5 m2/elev - Yta/elev alla kommuner 2005: 16 m2/elev - Genomsnittskostnad per m2 2006: 699 Kr/m2 Ånge enl. kommunstatistik 2005: 740 Kr/m2 Riket enl. kommunstatistik 2005: 850 Kr/m2 - Nybyggnadskostnad ca: 15 Tkr/m2 (Jmfr Gulsippan ,5 Tkr/m2) Lärartäthet Ånge idag 8,6 lärare/100 elever - Lärartäthet riket 2005: 8,2 lärare/100 elever. Dito SCB glesbygdskommuner 9,1 Genomsnitt årslön lärare inkl Po: 400 Tkr

4 Yta per skola och elev Humanistiska nämnden 2007 Skola m2
Ant elever Vt 07 m2 per elev ÖVERTURINGENS SKOLA 674 17 40 ÖSTAVALLS SKOLA 976 59 ALBY SKOLA 1 434 36 MINERVASKOLAN 3 963 273 15 BJÖRKBACKASKOLAN 2 049 265 8 ERIKSLUNDS SKOLA 1 307 60 22 LJUNGASKOLAN 2 546 73 35 FRÄNSTASKOLAN 4 454 335 13 TORPSHAMMARS SKOLA 1 319 79 m2/elev i genomsnitt: 22,8 BOBERGSGYMNASIET 7 234 400 18

5 Alla Grundskolor F - 9 Elever totalt (F – 9) 06 - 07: 1 199
Humanistiska nämnden 2007 Alla Grundskolor F - 9 Elever totalt (F – 9) : 1 199 Elever totalt (F – 9) : 1 125 Elever totalt (F – 9) : 1 061 Elever totalt (F – 9) : 1 016 Elever totalt (F – 9) : Elever totalt (F – 9) : Elever totalt (F – 9) : Minskning totalt:

6 Humanistiska nämnden 2007 Överturingen

7 Humanistiska nämnden 2007 Östavall

8 Humanistiska nämnden 2007 Alby

9 Humanistiska nämnden 2007 Björkbacka

10 Humanistiska nämnden 2007 Minerva

11 Humanistiska nämnden 2007 Erikslund

12 Humanistiska nämnden 2007 Ljungaverk

13 Fränsta F – 6 (lägre åldrar)
Humanistiska nämnden 2007 Fränsta F – 6 (lägre åldrar)

14 Humanistiska nämnden 2007 Fränsta 7 - 9

15 Humanistiska nämnden 2007 Torpshammar

16 Objektsplan ÅFA Humanistiska nämnden 2007 Kodplan.Bokföringsår = 2005
*= 1 Gott skick, 2 Vissa brister, 3 Större brister, 4 Saneringsobjekt Perioden Byggår Årshyra Status* Löpande uh Planerat uh Plan. uh Namn (sen. ombyggn) 2 005 huskropp per år i kkr tot per i mkr 2006 Mkr 2007 Mkr 2008 Mkr 2009 Mkr 2010 Mkr ÖVERTURINGENS SKOLA 1925 2,0 10 0,5 ÖSTAVALLS SKOLA 1940 3,0 25 1,1 0,4 0,7 NYCKELPIGAN Försk. 1950 0,2 ALBY SKOLA 1982 BOBERGSSKOLAN 1930 2 (1) 60 1,5 1,0 MINERVASKOLAN 1969 40 0,9 BJÖRKBACKASKOLAN 1998 20 0,8 GULSIPPAN F-Skola (prel 2005) 2005 5 0,1 SOLGÅRDEN F-Skola (prel 2005) 1965 (2005) ERIKSLUNDS SKOLA 3 (4) 3,4 1,4 LJUNGASKOLAN 1955 1,7 KNATTEBO F-skola 1977 FRÄNSTASKOLAN 1963 SÖRGÅRDEN F-skola 1992 15 BULLERBYN F-skola 1983 (2004) TORPSHAMMARS SKOLA 1980 SMEDJAN F-skola 1989 360 14,4 2,5 4,0 5,2 1,2 Objektsplan ÅFA

17 Hur vill du att det skall vara om 5 eller 10 år?
Humanistiska nämnden 2007 Hur vill du att det skall vara om 5 eller 10 år? Torpshammar Ånge Alby Erikslund Fränsta Överturingen Östavall Ljungaverk

18 Humanistiska nämnden 2007 Överturingen – Östavall 40 Km
Östavall – Alby 10 Km Alby – Ånge 10 Km Ånge – Erikslund 10 Km Erikslund – Ljungaverk 8 Km Ljunga – Fränsta 8 Km Fränsta – Torpshammar 8 Km Torpshammar Ånge Alby Erikslund Fränsta Överturingen Östavall Ljungaverk

19 Om 5 år? Humanistiska nämnden 2007
Överturingen – Östavall 40 Km/Alby 50 Km eller Rätan 20 Km Östavall – Ånge 20 Km, Alby – Ånge 10 Km Ånge – Ljungaverk 25 Km Ljunga – Fränsta 8 Km Fränsta – Torpshammar 8 Km Överturingen väljer Östavall/Alby eller Rätan Fr o m. Ht 2008 Torpshammar Ånge Alby? Fränsta Östavall? Ljungaverk

20 Humanistiska nämnden 2007 Om 10 år? Ånge Alby? Fränsta Östavall?

21 Grundskolor inklusive förskoleklass
Humanistiska nämnden 2007 Grundskolor inklusive förskoleklass Överturingen Elever 06-07: 17 Personal: 3,97 Varav lärare: 2,2 Antal elever 07-08: 13 Yta: 674 m2 Hyra: 416 Tkr/år Alby Elever 06-07: 36 Personal: 3,63 Varav lärare: 3,13 Antal elever 07-08: 30 Yta: m2 Hyra: 970 Tkr/år Östavall Elever 06-07: 59 Personal: 7,74 Varav lärare: 5,45 Antal elever 07-08: 49 Yta: 976 m2 Hyra: 597 Tkr/år Björkbacka Elever 06-07: 265 Personal: 24,15 Varav lärare: 21,4 Antal elever 07-08: 248 Yta: m2 Hyra: 2900 Tkr/år

22 Grundskolor forts. Minerva 7 - 9 Ljungaverk Erikslund Fränsta F - 9
Humanistiska nämnden 2007 Grundskolor forts. Minerva 7 - 9 Elever 06-07: 273 Personal: 29,48 Varav lärare: 22,65 Antal elever 07-08: 265 Yta: m2 Hyra: Tkr/år Ljungaverk Elever 06-07: 73 Personal: 7,67 Varav lärare: 6,17 Antal elever 07-08: 68 Yta: m2 Hyra: 719 Tkr/år Erikslund Elever 06-07: 60 Personal: 6,88 Varav lärare: 5,28 Antal elever 07-08: 57 Yta: m2 Hyra: 565 Tkr/år Fränsta F - 9 Elever 06-07: 335 Personal: 30,25 Varav lärare: 26,5 Antal elever 07-08: 320 Yta: m2 Hyra: Tkr/år

23 Elever 06-07: 11 (+7 integrerade, ökar) Personal: 4,5
Humanistiska nämnden 2007 Grundskolor forts. Torpshammar Elever 06-07: 79 Personal: 8,07 Varav lärare: 6,57 Antal elever 07-08: 75 Yta: m2 Hyra: 1146 Tkr/år Särskolan Elever 06-07: 11 (+7 integrerade, ökar) Personal: 4,5 Varav lärare: 2,0 Antal elever 07-08: ?

24 Träningsskola (gym nivå)
Humanistiska nämnden 2007 Bobergsgymnasiet Gymnasiesärskola Elever 06-07: 5 Personal: 3,05 Varav lärare: 1,2 Utanför kommunen: 6 Antal elever 07-08: 5 Elever 06-07: 400 Personal: 48,94 Varav lärare: 37,79 Antal elever 07-08: ?? Yta: m2 Hyra: Tkr/år Träningsskola (gym nivå) Elever 06-07: 2 Personal: 2,8 Varav lärare:1,05 Antal elever 07-08: 0

25 Förskolor Överturingen Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 11
Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Överturingen Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 11 Personal: 2,72 Yta: Hyra: 131 Tkr/år Alby Rödluvan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 15 Personal: 2,5 Yta: 116 m2 Hyra: 128 Tkr/år Kölsillre Gullvivan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 9 Personal: 2,5 Yta: 121 m2 Hyra: 75 Tkr/år Östavall Nyckelpigan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 19 Personal: 3,75 Yta: 362 m2 Hyra: 174 Tkr/år

26 Förskolor Ånge Parkbacken Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 33
Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Ånge Parkbacken Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 33 Personal: 7,3 Yta: 303 m2 Hyra: 423 Tkr/år Ånge Solgården Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 37 Personal: 6,75 Yta: 509 m2 Hyra: 442 Tkr/år Ånge Lövträdet Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 17 Personal: 4,25 Yta: 247 m2 Hyra: 150 Tkr/år Ånge Knyttet Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 43 Personal: 8,42 Yta: 557 m2 Hyra: 653 Tkr/år

27 Förskolor Ånge Gulsippan Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 35
Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Ånge Gulsippan Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 35 Personal: 6,75 Yta: 360 m2 Hyra: 590 Tkr/år Ljungaverk Granån Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 17 Personal: 3,00 Yta: 217 m2 Hyra: 141 Tkr/år Östby Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 16 Personal: 3,98 Yta: 218 m2 Hyra: 120 Tkr/år Ljungaverk Knattebo Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 34 Personal: 6,75 Yta: 382 m2 Hyra: 261 Tkr/år

28 Förskolor Fränsta Sörgården Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 36
Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Fränsta Sörgården Avdelningar: 2 Inskrivna barn: 36 Personal: 8,04 Yta: 350 m2 Hyra: 122 Tkr/år Torpshammar Smedjan Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 16 Personal: 3,63 Yta: 159 m2 Hyra: 261 Tkr/år Fränsta Bullerbyn Avdelningar: 3 Inskrivna barn: 53 Personal: 10,41 Yta: 765 m2 Hyra: 1012 Tkr/år Torpshammar Hammaren Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 15 Personal: 3,98 Yta: 171 m2 Hyra: 155 Tkr/år

29 Förskolor Munkbysjön Munken Dagbarnvårderi Avdelningar: 1
Humanistiska nämnden 2007 Förskolor Munkbysjön Munken Dagbarnvårderi Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 14 Personal: 3,13 Yta: 172 m2 Hyra: 37 Tkr/år Ånge Loket föräldrakooperativ Avdelningar: 1 Inskrivna barn: 15 Personal: 3,5 Yta: Hyra: 120 Tkr/år Dagbarnvårdare i hemmet. Torpshammar 2,0 tjänster

30 Plats för anteckningar
Humanistiska nämnden 2007 Plats för anteckningar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Den som är rädd för att förlora kommer aldrig att vinna!


Ladda ner ppt "Underlag för diskussion om lokalanpassning"

Liknande presentationer


Google-annonser