Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKANSPLAN - östra Norrbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKANSPLAN - östra Norrbotten"— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKANSPLAN - östra Norrbotten
NORRBUS – ligger som grund och utgångspunkt MÅL – samma som i NORRBUS Grundläggande värderingar: - Barnets/den unges behov i centrum - Helhetsperspektiv - Fokus på förebyggande insatser - Upptäcka tidigt – neuropsykiatriska diagnoser eller barn/unga i riskmiljöer - Samverka gemensamt

2 TIDIGA INSATSER BASNIVÅN – skolan och primärvården
SPECIALISTNIVÅN – IFO, handikappomsorg, barn- och ungdoms medicin/habilitering/psykiatri, LSS, vuxenpsykiatri LÄNETS SPECIALISTNIVÅ – NEP-teamet, Barnpsykiatrisk avd, Vuxenpsykiatrisk avd

3 ANSVAR KOSTNADSFÖRDELNING
- huvudmans uppdrag enligt gällande lagstiftning - klarlagd innan placering sker utanför hemmet - vid akut placering 10 dagar efter beslut

4 ÖVERGRIPANDE SAMVERKAN
Ledning och uppföljning – lokala styrgruppen Familjerådgivning, familjecentraler, ungdomsmottagning Kontaktpersoner ska utses i basnivån Gemensamma utbildningsinsatser (första uppstartsmötet med behovsinventering) Utveckla olika metoder ex. Linusgrupper, Children of people

5 UPPFÖLJNING Minska antalet familjehemsplaceringar
Minska antalet anmälningar enl Sol 5 kap. § 1a

6 SAMVERKANSRUTIN BARN/UNGA HAR ETT BEHOV AV INSATSER
1. Den egna verksamhetsplanen 2. Nätverksmöte 3. Skriftlig handlingsplan upprättas 4. Den som initierat nätverksmötet ansvarar för uppföljning 5. Ev. avvikelserapport upprättas 6. Placering - ansvar inom sitt kompetensområde 7. Kalix BUM – möte 1 ggr/år


Ladda ner ppt "SAMVERKANSPLAN - östra Norrbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser