Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan En del av din framtid 2013-08-23 Petra Andersson, Programansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan En del av din framtid 2013-08-23 Petra Andersson, Programansvarig."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan En del av din framtid Petra Andersson, Programansvarig

2 Introduktionsdag 23 augusti 2013 Civilekonomprogrammet sal Linné
9.00 Allmän Information Programansvarig Civilekonomprogrammet Petra Andersson Upprop/ Andreas Poltan Paus 10.30 Kort information om första delkursen Viktorija Kalonaityte Studievägledare Bengt C Persson Internationell koordinator Anna Lindahl Studenthälsan Annika Axelsson Studentkåren Linnéstudenterna i Kalmar och Växjö, EHVS ca Ekonomihögskolan bjuder på lunchwrap m dryck i K-Gallerian I samband med lunch påbörjas grupparbetet kort rundvandring på universitetsområdet med EHVs-repr Återsamling Se anvisn om Petra Andersson i grupperna för sal anslag dörr Viktorija Kalonaityte redovisning/diskussion utanför Linné Helena Forslund Roger Stokkdedal 15.00 Avslut i resp grupper – ingen återsamling

3 Linnéuniversitetet i siffror
2 000 anställda studenter 1 500 Mkr i omsättning, varav 350 Mkr forskning/ forskarutbildning Cirka 150 utbildningsprogram och kurser startar hösten 2013

4 Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
Ca studenter Universitetet mitt i staden Naturvetenskap starkt forskningsområde Växjö Ca studenter Universitetscampus Humaniora och samhällsvetenskap starka forskningsområden

5 Ekonomihögskolan En sammanslagning av Baltic Business School i Kalmar och Ekonomihögskolan i Växjö En av tolv institutioner vid Linnéuniversitetet Placerad i Kalmar, Växjö och Ljungby En av Sverige största ekonomiinstitutioner sett till antalet studenter

6 Ekonomihögskolan - utbildning
13 utbildningsprogram på grundnivå/avancerad nivå 7 fördjupningsinriktningar på Civilekonomprogrammet utbildningar på magisternivå och mastersnivå Ca 250 kurser

7 Ekonomihögskolans utbildningsprogram
Civilekonomprogrammet (Växjö och Kalmar) Detaljhandel och Service Management Ekonomprogrammet Enterprising and Business Development (EBD) Human Resource Management Inrednings- och butikskommunikation Marknadsföringsprogrammet Internationella Affärer International Sales and Marketing Turismprogrammet mfl

8 Ekonomihögskolans internationalisering
650 Utbytesavtal världen över 2 kandidatprogram, 4 på avancerad nivå med internationella studenter 450 inkommande studenter årligen 300 utresande studenter årligen

9 Terminstider Period 1: Må 2013-09-02-- On 2013-10-02 v. 36- 40
To Sö v Period 3: Må Ti v Period 4: On Sö v Period 1: Må Sö v Period 2: Må On v Period 3: To Sö v Period 4: Må Sö v

10 Utbildningsplan och Kursplan
Utbildningsplanen reglerar programmets upplägg – se länk Kursplanen reglerar innehåll i resp kurs med innehåll, lärandemål, examination, litteratur mm Läs alltid igenom kursplan inför varje kurs!

11 Kurser på programmet Årskurs 1 basblock
1FE850 Organisation, ledarskap och marknadsföring, 15 hp 1NA821 Nationalekonomi makroekonomi, 15 hp (1NA000 Frivillig Prep kurs matte 3hp) 1ST801 Statistik I, 7,5 hp 1ST802 Statistik II, 7,5 hp 1FE855 Externredovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15hp Årskurs 2 basblock 1FE870 Externredovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15hp 1RV821 Handelsrättslig grundkurs, 15 hp 1FE800 Logistik, 7,5 hp 1FE807 Företagande och affärsutveckling, 7,5 hp 1NA825 Nationalekonomi, mikroekonomi, 15 hp Årskurs 3 och 4: Fördjupningstudier med ex arbete Innehåll – se respektive fördjupningsinriktning Val till fördjupning sker i mitten av april år 2. För att hitta kursplan – sök via kurskod

12 Schema Lnu.se/student - välj schema – Schema Växjö
Ange kurskod – t ex 1FE850 eller 1NA821. Sök och välj kurs. Schema ska vara publicerat ca 4 v före kursstart.

13 Civilekonomprogrammet med 7 fördjupningar
I Växjö: (val sker termin 4) Controller Finansiell ekonomi Redovisning Logistik Management Nationalekonomi I Kalmar: Marknadsföring Examen Civilekonomexamen 4 år (240hp) Yrkesexamen på avancerad nivå Master of Science in Business and Economics (Main field of study: Business Administration or Economics)

14 Ekonomisk matematik I Frivillig Preparandkurs 1NA000 under höstterminen Omfattar 3 hp. Består av 4-5 föreläsningar samt en examination. – mer information kommer om tider för föreläsningar (prel start början av november) Intresserad? Vi cirkulerar registreringslistor under första kursen - där du kan kryssa för ditt namn

15 Studentkonto och e-post
Gå in på lnu.se/ny-student och klicka på ”Hämta studentkonto”. Du behöver ha ett studentkonto för att kunna logga in på datorer, registrera dig på kurserna inom programmet, anmäla dig till tentamen, komma åt kursmaterial, få tillgång till e-post, m.m. Du som redan har ett studentkonto på Linnéuniversitetet behöver inte hämta ut ett nytt. Allmän info som programstudent får du på Programrum – Civilekonom Växjö

16 Du måste alltid registrera dig på en ny kurs!!
Du ska registrera dig själv på varje ny kurs. Registreringsperioden är en vecka innan kursstart och kursstartsveckan. OBS! Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig till tentamen(!!!!), få studiemedel, etc. Missar du att reg dig innan funktionen stängs ner efter kursstartsveckan - kontakta infodisk vån 2 eller maila

17 Höstens kurskoder Höstens kurskoder är 1FE850 (15hp) 1NA821 (15hp)
samt 1NA000 (frivillig prepkurs matte) reglista kommer att cirkuleras framöver

18 Kontaktpersoner Petra Andersson, programansvarig Bengt.C.Persson, studievägledare Anna Lindahl, internationell koordinator allt kring registrering på kurs/ladokresultat/tentamensanmälan mm (infodisk vån 2, här hämtar du ut tentor, se besökstider) samt huvudlärare (anges i skrivschemat) på respektive kurs

19 Examination Examinationsform - Regleras i respektive kursplan
Kursens provuppsättning visar vilka moment examinationen består av. Betygssteg på moment är antingen U/G eller U/G/VG Individuella salstentor – OBS - du måste alltid anmäla dig till tentan i rätt tid. Senast tisdag veckan innan tentan.* Efteranmälan fungerar ej. (*Resttentor i augusti har tidigare anmälan än tisdagen veckan innan!) Andra examinationsformer är t ex duggor, paper (enskilt eller i grupp), seminarier, laborationer och andra inlämningsuppgifter.

20 OM TENTAMEN Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs på Har du glömt att anmäla dig kan du inte tentera, efteranmälan är inte möjlig. För att kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad på kursen. Finns inga anmälda när anmälningstiden gått ut ställs tentamen in. Angivna tider är preliminära. Kontrollera därför skrivtiden på tentamensschemat strax före tentamensdag. Kontrollera även vilken skrivsal som gäller. Giltig legitimation måste uppvisas vid tentamen. Tentand som inte kan uppvisa godkänd legitimation har ej rätt att genomföra tentamen. Inga extra tentamina utöver de enligt skrivschemat angivna ges. Kurser du läst kan ändras nästkommande termin. Du har alltid rätt att bli erbjuden att tentera en kurs – med det kursupplägg/litteratur som du haft – minst 5 gånger. Tillfällen på tentor som ges för sista gången finner du längst bak i schemat

21 Disciplinärenden Examinator på kurs har skyldighet att anmäla misstankar om fusk till disciplinnämnd Tentamensvakter rapporterar till examinator om student samtalar med annan student eller har med otillåtet material i samband med tentamen Uppsatser/examensarbeten och andra arbeten granskas med hjälp av programvara för plagiatkontroll

22 Fusk och plagiat… Universitetsstudier kräver att studenterna lär sig att analysera på egen hand och presentera egna idéer, kunskaper och slutsatser. Därför är det viktigt att ni lär er att referera och citera andras texter på ett korrekt sätt för att respektera andra författares texter och den upphovsrätt som skyddar dessa. Grundprincipen för korrekt citeringsteknik är att ni gör tydligt vad som är era egna idéer/observationer/slutsatser och vad som har hämtats från andra källor. Några generella råd är: se även När du omformulerar eller sammanfattar en text, ange källan i texten och i referenslistan. vill du återge ett textavsnitt på samma sätt som den är publicerad, kopiera texten exakt och sätt texten inom citationstecken. Ange källan vid citatet och i referenslistan. Läs dig till korrekt refereringsmetod i metodlitteratur eller i andra källor och ta gärna hjälp av t.ex. kurslitteraturen för att se på hur de gjort.

23 Fusk och plagiat forts Om du känner dig osäker på hur du ska göra, titta igenom universitetsbibliotekets antiplagieringsguide Refero och andra resurser som finns på

24 Fusk på tentamen/inlämningsuppgift
Det är inte tillåtet att ha fusklappar på en salskrivning, och inte heller att kopiera andra studenters svar på tentamensfrågor. Lika så betraktas det som fusk att kopiera en heminlämningsuppgift som har skrivits av någon annan eller klistra in en text från Internet. Avsaknad av referenser, citationstecken och källhänvisningar kan ses som fusk. Fusk på en salskrivning eller i samband med inlämning av en rapport är ett regelbrott på Linnéuniversitetet. Vid misstanke på plagiat kan ärende överlämnas till disciplinnämnden. Finner disciplinnämnden att plagiat har skett, kan nämnden besluta om varning eller avstängning från studierna under högst 6 månader (Högskoleförordningen SFS 1993:100, 10 kap. 1 och 2 §§). Under avstängningstiden kan ni tvingas återbetala studiemedel som ni har fått.

25 Kvalitetsuppföljning och studentinflytande
Programråd och programansvarig (2 studentrepresentanter utses i varje årskurs) Kontinuerlig utvärdering sker på kursnivå och i programrådet Efter avslutad kurs görs kursutvärdering (oftast digitalt) – ta dig alltid tid att fylla i kursutvärderingarna! Vid upplevda problem på en kurs – ta alltid kontakt med ansvarig lärare på kurs och/eller programansvarig

26 Grupparbete Ni arbetar i grupper om ca 6-8 personer
Er uppgift är att diskutera på temat STARTA/DRIVA ETT FÖRETAG Tag utgångspunkt i en konkret idé till ett företag Exempel på frågeställningar som ni kan diskutera är: Vilken är den bärande affärsidén i ert företag? Vilka är era kunder? Vilka är utmaningarna att starta resp driva ert företag? Vilka är era konkurrenter? Hur beskriver ni ert företag och verksamheten? Vilka kompetenser och resurser behövs i ert företag? Hur ser ert företag ut; om 1år? om 3år?

27 Förbered en presentation (ca 5 min) av ert företag med utgångspunkt i ovanstående frågeställning samt övriga frågor ni haft uppe till diskussion. Ni avslutar diskussionen strax innan kl 14 för återsamling och start av presentationer enl uppsatt info utanför Linné Avslut ca ingen återsamling i helklass


Ladda ner ppt "Välkommen till Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan En del av din framtid 2013-08-23 Petra Andersson, Programansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser