Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smärta Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smärta Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2."— Presentationens avskrift:

1 Smärta Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2

2 Ert mål / Mitt mål ?

3 Smärta

4 Alla känner till blindtarmen!

5 Vänta och se? Smärta negativ inverkan på patienten Smärta negativ inverkan på patienten Långtidspotentiering Långtidspotentiering 50% av kirurgiska pat får nervsmärta 50% av kirurgiska pat får nervsmärta

6 Smärtanalys Anamnes (pat har ont. Punkt.) Anamnes (pat har ont. Punkt.) Nociceptiv / Neurogen smärta? Nociceptiv / Neurogen smärta? Pågående behandling – basal medicinering? Pågående behandling – basal medicinering?

7 Smärtlindring Paracetamol Paracetamol NSAID NSAID Opioider Opioider Steroider, strålning, TENS, akupunktur mm Steroider, strålning, TENS, akupunktur mm Neurogen smärta ? Neurogen smärta ? Epidural, spinal, blockader Epidural, spinal, blockader

8 Paracetamol 1g x 4 per oralt 1g x 4 per oralt Parenteralt Perfalgan dyrt Parenteralt Perfalgan dyrt Supp rekommenderas ej Supp rekommenderas ej Antidot acetylcystein Antidot acetylcystein Cave leversvikt (iv njursvikt) Cave leversvikt (iv njursvikt)

9 NSAID 1 Ipren, Voltaren, Naproxen, Pronaxen mfl Ipren, Voltaren, Naproxen, Pronaxen mfl COX 2-hämmare (”coxiber”): Celebra po, Dynastat iv COX 2-hämmare (”coxiber”): Celebra po, Dynastat iv Gastrointestinala besvär, hjärt- och njursvikt, blödningsproblem Gastrointestinala besvär, hjärt- och njursvikt, blödningsproblem

10 NSAID 2 Ortopedi – förhindrar benläkning ? (försämrad smärtlindring – immobilitet) Ortopedi – förhindrar benläkning ? (försämrad smärtlindring – immobilitet) Operation – ökar blödningen? (ökad smärta – ökat blodtryck) Operation – ökar blödningen? (ökad smärta – ökat blodtryck) Kommunicera med ansvarig läkare / operatör ! Kommunicera med ansvarig läkare / operatör !

11 NSAID 3 ”Praktiskt test” på avdelningen: inj Toradol 15mg x 1 alt vb (x4) i ett dygn  om god effekt så byt mot peroral beh (trad NSAID alt Celebra) ”Praktiskt test” på avdelningen: inj Toradol 15mg x 1 alt vb (x4) i ett dygn  om god effekt så byt mot peroral beh (trad NSAID alt Celebra) Kontrollera ffa njurvärden Kontrollera ffa njurvärden

12 Opioider Smärta vid malignitet Smärta vid malignitet Postoperativ smärta Postoperativ smärta Långvarig, benign smärta i viss mån Långvarig, benign smärta i viss mån Smärtanalys – neurogen smärta ? Smärtanalys – neurogen smärta ? ”Alltid” i kombination med paracetamol och NSAID ”Alltid” i kombination med paracetamol och NSAID Undvik blandning av opioider Undvik blandning av opioider

13 Opioider, preparat morfin (morfin, Dolcontin) morfin (morfin, Dolcontin) ketobemidon (Ketogan) ketobemidon (Ketogan) oxikontin (Oxynorm, OxyContin) metadonhydromorfon

14 Opioider Tramadol Tramadol Dextropropoxifen Dextropropoxifen Kodein Kodein Blanda (helst) inte opioidsorter (men initialt per oral + intravenös kan vara nödvändigt) Blanda (helst) inte opioidsorter (men initialt per oral + intravenös kan vara nödvändigt)

15 Opioider Biverkningar förstoppning, illamående, trötthet, hallucinationer, abstinens Biverkningar förstoppning, illamående, trötthet, hallucinationer, abstinens Överdosering medvetande, pupiller, andningsfrekvens Överdosering medvetande, pupiller, andningsfrekvens Antidot Naloxone (Narcanti) Antidot Naloxone (Narcanti)

16 Morfin eller Ketogan ? Samma dosering (5mg=5mg) Samma dosering (5mg=5mg) Ketogan större ”kick”; betydligt svårare att avveckla än morfin (ffa iv beredning) Ketogan större ”kick”; betydligt svårare att avveckla än morfin (ffa iv beredning) Morfin mycket potent metabolit Morfin mycket potent metabolit 5mg iv: Ketogan 12kr, Morfin 2kr 5mg iv: Ketogan 12kr, Morfin 2kr

17 Neurogen smärta Tryptizol (depression) Tryptizol (depression) Neurontin (epilepsi) Neurontin (epilepsi) Lyrica (epilepsi, neurogen smärta) Lyrica (epilepsi, neurogen smärta)

18 Patientfall Patient efter sk laparotomi. Haft epidural som avlägsnats. Ont på avdelningen. Mediciner: t. Voltaren 50mgx3 t. morfin vid behov inj. Ketogan vb Det gör ont. Vad göra?

19 Patientfall Kvinna, 72 år. Bukoperation. Mobiliseras ”hyfsat” men ej tillräckligt. Står på paracetamol och NSAID. Enl remiss ”kräks efter morfinintag” (tablett), blir kraftigt påverkad av iv injektion. Vad göra?


Ladda ner ppt "Smärta Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2."

Liknande presentationer


Google-annonser