Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor."— Presentationens avskrift:

1 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor

2 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund Hedemora = Dalarnas äldsta stad. Handel. Servar omlandet Riksintresset medeltida kulturlager stadsform o gatusträckn. torg 1800-talsbebyggelse bostadsomr. 1900t. speglar social bakgrund odlingsmönster, stadsjord

3 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund sedan 1970-talet och framåt Bevarandeplan 1991 Uthusinventering 1996 Det glömda Hedemora – Industrisamhällets kulturmiljöer, 2006 Skydd? Fornlämningslagen 5 byggnadsminnen Många inventeringar...

4 Detaljplanering – ex. Hedemora Finns aktualitet och beredskap för… ? - skydd av kulturmiljö Skyddat idag Brokig bebyggelse

5 Skyddade miljöer idag

6 Detaljplanering – ex. Hedemora Finns aktualitet och beredskap för… ? - skydd av kulturmiljö Skyddat idag Bör skyddas enl. FÖP

7 Kulturmiljövärden enligt bevarandeplan och uthusinventering

8 Skyddsvärda kulturmiljöer enl. Översiktsplan 1993

9 Skyddsvärt? Identitet, Historia, Skönhet

10 Detaljplanering – ex. Hedemora Finns aktualitet och beredskap för… ? - skydd av kulturmiljö Skyddat idag Bör skyddas enl. FÖP

11 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund FÖP 2009: lyft fram historien och koppling till omlandet, bevara bebyggelse, skyddsbestämmelser 2011 KS: Skydda hela bebyggelsen! Likställ bestämmelser Utvecklingsmöjligheter

12 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund VÄGVAL: DP, OB, byggnadsordning, råd och uppmärksammanden… ? Andra exempel = enhetliga gamla stadkärnor med charmig träbebyggelse: Arboga - byggnadsordning med tillhörande konkreta råd och anvisningar, 2000 Nora - OB 2010 (reglerar), Byggnadsordning 2010 =FÖP (rådger, förklarar) Säter - OB 1995 Sigtuna - Bevarande och förnyelseplan 1986 Eksjö - ?  OB

13 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund 9 karaktärsgrupper: Historia, hus, detaljer, trädgård, uthus, målbild Bestämmelser Likställd i hela omr. -särskilt värdefull beb. -enstaka rivning -enstaka nybyggnation -hänvisn => resp karaktär Utökad lovplikt Vissa grupper -Ändrad markbeläggn. -Trädfällning Anmälningsplikt Kan man bestämma fler saker som får göras utan lov?

14 Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund FUNDERINGAR -Borde riksintresset preciseras/omdefinieras? -Skydda stadsjordar? Hur? -OB - rätt metod? -Hur säkerställa gröna värden?


Ladda ner ppt "Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna 120531 Hanna Forslund del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor."

Liknande presentationer


Google-annonser