Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenslyftet eHälsa Vitalis 2013-04-18. Alexander Hedman Distriktsläkare Processhandledare Carina Martinsson Sjukgymnast Processhandledare Ann-Marie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenslyftet eHälsa Vitalis 2013-04-18. Alexander Hedman Distriktsläkare Processhandledare Carina Martinsson Sjukgymnast Processhandledare Ann-Marie."— Presentationens avskrift:

1 Kompetenslyftet eHälsa Vitalis 2013-04-18

2 Alexander Hedman Distriktsläkare Processhandledare Carina Martinsson Sjukgymnast Processhandledare Ann-Marie Bönström Projektledare

3 Nya tider…..  Önskemål från patienter & närstående  eHälso-tjänster för ökad delaktighet  Sammanhållen journalföring  Strukturerad vårddokumentation  Uppföljning av resultat stimulerar utveckling av vården

4 Kompetensgap

5 Kompetenslyftet eHälsa  Vi har utvecklat metoden som nu införs med ekonomiskt stöd från EU via Europeiska socialfonden (47,5 miljoner kronor)  Startade januari 2011 inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde

6 Mål Kompetenta medarbetare som kan använda vårdens elektroniska informations- och kommunikationssystem:  är ”anställningsbara”  kan skapa effektiva rutiner och arbetssätt och bidra till utveckling av vårdverksamheten  kan vara delaktig vid utveckling av systemen

7 Målgrupp  ASIH & Geriatrik  Barn- & ungdomspsykiatri  Habilitering & Hälsa  Primärvård  Syncentralen  Vuxenpsykiatri

8 Metod för lärandet  Dialogseminarium  Nätverksmodell

9 Dialogseminarium  Ett sätt att tillsammans lära oss nytt och ha dialog om hur vi ska använda det nya i vårt dagliga arbete  Ca 10 deltagare/seminarium  3 timmar/seminarium  Målet är att alla medarbetare ska delta  Leds av en utvecklingsledare från verksamheten

10 Dialogseminarium - innehåll  Styrdokument  Dokumentation & uppföljning  Kommunikation * vårdgivare - vårdgivare * vårdgivare - patient  Hälsoinformation på Internet  Framtidsspaning

11 Dialogseminarie-teman, våren 2013 ASIH & Geriatrik, BUP, Habilitering, Psykiatri, Syncentral  Tema 1 grundläggande eHälsa  Tema 2 dokumentation & uppföljning HLM & Rehab  Tema 8 psykisk ohälsa  Tema 9 kognitiv svikt / demens  Tema chefer – statistik & uppföljning Övrig primärvård  Tema 3 praktisk eHälsa

12 Dialogseminarie-teman, exempel  Grundläggande resp. Påbyggnad eHälsa  Dokumentation & uppföljning - Levnadsvanor - Diabetes - KOL - Psykisk ohälsa - Kognitiv svikt  Patientens väg i vården  Praktisk eHälsa

13 Lägesrapport t.o.m. 2013-04-09  Totalt 2691 dialogseminarier  Totalt 8474 deltagare snitt 9 deltagare/sem  134 UL, inkl. PHL

14 Lärandeutvärdering Ernst & Young utvärderar fortlöpande projektets metod för att säkerställa att målen uppnås.

15 Tempmätare HLM & Rehab

16

17

18

19 http://www.slso.sll.se/kompetenslyftet

20 Tack för er uppmärksamhet! Frågor?


Ladda ner ppt "Kompetenslyftet eHälsa Vitalis 2013-04-18. Alexander Hedman Distriktsläkare Processhandledare Carina Martinsson Sjukgymnast Processhandledare Ann-Marie."

Liknande presentationer


Google-annonser