Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför bildas Trafikverket?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför bildas Trafikverket?"— Presentationens avskrift:

1

2 Varför bildas Trafikverket?
Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen Trafikverket startar den 1 april 2010

3 Syftet är att uppfylla de transportpolitiska målen
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet Transportpolitikens funktionsmål: Tillgänglighet Transportpolitikens hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa Trafikverket startar den 1 april 2010 3

4 Trafikverket startar den 1 april 2010
Vilka är vi till för? Kunder Samarbetspartners Medborgare Näringsliv Offentliga aktörer Kommuner Regioner Landsting Länsstyrelser Trafikhuvudmän Samverkans-myndigheter Medfinansiärer Medfinansiärer för investeringsprojekt - Näringsliv - Kommuner - Landsting Intresseorganisationer Forskarsamhället Leverantörer Privattrafikanter Resenärer/ passagerare Bilister Körkortsaspiranter Cyklister Skoterförare Gångtrafikanter MC/mopedförare Boende/markägare Närboende Verksamma Markägare Renägare Yrkesförare Åkerier/spedition Persontransport Operatörer m.fl. Järnvägsoperatörer Åkerier, buss- o taxiftg Infrastrukturförvaltare Trafikhuvudmän Rederier Transportköpare Transportmäklare Terminaler Hamnar Kombiterminaler Lastplatser Flygplatser Stationer Övriga kunder Licensanvändare Externa kunder till resultatenheterna Befintliga nationella/internationella entreprenörer, bygg- och drift Potentiella nationella/internationella entreprenörer, bygg- och drift BEST – Järnvägsspecifika leverantörer Konsulter/specialister Nationella/Internationella materialleverantörer Branschnätverk Näringsliv Bransch- och näringslivs- organisationer Trafikverket startar den 1 april 2010

5 Trafikverkets organisation
Förarprov Materialservice Järnvägsskolan Färjerederiet ICT VUC SweRoad Internrevision Trafikverkets museer Gemensamma uppgifter Centrala funktioner Verksamhetsområden Ekonomi och styrning Caroline Ottosson Strategiskt inköp och upphandling Personal Wiveca Dahl Strategisk utveckling Torbjörn Sunesson Juridik och planprövning Charlotta Lindmark IT Mathias Persson Kommunikation Christer Hårrskog Verksamhetsstöd Ann-Therese Albertsson Styrelse Generaldirektör Gunnar Malm Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Stefan Engdahl Resultatenheter Katarina Norén Trafik Björn Östlund Stora projekt Lotta Brändström Samhälle Lena Erixon Region Syd Region Väst Regionalt koordineringsansvar Region Stockholm Portfölj Väg Järnväg Trafikverket startar den 1 april 2010

6 Trafikverket startar den 1 april 2010
Trafikverkets regioner, regionkontor och lokalkontor Regionkontor Huvudkontor Lokalkontor Trafikverket startar den 1 april 2010

7 Trafikverket startar den 1 april 2010
Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm Portfölj Väg Järn- väg Stora projekt BanaVäg i Motala Andreas Hult Norra länken/ Norra station Citybanan Hallandsås Mälarbanan Västlänken BanaVäg i Väst Bo Larsson Citytunneln Marieholmstunneln Partihallsförb. Götalandsbanan E18 Hjulsta-Kista E4 Sundsvall Kiruna Stora projekt Lotta Brändström Bitr. Anders Strandberg Förbifart Stockholm Ådalsbanan Verksamhetsstyrning Cristina Bolinder Personalchef Christina Malmberg Informationschef Mia Hedström Upphandling Risk och kvalitet Ulf Öhman Teknik Ali Sadeghi Södertunneln Trafikverket startar den 1 april 2010

8 Trafikverket startar den 1 april 2010
Investering Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm Portfölj Väg Järn- väg Nationella projekt Lars Spångberg Mitt Birgitta Jonsson Väst Andreas Rydbo Investering Stefan Engdahl Syd Jan Gillbertsson Teknik och miljö Mats Karlsson Öst/Stockholm Per-Olov Karlsson Nord Jörgen Simu Verksamhetsstyrning Birgitta J:son Reis Personal Barbro Ewertz Information Maria Ottosson Upphandling och kalkyl Jan Håkansson Trafikverket startar den 1 april 2010

9 Distrikt Väst Verksamhetsområde Investering
Syd Väst Stockholm Öst/ Mitt Nord Nationella projekt Teknik och Miljö Personal Upphandling & kalkyl Information Verksamhets- styrning Investering Distrikt Väst Verksamhetsområde Investering Distrikt Väst Verksamhetsstyrning Enhet Bana Göteborg Enhet Väg Göteborg Enhet Väg Ka, Ma, Vä Upphandling Väst Markförhandling Väst ~xx Trafikverket startar den 1 april 2010

10 Organisation Investering Teknik och miljö
C Teknik och miljö Verksamhetsstyrning Byggnadsverk. Väg- och banteknik Geo, berg och vatten Design Kraft och installationer Miljö Sektion Syd Sektion Väst Sektion Öst/Stockholm Sektion Mitt Sektion Nord Trafikverket startar den 1 april 2010

11 Trafikverket satsar i framtidens transportsystem
Vi skapar ökad tillgänglighet med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa i transportsystemet. Fram till år 2021 satsas 217 miljarder kronor på drift och underhåll och 200 miljarder kronor på nyinvesteringar Trafikverket startar den 1 april 2010

12 Trafikverket – en byggherre att räkna med
många spännande projekt och affärsmöjligheter nya uppdrag för ca 30 miljarder SEK årligen nya former av paketering – väg och järnväg kan blandas integrering av olika trafikslag fortsatt fokus på ökad produktivitet Trafikverket startar den 1 april 2010

13 Satsningsområden Investering
Affärs former Energi-effektivitet Projekt- styrning Industriellt tänkande Trafikverket startar den 1 april 2010

14 Trafikverket startar den 1 april 2010
Kontakta oss den 1 april! Trafikverkets växel: 0771 – Trafikverkets webbplats: E-post: Trafikverket startar den 1 april 2010


Ladda ner ppt "Varför bildas Trafikverket?"

Liknande presentationer


Google-annonser