Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikverket startar den 1 april 2010. Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikverket startar den 1 april 2010. Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring."— Presentationens avskrift:

1 Trafikverket startar den 1 april 2010

2 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen 2 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15

3 Syftet är att uppfylla de transportpolitiska målen Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet Transportpolitikens funktionsmål: Tillgänglighet Transportpolitikens hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa 3 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15

4 Vilka är vi till för? Kunder Privattrafikanter >Resenärer/ passagerare >Bilister >Körkortsaspiranter >Cyklister >Skoterförare >Gångtrafikanter >MC/mopedförare Boende/markägare >Närboende >Verksamma >Markägare >Renägare Yrkesförare >Åkerier/spedition >Persontransport Operatörer m.fl. >Järnvägsoperatörer >Åkerier, buss- o taxiftg >Infrastrukturförvaltare >Trafikhuvudmän >Rederier >Transportköpare >Transportmäklare Terminaler >Hamnar >Kombiterminaler >Lastplatser >Flygplatser >Stationer Övriga kunder >Licensanvändare >Externa kunder till resultatenheterna Offentliga aktörer >Kommuner >Regioner >Landsting >Länsstyrelser >Trafikhuvudmän >Samverkans- myndigheter Medfinansiärer >Medfinansiärer för investeringsprojekt - Näringsliv - Kommuner - Landsting MedborgareNäringslivIntresseorganisationer Forskarsamhället Leverantörer Näringsliv >Bransch- och näringslivs- organisationer Samarbetspartners >Befintliga nationella/internationella entreprenörer, bygg- och drift >Potentiella nationella/internationella entreprenörer, bygg- och drift >BEST – Järnvägsspecifika leverantörer >Konsulter/specialister >Nationella/Internationella materialleverantörer >Branschnätverk Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-154

5 Trafikverkets organisation 5 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15

6 Trafikverkets regioner, regionkontor och lokalkontor Regionkontor Huvudkontor Lokalkontor 2014-12-156 Trafikverket startar den 1 april 2010

7 Stora projekt 7 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15 Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg BanaVäg i Motala Andreas Hult Norra länken/ Norra station Citybanan Hallandsås Mälarbanan Västlänken BanaVäg i Väst Bo Larsson Citytunneln Marieholmstunneln Partihallsförb. Götalandsbanan E18 Hjulsta-Kista E4 Sundsvall Kiruna Stora projekt Lotta Brändström Bitr. Anders Strandberg Förbifart Stockholm Ådalsbanan Verksamhetsstyrning Cristina Bolinder Personalchef Christina Malmberg Informationschef Mia Hedström Upphandling Risk och kvalitet Ulf Öhman Teknik Ali Sadeghi Södertunneln

8 Investering 8 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15 Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg Nationella projekt Lars Spångberg Mitt Birgitta Jonsson Väst Andreas Rydbo Investering Stefan Engdahl Syd Jan Gillbertsson Teknik och miljö Mats Karlsson Öst/Stockholm Per-Olov Karlsson Nord Jörgen Simu Verksamhetsstyrning Birgitta J:son Reis Personal Barbro Ewertz Information Maria Ottosson Upphandling och kalkyl Jan Håkansson

9 Distrikt Väst Verksamhetsområde Investering Enhet Bana Göteborg Enhet Väg Göteborg Enhet Väg Ka, Ma, Vä Upphandling Väst Markförhandling Väst Distrikt Väst Verksamhetsstyrning Syd Väst Öst/ Stockholm MittNord Nationella projekt Teknik och Miljö Personal Upphandling & kalkyl Information Verksamhets- styrning Investering ~xx Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-159

10 Organisation Investering Teknik och miljö C Teknik och miljö Verksamhetsstyrning Kraft och installationer Geo, berg och vatten Design Miljö Väg- och banteknik Byggnadsverk. Sektion Syd Sektion Öst/Stockholm Sektion Väst Sektion Mitt Sektion Nord Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-1510

11 Vi skapar ökad tillgänglighet med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa i transportsystemet. Fram till år 2021 satsas 217 miljarder kronor på drift och underhåll och 200 miljarder kronor på nyinvesteringar Trafikverket satsar i framtidens transportsystem 11 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15

12 Trafikverket – en byggherre att räkna med många spännande projekt och affärsmöjligheter nya uppdrag för ca 30 miljarder SEK årligen nya former av paketering – väg och järnväg kan blandas integrering av olika trafikslag fortsatt fokus på ökad produktivitet 12 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15

13 Satsningsområden Investering 13 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15 Affärs former Energi- effektivitet Projekt- styrning Industriellt tänkande

14 Trafikverkets växel: 0771 – 921 921 Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se E-post: stefan.engdahl@trafikverket.se Kontakta oss den 1 april! 14 Trafikverket startar den 1 april 2010 2014-12-15


Ladda ner ppt "Trafikverket startar den 1 april 2010. Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring."

Liknande presentationer


Google-annonser