Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blir Skuruparken snabbast och till lägst kostnad för skattebetalarna ett naturreservat? When you print the presentation do not forget to tick “Scale.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blir Skuruparken snabbast och till lägst kostnad för skattebetalarna ett naturreservat? When you print the presentation do not forget to tick “Scale."— Presentationens avskrift:

1 Hur blir Skuruparken snabbast och till lägst kostnad för skattebetalarna ett naturreservat?
When you print the presentation do not forget to tick “Scale to fit paper/Passa in på papper” in the Print/Skriv ut dialogue box! Legal#Presentation2

2 Utgångspunkter Hela Skuruparken ska bli ett naturreservat i form av en landskapspark. Åstadkom en förhandlingsuppgörelse med JM i syfte att förvärva hela området som i samrådsförslaget 1 juni 2007 utgör naturreservat för Skuruparken. Förhandlingarna med JM har avbrutits. Kommunen måste äga marken för att kunna säga upp bostadsarrendatorerna för avflyttning alternativt begära expropriation. Legal#Presentation2

3 Föreslagen handlingsplan
Se till att marken detaljplaneläggs som park och blir allmän platsmark där bostadsbebyggelse inte är tillåten. Förväntningsvärdena utsläcks. - Det blir inga byggrätter i Skuruparken. - Allmän platsmark är typiskt sett värdelös i ekonomiskt hänseende. JM kommer till förhandlingsbordet. Kommunen kan som markägare säga upp bostadsarrendatorerna till avflyttning. - Kommunen har i detaljplanen gjort en intresseavvägning till förmån för allmänintresset. Detta är en besittningsbrytande grund. - Arrendatorerna kommer att överklaga arrendenämndens beslut om avflyttning. De sitter kvar under prövningstiden. De kommer att beviljas uppskov med avflyttningen. De ska själva ta bort byggnaderna om de tvingas avflytta. Byggnaderna tillfaller i sista hand kommunen. 5. KF beslutar om naturreservat när det står klart att arrendatorerna ska avflytta. Legal#Presentation2

4 Bortvalt alternativ Kommunen bereder JM och arrendatorerna möjlighet att inkomma med anspråk på ersättning i anledning av att naturreserverat ska bildas. Kommunfullmäktige fattar beslut om naturreservat. Sakägarna kommer att överklaga beslutet så långt det går under åberopande av att det allmänna intresset av naturreservat inte äventyras av befintlig bebyggelse. MMD och MMÖD gör intresseavvägning enligt 7 kap. 25§MB. JM har ett år på sig att begära inlösen av marken. JM kommer att på goda grunder göra gällande förväntningsvärden. Eventuell process i MMD på kommunens bekostnad om ersättningens storlek. Processen vilandeförklaras i avvaktan på att frågan om naturreservatsbildningen slutligen avgörs. När kommunen inlöst fastigheten a) säger kommunen upp arrendeavtalen med hänvisning till ”slaskpunkten” (i annat fall har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet) b) begär kommunen expropriation. Ett mål för varje arrende. Varje arrendator kommer i första hand att bestrida att just deras byggnad tas bort och i andra hand att kommunen får ersätta dem varje arrendes marknadsvärde. Processen sker i MMD på kommunens bekostnad. Legal#Presentation2


Ladda ner ppt "Hur blir Skuruparken snabbast och till lägst kostnad för skattebetalarna ett naturreservat? When you print the presentation do not forget to tick “Scale."

Liknande presentationer


Google-annonser