Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniska verken i Linköping Avfall och återvinning, privattjänster Avdelningschef, Lars Peterson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniska verken i Linköping Avfall och återvinning, privattjänster Avdelningschef, Lars Peterson."— Presentationens avskrift:

1 Tekniska verken i Linköping Avfall och återvinning, privattjänster Avdelningschef, Lars Peterson

2 Fjärrvärme Problemfri och ekonomisk uppvärmning av fastigheten! Eldistribution Elleveranser med hög leveranssäkerhet! Bredband Ett enkelt sätt för att tillgodose kommunikationsbehovet i en fastighet! Elenergi Elförsäljning med lokal närvaro! Elnät/Belysning Helhetslösningar för utomhusbelysningar! Återvinning/avfall Miljöriktig hantering av alla sorter avfall. Biogas En del i ett naturligt kretslopp, närproducerat fordonsbränsle! Energitjänster Kontroll på fastighetens energianvändning. Vatten/avlopp Leverans av dricksvatten och omhänder- tagande av avloppsvatten!

3 Korta fakta Närmare 300 000 kunder totalt i koncernen (inkl Bixia) 972 anställda Intäkter: 5 852mnkr

4 Nationella miljömål 2018: minst 50 % av Sveriges matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling 2018: 40 % av matresterna ska behandlas biologiskt så att både energi och näring tas tillvara

5 Naturlig energi Närmare hälften av vårt hushållsavfall är matrester av olika slag Matrester innehåller både näring och energi som kan göra nytta I Linköping blir våra matrester biogas och biogödsel i vår egen biogasanläggning

6 Matavfallsinsamling i Linköping I april 2012 startade vi sortering av våra matrester Optisk sortering Gröna påsar delades ut till alla hushåll under mars månad Alla hushåll på en gång

7 Gröna Påsen gör det lätt! Matresterna i den gröna påsen Påsen knyts med dubbelknut och slängs i den vanliga soptunnan Vi tar hand om resten!

8 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9 Startpaket till alla hushåll Gröna påsar Egen hållare till gröna påsen Informationsfolder med sorteringsguide Vi ser till att du får fler gröna påsar när de börjar ta slut.

10 Att tänka på Endast matrester i den gröna påsen Knyt alltid dubbelknut Fyll inte påsen mer än att du kan knyta ihop den Gäller både gröna påsen och övriga soppåsar Alla sopor ska ligga i påsar Det gäller både matrester och övrigt avfall, inget ska slängas löst Lösa sopor skapar problem i sorteringsanläggningen. Vilket innebär att matresterna inte kan återvinnas till biogas.

11 Optisk sortering

12 Det är ett enkelt system för kunderna Konsekvensbeskrivning - Insamlingssystem, anläggningar, kommunikation, ekonomi, tidsplan Synpunkter från fastighetsägare m fl. Varför optisk sortering?

13 Fördelar och utmaningar Befintligt insamlingssystem kan användas Inget extra kärl för matavfall behövs Spar plats Insamling kan startas i hela kommunen samtidigt Kan byggas ut för fler fraktioner Tunga investeringar Separata insamlingsturer för grovavfall och löst avfall Statistik

14 Investeringar i anläggningar -optisk sortering och förbehandling Påsar för insamling Distribution av påsar Kommunikation en framgångsfaktor Förberedelser

15 Med fokus på kommunikation Bred kommunikations- kampanj Samarbete mellan Linköping, Motala och Vadstena Kommunikationsbyrå Fokusgrupper Positiv budbärare

16 Hur har det gått? Det kommer in många gröna påsar Positivt mottagande Folk känner sig väl informerade Beteendeförändring tar tid Löst avfall Verksamheterna implementeras efter hand

17 91 procent tycker att det är positivt att matresterna återvinns till biogas och biogödsel 85 procent kände sig väl informerade inför starten 84 procent sorterar sina matrester i Gröna Påsen 90 procent tycker att det är en bra lösning för sortering av matrester Positivt mottagande

18 Ca 5000 ton/år med dagens insamlingstakt exkl. verksamheter Renhetsgrad enligt plockanalys varierar mellan 90,3 och 98,6 procent i de fyra testområdena Nästan en tredjedel av matresterna slängs i onödan -minskning jämfört med plockanalyser 2011 Resultat hittills


Ladda ner ppt "Tekniska verken i Linköping Avfall och återvinning, privattjänster Avdelningschef, Lars Peterson."

Liknande presentationer


Google-annonser