Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Fem underlag o Kulturens utmaningar och tendenser 2011 o Kommunernas kulturstrategiska arbete 2013 o Kulturplaner i Västra Götaland 2013-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Fem underlag o Kulturens utmaningar och tendenser 2011 o Kommunernas kulturstrategiska arbete 2013 o Kulturplaner i Västra Götaland 2013-14."— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund

3 Fem underlag o Kulturens utmaningar och tendenser 2011 o Kommunernas kulturstrategiska arbete 2013 o Kulturplaner i Västra Götaland 2013-14 o Om kultur och lokal utveckling 2014 o ”Fångad av platsens själ”. Rapport Cultural planning laboratory 2014

4 Inledning David Björklund o Kulturfrågor behandlas i allt högre utsträckning som en del av den övergripande samhällsplaneringen. Kärnverksamhet? o Ökande behov av ömsesidigt utbyte av perspektiv och kompetens. Samplanering… o Genomarbetade kulturplaner utgör viktiga verktyg och kompasser. Skapar nya relationer och förankring på vägen

5 KULTURENS UTMANINGAR OCH TENDENSER I VÄSTRA GÖTALAND 2011 o Motverka utanförskap, segregation och ökande klyftor i samhället o Stärka ortens varumärke o Förnyelse, mod och öppenhet

6 ENKÄT KRING STYRDOKUMENT, KULTUROMRÅDEN OCH ARGUMENT o 17 kommuner anger att de har en kulturplan. o 19 kommuner skriver att de arbetar med att ta fram ny kulturplan. o Samordning samt ökad förståelse och engagemang (från politiken) kan skapa bättre förutsättningar.

7 KULTURPLANER (24 st) I VÄSTRA GÖTALAND o En bred kultursyn dominerar. Kultur för stärkt identitet, demokrati, ökad tillväxt, attraktionskraft, locka besökare, företag och invånare o De flesta skriver om samarbete i olika former. Knappt hälften skriver om externa samarbeten o Skrivningar om konstens utveckling och konstarter är mer ovanliga (däremot skriver 80 % om det professionella kulturlivet)

8 OM KULTUR OCH LOKAL UTVECKLING intervjuer med 14 tjänstemän och politiker: ÅMÅL, GRÄSTORP, HÄRRYDA, SKARA och BORÅS o Fysiska mötesplatser viktiga att utveckla o Regionen en resurs för tips, ideer och omvärldsorientering (kontakter, inspiration) o Kulturen kopplas alltmer till visionsarbete, identitet och samhällsplanering o Vilja till satsningar inom kreativa näringar, kulturturism, stadsmiljö och evenemang..men också satsningar som är unika för platsen

9 CULTURAL PLANNING LABORATORY (slutrapport 2014) o Förankring i kommunstyrelse och fullmäktige avgörande för framgång o Avsatt tid, mandat och tvärsektoriella grupper viktiga förutsättningar o Tar tid och kräver stort tålamod

10 Hur ska kommunala och regionala organisationer anpassa sig till en mer snabbrörlig, komplex och tvärsektoriell kulturpolitik? Hur ska styrdokument utformas för att hantera kultur både som ett perspektiv och som ett eget område?

11 Några avslutande ord från Jenny Johannisson… Docent vid Högskolan i Borås och forskare i kulturpolitik

12 Regionen och kommunerna går i delvis olika riktningar kring kulturpolitiken. Regionen (och staten) strävar efter att hålla samman och förena, medan kommunerna i allt högre utsträckning vill lyfta fram det unika och särskiljande.

13 Vi behöver studera kulturpolitiken i praktiken. Vilka träffas, vilka inkluderas i processen och vilka gör det inte? Det är i den kommunala vardagen som kulturpolitiken avgörs.


Ladda ner ppt "Bakgrund Fem underlag o Kulturens utmaningar och tendenser 2011 o Kommunernas kulturstrategiska arbete 2013 o Kulturplaner i Västra Götaland 2013-14."

Liknande presentationer


Google-annonser