Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Posten Finland Abp:s delårsrapport Q1–Q3/05 Januari–september 2005 26.10.2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Posten Finland Abp:s delårsrapport Q1–Q3/05 Januari–september 2005 26.10.2005."— Presentationens avskrift:

1 Posten Finland Abp:s delårsrapport Q1–Q3/05 Januari–september 2005 26.10.2005

2 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 2 Januari-september 2005 i sammandrag Affärsverksamheten utvecklades stabilt Förvärvet av Combifragt Group stärker Logistiks ställning i Nordeuropa, logistikcentralen i Moskva stärker Logistiks ställning i Ryssland Affärsverksamheten inom informationslogistik utvecklades gynnsamt i Finland och Baltikum Utdelningen av stadstidningar ökade i huvudstadsregionen Omsättning 935,7 miljoner euro (+6 %) Rörelsevinst 52,8 miljoner euro (–17 %) Redovisningsperiodens vinst 39,3 miljoner euro (–14 %) - Bränslekostnaderna försämrade lönsamheten

3 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 3 Utmaningar i omgivningen De höjda bränslepriserna har höjt kostnads- nivån Även de övriga serviceproduktionskostnaderna ökar Hård priskonkurrens inom transporter och digitala utskrifter Det nya kollektivavtalet har lett till en något större ökning av personalutgifterna på Posten än inom andra branscher

4 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 4 Omsättningen ökade inom alla affärsområden Informationslogistik 14 % Logistik 22 % 136,6 milj. euro (+7,1%) 219,7 milj. euro (+21,2%) Meddelandeförmedling 60 % 593,4 milj. euro (+2,1%) Koncernens omsättning 935,7 milj. euro (+6 %) Övrig affärsverksamhet 4 % 34,2 milj. euro (-14,5%) 34 % Brev 26 % Tidningar och direktreklam 14 % 22 %

5 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 5 Rörelsevinsten minskade med 17 procent, realisationsvinster i fjol År 2004 ökade rörelsevinsten genom realisationsvinsterna från försäljningen av Easy Km Oy och Jakelumarkkinat Oy Den jämförbara rörelsevinsten, där realisationsvinsterna beaktas, är 1,6 (3 %) milj. euro mindre än året innan Rörelsevinst Jämförbar rörelsevinst 0 10 20 30 40 50 60 70 52,8 63,5 50,9 52,5 Milj. euro 1-9/04 1-9/05 1-9/041-9/05

6 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 6 Koncernens nyckeltal januari–september 2005 Tillväxt Omsättning, milj. euro Balansomslutning, milj. euro Ändring -% Personal i medeltal Lönsamhet Rörelsevinst, milj. euro Rörelsemarginal Räkenskapsp. vinst, milj. euro Avk. på sysselsatt kapital,% Avkastning på eget kapital, % Soliditet Soliditetsgrad, % Gearing, % 935,7886,0 + 6 880,0 867,6 + 1 23 87223 619 52,863,5 5,6 7,2 39,3 45,7 12,7 13,9 8,7 10,1 69,1 66,8 –16,7 –27,1 –14 1-9/05 1-9/04 – 17 + 1

7 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 7 Meddelandeförmedling Tillväxt inom oadresserad utdelning Volymerna inom adresserad brevkommunikation minskar något –Brev, t.ex. kontoutdrag, blir elektroniska –Allmänt fenomen i Europa, övergången till elektroniskt format snabbast i Norge Mängden oadresserad direktreklam ökar Större volymer inom utdelning av stadstidningar i synnerhet i huvudstadsregionen Förvärvet av Etelä-Karjalan Jakelu Oy stärkte ställningen inom tidigutdelning, affären trädde i kraft 1.9.2005

8 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 8 Informationslogistik Affärsverksamheten i Finland och Baltikum utvecklades gynnsamt Volymerna inom digitala utskrifter i Finland och Baltikum ökar –eBrevet har utvecklats gynnsamt i Finland –Företagsförvärv ökade omsättningen i Baltikum –Omsättningsökningen för bolagen i Tyskland och Skandinavien mattades av på grund av den hårdare priskonkurrensen inom utskrifter Tjänsterna inom informationshantering utvecklades gynnsamt –Digitaliseringen av Nordeas dokument i Finland till Itella Elektronisk B to C-fakturering ökar i synnerhet i Baltikum Alla bolag i åtta länder samlades under namnet Itella i januari I början av sommaren grundades en FoU-enhet i Finland

9 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 9 Logistik Internationaliseringen fortsätter Företagsförvärv ökade Logistiks omsättning Pakettrafiken mellan företag ökar Efterfrågan i transportbranschen god, ökningen av bränslepriserna minskar lönsamheten Betydande företagsförvärv Logia Moda Oy: modelogistik för konfektionsindustrin, importörerna och detaljhandeln i Finland och Estland AW-Store Oy: lager- och logistiktjänster för handels- och industriföretag i Finland Combifragt A/S: transport- och speditionstjänster och servicelagerlösningar bl.a. för alkohol- och konfektionsindustrin i Norden och Baltikum

10 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 10 Satsningar på personalens arbetsförmåga och arbetshälsa Antalet anställda i januari-september i genomsnitt 23 872 personer (+1%) I slutet av september utgjorde antalet anställda 24 250 (23 040) –Antalet anställda ökade genom företagsförvärven inom Logistik Pensionsansvaret omorganiseras 31.12.2005 –Postens Pensionsstiftelse upplöses –Personalens arbetspensioner till Ilmarinen –Tilläggspensionsskyddet till Liv-Pohjola Posten bildar stiftelse för främjande av personalens arbetsförmåga och arbetshälsa –Stiftelsen får ett grundkapital på 10,5 miljoner euro av medel som frigörs när pensionsstiftelsen upplöses

11 Posten Finland Abp 26.10.2005 Delårsrapport Q3-2005 11 Utsikter för återstoden av år 2005 Omsättningen väntas växa klart från året innan –Informationslogistik och Logistik har goda utsikter till utveckling –Företagsförvärven ökar omsättningen i synnerhet inom Logistik Helårsresultatet bättre än året innan –Kapital intäktsförs i samband med att Postens pensionsstiftelse upplöses Det jämförbara resultatet väntas vara lägre än året innan –Bränslekostnaderna har ökat


Ladda ner ppt "Posten Finland Abp:s delårsrapport Q1–Q3/05 Januari–september 2005 26.10.2005."

Liknande presentationer


Google-annonser