Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien VINTERSYMPOSIUM 14 februari 2013 ”Framtidens försvar Kan vi försvara Sverige en vecka?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kungliga Krigsvetenskapsakademien VINTERSYMPOSIUM 14 februari 2013 ”Framtidens försvar Kan vi försvara Sverige en vecka?”"— Presentationens avskrift:

1 Kungliga Krigsvetenskapsakademien VINTERSYMPOSIUM 14 februari 2013 ”Framtidens försvar Kan vi försvara Sverige en vecka?”

2 Underlaget är framtaget och presenterat av en gemensam arbetsgrupp ur Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelningar för Lantkrigsvetenskap, Sjökrigsvetenskap och Luftkrigsvetenskap: Generalmajor Björn Anderson Generalmajor Jörn Beckman Kommendör Bengt Lundgren Generalmajor Karlis Neretnieks Viceamiral Peter Nordbeck Överste 1. graden Swen Persson Överste 1. graden Göran Tode Generalmajor Bo Waldemarsson Stilistisk rådgivare har varit ledamoten Johanne Hildebrandt Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

3 Inledning Svensk säkerhet efter 2014 – en summering Markstridskrafternas organisation, uppträdande och förmåga Marinstridskrafternas organisation, uppträdande och förmåga Luftstridskrafternas organisation, uppträdande och förmåga Det operativa dilemmat INNEHÅLL Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

4 Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras. Försvarspolitikens inriktning i FB 09 (Prop 2008/09:140) Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

5 Försvarsmakten bör … enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer… − försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet, − upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta − med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Statsmakternas uppdrag i FB 09 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

6 Verktygen IO 14 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 © FM/FBB

7 Vintersymposiets syfte Konkret påvisa IO 14 förmåga att lösa de av statsmakterna ställda uppgifterna. Med tonvikt på försvar av landet i ett krisläge där Sverige utsätts för väpnad aggression Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

8 Svensk säkerhet efter 2014 – en summering Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

9 1.Projektet svensk säkerhet efter 2014 Sven-Christer Nilsson och Göran Larsbrink 2.Därför ska vi ha ett försvar Björn von Sydow 3.Grundlagarna och försvaret Björn von Sydow 4.Strategisk vindkantring Johan Tunberger och Jan Blomqvist 5.Teknik för Sveriges säkerhet och försvar Bengt A Mölleryd och Staffan Näsström 6.Kan vi försvara oss? Björn Anderson m fl 7.Vad hotar vår säkerhet i framtiden? Christer Ekberg, Bo Richard Lundgren m fl 8.Sveriges säkerhet och försvar efter 2014 – en syntes Sven-Christer Nilsson och Göran Larsbrink Projektet ”Svensk säkerhet efter 2014” www.kkrva.se Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

10 Vad förmår dagens svenska försvar? Insatser utomlands + Fungerar väl i fredsbevarande insatser som i Afghanistan, Adenviken, Libyen Nationellt försvar - Otillräckligt i försvaret av det egna landet i ett säkerhetspolitiskt försämrat läge Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

11 Måluppfyllnad IO 14 Inte 2014 utan 2019 Allvarliga frågetecken kring personalförsörjningssystemet Omfattande omsättningsbehov av materiel Är inte övat i större förband och i operativa sammanhang Anslagslagsökning om 5 Mrd krävs Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

12 Försvarsanslagets andel av BNP 2005 2012 Andel i % 2,9 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 2001199719881982 Norden 2012 1,5 % Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

13 Överförda medel från försvarsanslaget 2005 2012 Andel av BNP % 2,9 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 2001199719881982 - 418 MRD Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

14 Materielanslaget 2012 9 Mrd +3-4 Mrd Saknas för att åstadkomma IO 14 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

15 Försvarsmaktens personal 1988IO 14 Yrkesofficerare17 5008 800 Reservofficerare9 5002 500 Civilt anställda15 0005 700 Krigsplacerade värnpliktiga708 0000 Heltidsanställda soldater06 900 Tidvis tjänstgörande soldater09 200 Hemvärnsoldater100 00022 000 Total personalstyrka ca850 00054 000 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

16 Krigsorganisation 1988IO 14 Regional stab304 Taktisk stab173 Brigad (ca 5 000 man)29(2) Fördelningsförband825 Lokalförsvarsbataljon (ca 800 man)851 Ytstridsfartyg347 Ubåt124 Kustartilleri-/Amfibiebataljon291 Stridsflygdivision23,54 Luftvärnsbataljon222 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

17 Förutsättning – Tillsammans med andra Lissabonfördraget Ensidig svensk solidaritetsförklaring Möjlig militär hjälp från EU/Nato? Pröva alliansfrågan Ta konsekvenserna av resultatet Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

18 Strategisk vindkantring - Globalt USA - Strategiskt fokus Stillahavsområdet, på bekostnad av Europa och NATO Kina - Fortsatt satsning på försvaret, ökade ambitioner Mellanöstern, Nordafrika, Central- o Sydasien - Oförutsägbara oroshärdar Arktis - Ökat strategiskt intresse Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

19 Strategisk vindkantring - Europa Stater i Europa - minskande försvarsutgifter - allt mindre förmåga till - solidaritetsaktioner Ryssland - Rustar upp och förbättrar sin förmåga, stormaktsambitioner - Blir starkare samtidigt som ”Väst” blir svagare USA - Minskat europeiskt engagemang Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

20 Vad krävs för att åstadkomma ett trovärdigt nationellt försvar? Skapa förutsättningar för personell och materiell uppfyllnad Genomför övningar i större förband och i operativa sammanhang Skapa förutsättningar för att växa i storlek Pröva alliansfrågan och ta konsekvensen av valt alternativ Ekonomin är nyckeln Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

21 Organisation – uppträdande - förmåga – brister Armén Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

22 Mekaniserad bataljon Anfall (och försvar) i all slags terräng. Infanteribataljon Artilleribataljon Understöd upp till ca 30 km 900 Försvar och anfall i bebyggelse och ”skog” 12 pjäser X 2 X 3 X 4 40 Stridsfordon 90 40 pansrade transportfordon Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

23 Samordning av flera bataljoners strid Brigadstab Underhållsbataljon Delas upp i “moduler” som fördelas till de stridande bataljonerna Luftvärnsbataljon (IRIS – T) Bekämpar luftmål upp till ca 10 km, kan delas upp för att täcka en större yta Ingenjörbataljon Fältarbeten av olika slag, delas upp i moduler och fördelas där de behövs Stridsvagnskompani Tilldelas mekaniserade bataljoner vid främst anfall X 3 X 2 15 vagnar per kompani Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 X 2

24 HEMVÄRNET - ca 20 000 personer ÖvervakningBevakning av objektFörsvara objekt Tvingar en motståndare att avdela större resurser för att lösa en uppgift Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

25 Två bataljoner 60 stridsfordon 1000 man Armétaktik – för att slå krävs en allsidigt sammansatt och samövad ”brigad” Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 1 brigad = 120 stridsfordon, 50 stridsvagnar och 5000 man (3000 direkt stridande). Vi kan sätta ihop en sådan 2019.

26 Armétaktik - princip “Brigad beredd anfalla” ? ? ? Motanfallsförmåga är grundförutsättning för framgång X ? ? ? Försvara där angriparen kan växa till Du vet inte var angriparen kommer, försvarets uthållighet begränsad Försvar ger dock tid för motanfall Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

27 Hela armén i Stockholm 2 artilleribataljoner 4 mekaniserade bataljoner 3 infanteribataljoner Amfibiebataljon 3 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

28 Understöd av Lv och Art 2 artilleribataljoner 4 mekaniserade bataljoner 3 infanteribataljoner Artilleri 30 km Luftvärn 10 km Luftvärn 10 km Amfibiebataljon 2 luftvärnsbataljoner Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

29 Mobilisering Dagar Samövning & samordning Transport Dagar 65% Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

30 Brister i IO 14 - om de ”30 miljarderna” inte tillförs Modernt stridsledningssystem för markstriden (dataöverföring, störskydd mm) Skyddat rörligt indirekt understöd på bataljonsnivå Broläggare för att korsa vattendrag och större diken Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

31 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Saknas i IO 14 - även om de ”30 miljarderna” tillförs Kvalificerad spaningsförmåga på såväl bataljons- som brigadnivå Brigadunderhållsförband Moderna pansarvärnssystem (framförallt med längre räckvidd)

32 Organisation – uppträdande - förmåga – brister Marinen Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

33 © FM/FBB 2 korvettdivisioner (7 fartyg) (spaning, ytstrid, ubåtsjakt) 1 ubåtsflottilj (4 ubåtar) (spaning, underrättelseinhämtning, sjömålsbekämpning) 2 minröjningsdivisioner (5 fartyg) (minjakt) 1 röjdykardivision (2 fartyg) (minröjning, IED) 1 manöverbataljon amfibie (sjö- och markmålsbekämpning) Marina krigsförband IO 14 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

34 1 bevakningsbåtskompani (havsövervakning) 2 underhållsdivision ( 2 fartyg ) (sjöburet underhåll) 1 Marinbas (fördelad på två basområden) 1 Sjöinformationsbataljon (producerar sjölägesbild åt Marinen, Kustbevakningen och andra myndigheter) Marina krigsförband IO 14 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

35 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Marinens baser O-bas ÖHB Berga 1. Amfreg 4. Sjöstridsflj O-bas ÖHK Karlskrona Marinbasen 1. Ubflj 3. Sjöstridsfl SjöstridsC Först. T-bas Göteborg Sjöinfokomp AmfBevBkomp

36 Kor XX Ytstridsföretag 3 korvetter på utgångsläge för att genomföra ytmålsstrid i Gotska sjön. Cirklarna utgör ungefärlig räckvidd. Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

37 Kor XX Ubåtsjaktföretag Exempel på område för ubåtsjakt av stor ubåt. För att lösa en uppgift inom detta område krävs 4 korvetter, ubåtsjakthelikopter, 6 minröjnings- fartyg, bevaknings- båtar, Sonarboj- fartyg. Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

38 Kor XX Ubåtsföretag Två ubåtsföretag med tänkt verkansräckvidd Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

39 Kor XX Minröjnings- och amfibieoperationer Minröjnings- systemet kan röja och hålla leder till en hamn eller ett basområde öppna. Amfibiebataljonen kan skydda delar av ett basområde. Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

40 Havsövervakning Marinen övervakar och genomför insatser inom ramen för hävdandet av vår territoriella integritet, dygnet runt – året runt. Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

41 Kor ”Anfall mot Stockholmsområdet” Hela Marinen löser en uppgift i ett geografiskt område. Ubåtar framskjutet Korvetter i ytstrid Amfibie håller ett basområde Mröj håller leder öppna inom basområdet Observera att Syd- och Västkusten nu står helt utan skydd. KORVETT DIV KORVETT DIV MINR Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

42 LV-robot med medellång räckvidd Sjömålsrobot ny Delar av ubåtsjaktförmåga (sonarbojfartyg, fasta sensorer, vapen (torped)) Förmåga att verka uthålligt och mer framskjutet till sjöss (större fartyg, fler fartyg) Logistik (uppbyggnad av basområde eller inköp av fartyg) Fåtalsproblematik (växlingstal internationellt 4:1). Besättningar måste få vila. Saknas i IO 14 - även om de ”30 miljarderna” tillförs Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

43 Organisation – uppträdande - förmåga – brister Flygvapnet Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

44 Stridsflygdivision JAS 39 C/D X 4 = 16-20 (varav 4-8 ständigt klara för insats) = 15 HKP 16 tp/MEDEVAC 12 HKP 15 för marksamverkan 8 HKP 15 för sjösamverkan 5 HKP 14 för ubåtsjakt 13 HKP 14 för tp/SAR Helikopterbataljon X 1 = 8 Tp 84 Herkules 2 S100 D/ASC 2 S102 B Signalspaning 5 TP100/102 Transportflyg- och special flygdivision X 1 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

45 Strilbataljon Luftbevakning Stridsledning Alarmering X 1 Flygbasbataljon Stöd och betjäning av flygförband (stridsflygdivisionerna). Upprätta flygplats X 2 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

46 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

47 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 JAS 39 RÄCKVIDDER Ombasering från F 21 krävs för kraftsamling till Mälardalen, Gotland och/eller Västkusten

48 FLYGSTRIDSKRAFTERNAS SYSTEMPRINCIP Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

49 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

50 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 FLYGLEDNING InsatsInsats

51 UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D Incidentberedskap 24/7 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

52 UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D Incidentberedskap 24/7 Ingripa mot kränkningar (2 JAS 39 kontinuerligt) Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Vecka/dagar ?

53 UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D Incidentberedskap 24/7 Ingripa mot kränkningar (2 JAS 39 kontinuerligt) Luftförsvara mot anfall (exv SU-35) Dygn ? Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Vecka/dagar ?

54 Brister 2019 – även om de ”30 miljarderna” tillförs Luftförsvarsluftvärn Långräckviddiga markmålsvapen till JAS 39 Personalredundans Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

55 Det operativa dilemmat Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

56 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Studiens frågeställningar 1.Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2.Kan IO 14 försvara hela landet? 3.Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp?

57 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Viktiga utgångspunkter  NATO:s militära styrka har minskat  USA fokuserar alltmer på Stillahavsområdet  Ryssland har moderniserat försvaret och ökar sin militära potential  Sverige är alltjämt alliansfritt och förlitar sig på solidaritetsdoktrinen  Södra Sverige är nyckeln för NATO att försvara Baltikum

58 Operativa strategiska grundvärden  En kris i närområdet kommer att involvera NATO (blå länder)  Basering av NATO flyg- eller marin- stridskrafter i Baltikum väldig risk, alternativa lösningar krävs: basering och anflygningsvägar. Räckvidder för existerande luftvärns- och markrobotsystem grupperade i Ryssland Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013

59 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Kris i Arktis, kanske samtidigt med spänningar i Östersjöområdet Gruppera långräckviddiga system. Strypa försörjning och mottagning av hjälp. Gruppera långräckviddiga system, hindra NATO basering, egen basering av sjöstridskrafter. Största hotet: tidiga angrepp mot begränsade områden varifrån NATO verksamhet kan påverkas och vår motstånds- kraft snabbt brytas Slå ut riksledning, gruppera långräckviddiga system, hindra NATO basering. Tänkbara ryska mål och syften Förhindra NATO basering.

60 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Konfliktbild någon gång under 2020-talet  Den globala säkerhetssituationen har snabbt försämrats  Våra östra grannar ber om stöd  NATO vill ha med Sverige i en NATO-ledd stabiliseringsoperation  Ryssland protesterar  Sverige inleder samarbete med NATO

61 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Ryssland vidtar åtgärder för att tvinga Sverige att avbryta samarbete med NATO  Studerade typfall 1.Gotland besätts och Sverige sätts i blockad 2.Viktig infrastruktur utsätts för sabotage och robotanfall 3.Luftlandsättningar mot geografiskt begränsade mål  Alla angreppen förstärks med omfattande cyberattacker

62 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Typfall 1 – Gotland under attack

63 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 EN sjöstyrka - VAR?

64 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Typfall 2 – Robot- och flygangrepp mot baser och infrastruktur

65 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Typfall 3 –Gotland intaget och angrepp mot Blekinge

66 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Hur kan NATO stärka försvaret  Endast en i fred planerad förstärkning med omfattande förhandslagring kan ge rimligt tidig effekt –Hur föra in resurser? –Samordning kan inte improviseras –Samordning genom geografisk separation –Hur påverkar regeringen försvaret i överlämnat område?

67 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Studiens frågeställningar 1.Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2.Kan IO 14 försvara hela landet? 3.Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp?

68 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Studiens frågeställningar 1.Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2.Kan IO 14 försvara hela landet? 3.Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp?

69 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Studiens frågeställningar 1.Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2.Kan IO 14 försvara hela landet? 3.Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp?

70

71 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Det operativa dilemmat Var gruppera arméförbanden?

72 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Det operativa dilemmat Var gruppera arméförbanden? Flottan i Östersjön eller Västerhavet?

73 Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013 Det operativa dilemmat Var gruppera arméförbanden? Flottan i Östersjön eller Västerhavet? Stridsflygförbanden för luftförsvar eller attackroll?


Ladda ner ppt "Kungliga Krigsvetenskapsakademien VINTERSYMPOSIUM 14 februari 2013 ”Framtidens försvar Kan vi försvara Sverige en vecka?”"

Liknande presentationer


Google-annonser