Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3 45 7 164 Tretalet, fem delar, 45 minuter, 164 ord i minuten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3 45 7 164 Tretalet, fem delar, 45 minuter, 164 ord i minuten"— Presentationens avskrift:

1 3 45 7 164 Tretalet, fem delar, 45 minuter, 164 ord i minuten Gunnel Thydell

2 http://korta.nu/1alkohol http://korta.nu/2cannabis
Inkludera publiken direkt: Traditionellt en fråga med handuppräckning (lite riskabelt, grupptryck). Bättre och mer användbart är en kort undersökning med hjälp av mobiltelefoner eller datorer. https://www.mentimeter.com/ (registrera ett konto) Google formulär (kräver också konto) Om länkarna blir långa finns som ni ser exempel på. Inget konto behövs där.

3 ehtos docere logos movere pathos delectare
Tre vägar att övertyga/bevis (formulerades av Aristoteles) genom ETHOS talarens roll, status, kläder, personlighet (som skapar relationen till åhörare) genom LOGOS talets innehåll, fakta och bevis (inte nödvändigtvis sanna, men helst) genom PATHOS känsloargument: siktet mot mottagarens tolkning, förmågan att beröra åhöraren Tre syften/mål: går ej att separera men proportionerna kan variera:  docere/undervisa och informera, ändra åsikter med hjälp av fakta movere/beröra på det personliga planet, spela på känsloargument delectare/”smöra”, få åhörarna på sin sida, skapa välvilja pathos delectare

4 Analysera Kom på Disponera Formulera Memorera Framföra Reflektera
Sju steg mot ett lyckat framförande: Parthesmodellen, ovanför på svenka, nedan på Intellectio- att analysera uppgiften: förstå syfte, situation, mottagarens förväntningar och förkunskaper Inventio – att finna uppslag och material utifrån ämne och syfte Dispositio – strukturera och organisera innehållet- se nästa bild Elocutio - språket: utsmyckning, val av och filande på formuleringar och val av hjälpmedel Memoria - öva och memorera talet Actio/Pronutiatio - framförandet Emendatio - respons och korrigering

5 Öppning (zooma in) Kontakt Kort bakgrund Tes
Öppning (zooma in) Kontakt Kort bakgrund Tes Hjärtat Hjärnan Lungorna Återknyt: tesen igen, gärna parafraserad Avsluta tydligt! 3 Dispositio Exordium – öppningen/inledningen, ska väcka intresse och välvilja: Hälsa, presentera dig kort, roligt att vara här, skämta lite, väck nyfikenhet och bjud in genom att be dem svara på ett par frågor. Visa resultatet! Nu har du skapat en relation och kan börja. Narratio - berättelsen eller faktabakgrunden: vad handlar din presentation om. Exempel: tobaksrökningen ökar igen och vi ser… Propositio - tesen (kan rymma ett påstående eller en frågeställning (har du tre huvudpunkter ska dessa nämnas nu: Tobak påverkar kroppen på en rad sätt, och idag ska vi titta på hur hjärta/kärl, hjärna och lungor… Argumentatio - tre argument/huvudpunkter vi börjar med att titta på hur hjärtat... Argumentation kan vara induktiv från ett antal bevis till slutsatsen (vad leder detta till) eller deduktiv från slutsats till bevisen (vad beror detta på) Peroratio - avslutningen ska knyta ihop och vara ett tydligt slut, gärna med kläm i form av en uppmaning (t ex retorisk fråga) eller en uppgift (problemlösning) eller vara framåtsyftande: nästa gång…

6 Du är ditt instrument när du talar. Kropp och röst. Tempo, timing
Du är ditt instrument när du talar. Kropp och röst. Tempo, timing. Lite praktisk övning

7 Engagera och interagera i klassrummet.

8 Uttråkade elever, vad göra? Vems ansvar?

9 Ställa, fånga upp och fördela frågor, några tips
Ställa, fånga upp och fördela frågor, några tips. Stå stilla eller flyta runt?

10 3 45 7 164 Cirkelkompositione! Återknyt till början! I cirklarna tretalet, talets fem delar, 45 minuter, 164 ord i minuten och de sju stegen i Partesmodellen Tack!

11 Bilder, liksom detta material lyder under följande licens

12 Kontakt gunnel@gunnelthydell
på Twitter sida och blogg


Ladda ner ppt "3 45 7 164 Tretalet, fem delar, 45 minuter, 164 ord i minuten"

Liknande presentationer


Google-annonser