Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen framtidsagent!. Varför en omarbetad idé om vården? Att bidra till att Vårdförbundets roll som proaktiv aktör i utvecklingen av vården förstärks.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen framtidsagent!. Varför en omarbetad idé om vården? Att bidra till att Vårdförbundets roll som proaktiv aktör i utvecklingen av vården förstärks."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen framtidsagent!

2 Varför en omarbetad idé om vården? Att bidra till att Vårdförbundets roll som proaktiv aktör i utvecklingen av vården förstärks. En förnyad grund för professionsutveckling, villkor och strategier. Förstå trender i omvärlden och hur de påverkar oss. Bidra till ett utökat ägande av Vårdförbundets idé om vården hos medlemmar, förtroendevalda och anställda.

3 Processen – modell för lärandet Nu = Utforska Divergera Utforska Konvergera

4 Kongressens beslut Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen utveckla/omarbeta Vårdförbundets idé om vården. Att kongressen per capsulam beslutar om en ny vårdpolitisk idé senast våren 2015.

5 Mål med dagen Att var för sig och tillsammans utforska framtida utvecklingsvägar för vården. Att vi ska känna lust och mod att vara en aktiv framtidsagent för att fortsätta diskussionerna kring vårdens framtid på hemmaplan.

6 Vårdens paradigmskifte OrganisationPerson Sjukdom och diagnosHälsa och helhet HusSystem SlutenhetÖppenhet Ekonomistyrning Kunskapsstyrning

7 Paradigmskiftet grunden för scenarierna Delar Fragment System Helhet Person Hälsa & helhet Organisation Sjukdom & diagnos

8 Vad är scenarier? Frågorna är viktigare än svaren Scenarier ska främst ses som frågor om utvecklingen…. …..inte svar på vad som kommer att ske.

9 Megatrender Globalisering, urbanisering, ekonomi och teknologisk utveckling

10 Megatrender Demografi, individualisering, hållbarhet, hälsa och e-hälsa

11 Hur ska det gå till här o nu Alla skall möta alla scenarier Flödet Tid Vård- logistikern Super- specialisten Styckevis och Delt Samman- hanget 10.35- 11.20 1234 11.25- 12.10 2341 13.00- 13.45 3412 13.50- 14.35 4123

12 Grupparbete avdelningsvis Med scenariekartan som utgångspunkt: 1) Var (ungefärligen) befinner vi oss nu? Markera ”positionen” i kartan 2)I vilka (olika) riktningar är/kan utvecklingen vara på väg? Rita trenden/trenderna i kartan 3)Vilka är de viktiga krafterna som driver de olika utvecklings- riktningarna? Lista/rita krafterna i kartan ?

13 Vad händer nu – din roll som framtidsagent ? Agent - av latinets agere = sätta i rörelse, handla. Fortsätt att utforska! Vid månadsskiftet oktober/ november påbörjar vi fasen att konvergera. Divergera Utforska Konvergera

14 Redskap för att utforska Materialet ”Fyra scenarier om framtidens vård” – med frågeställningar. Inspiratörer. + - intressant. Scenariekorset som kompass. Mall för platsannonser. Allt samlas på vår webbplats.

15 Tidsplan Konvergeringsfasen påbörjas månadsskiftet oktober / november. Ungefär samtidig får ni frågor om avdelningens process - Vilka reflektioner vill ni skicka med? Förbundsrådet möts den 26 november för att ta erfarenheter vidare. Information om hur vi arbetar vidare med konvergeringsfasen – att forma politiken, kommer.

16 Grupparbete avdelningsvis Hur ska vi i vår avdelning lägga upp arbetet? - Vilka ska vi möta? - Vilken/vilka metoder ska vi använda? (”bokcirkel”, open space, grupparbeten…)

17 Mötesplatser Röntgenveckan – workshop 12 september. Diagnostiskt forum – oktober. Riksföreningsordförande 9 oktober. Referensgrupp medlemmar. Referensgrupp chefer. Förbundsrådet 26 november.

18


Ladda ner ppt "Välkommen framtidsagent!. Varför en omarbetad idé om vården? Att bidra till att Vårdförbundets roll som proaktiv aktör i utvecklingen av vården förstärks."

Liknande presentationer


Google-annonser