Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om persontrafik på järnväg inte fanns…..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om persontrafik på järnväg inte fanns….."— Presentationens avskrift:

1 Om persontrafik på järnväg inte fanns…..
Då behövs ytterligare 4,6 miljoner buss-transporter eller 93 miljoner biltransporter Om ett tåg måste ställas in behöver väg-transporterna öka med 6 bussar eller 133 bilar

2 Om persontrafik på järnväg inte fanns…..
Ett dubbelspår motsvarar ungefär: 13 körfält per riktning i central tätort 8 körfält per riktning på motorväg

3 Spårtrafik är effektivt
Tunnelbana: 1 spår personer/timme Bil: 18 filer – personer/timme Källa: KTH

4 Trafiksäkerhet Dödade per miljard personkilometer under 1990-talet
Källa: Nollvisionen

5 Energiförbrukning transporter
Tågdriften står för ungefär två procent av den totala energi- användningen för Sveriges transportsektor. Ändå utför tågen 24 procent av det långväga godstransporterna och 15 procent av de långväga persontransporterna.

6 Utsläpp av koldioxid kg CO2/personkm
Källa: SIKA

7 Utsläpp av koldioxid miljoner ton CO2-ekvivalenter
Regeringens etappmål 2010 Källa: Naturvårdsverket prognos 2007

8 Godstransporter Miljarder tonkilometer järnväg
Källa: Banverket

9 Persontransporter Miljarder personkilometer järnväg
Källa: Banverket

10 Banverkets organisation

11 Jämförelse av DoU-kostnader inom EU
D=Sverige

12 Eftersläpning underhåll 2007
Spår Teknisk livslängd 40 år – utbytestakt nu 80 år Spårväxlar Teknisk livslängd 40 år – utbytestakt nu 100 år Kontaktledning Teknisk livslängd 50 år – utbytestakt nu 100 år Signalställverk Teknisk livslängd 40 år – utbytestakt nu 50 år Istället för att byta ut hela spåret eller växeln byter

13 Haparandabanan

14 Botniabanan

15 Ådalsbanan

16 Citybanan

17 Norge-Vänernbanan

18 BanaVäg i väst

19 Västkustbanan

20

21 Vem bygger vi framtidens transportsystem för?
Medborgare Rörliga, miljömedvetna människor som vill bo vackert och tryggt samtidigt som båda i en familj kan ha spännande jobb. Näringsliv Kostnadseffektivt, flexibelt och leveranssäkert näringsliv som är i ständig förändring.

22 Samhället utvecklas mot…
Ett antal stora städer som är tillväxtmotorer i ekonomin Sammanväxta nätverk av tätorter runt de stora städerna med en stabil och flexibel arbetsmarknad – starka regioner… … vilket kräver enkla klimatsmarta val för både individ och näringsliv

23 Vad vill godsköpare och resenärer ha?
helhetslösning för gods effektiva terminaler och linjekapacitet stationer med central placering för enkla byten hög punktlighet/tillförlighet samordnade biljettsystem träffsäker resenärsinformation flexibel transportplanering

24 Samhällsutveckling kräver satsningar
Kloka satsningar på drift och underhåll Orädda beslut i tunga investeringsprojekt Gemensamma lösningar för alla transportslag Medvetna ekonomiska styrmedel

25 2,9 milj fler människor kan pendla inom en timme!
Vision: 2,9 milj fler människor kan pendla inom en timme! Regionförstoring via järnvägen Förbättrad integration Trondheim-Östersund-Sundsvall Borlänge ökar från ca till Luleå ökar från ca till Karlstad ökar från ca till Umeå ökar från ca till Örebro ökar från ca till Sundsvall ökar från ca till Jönköping ökar från ca till Gävle ökar från ca till Göteborg ökar från ca 1,1 till 1,4 miljoner Stockholm ökar från ca 2,2 till 2,5 miljoner Växjö ökar från ca till Linköping ökar från ca till Malmö ökar från ca 1,5 till 1,7 miljoner Kalmar ökar från ca till

26 Visioner långväga resande
Stockholm-Luleå över natt Restid 10 timmar Östersund–Umeå Tjänsteresa över dagen Sundsvall-Luleå Tjänsteresa över dagen 95% av fjärrtågen i rätt tid Stockholm-Sundsvall 50% marknadsandel Karlstad-Göteborg Restid 2 timmar Falun/Borlänge-Stockholm 50% marknadsandel Stockholm-Göteborg 60% marknadsandel halvtimmestrafik Linköping-Stockholm 50% marknadsandel Göteborg-Malmö 40% marknadsandel 2 tåg per timme Stockholm-Malmö 40% marknadsandel halvtimmestrafik

27 Vision för gods i hela landet
För att behålla marknadsandel:+ 25 % Möjligt att ta marknadsandel: Ytterligare 25 % Främst genom kombitrafik… Förutsättningar för 25% mer malmtransporter Transportkostnader minskar med 30% i tungt godsstråk Nytt godsstråk väster om Vänern Utrymme för fler tunga godståg och minskade transportkostnader 50% järnvägsandel i Göteborgs hamn Fördubblad volym genom Bergslagen 50% större volym kombi/direkttåg till kontinenten Fördubbling av intermodala transporter till/från Mälardalen Göteborg-Malmö Fördubblad godstrafik Lägre transportkostnader Stockholm-Göteborg Fördubblad godstrafik på järnväg


Ladda ner ppt "Om persontrafik på järnväg inte fanns….."

Liknande presentationer


Google-annonser