Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om persontrafik på järnväg inte fanns….. Då behövs ytterligare 4,6 miljoner buss- transporter eller 93 miljoner biltransporter Om ett tåg måste ställas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om persontrafik på järnväg inte fanns….. Då behövs ytterligare 4,6 miljoner buss- transporter eller 93 miljoner biltransporter Om ett tåg måste ställas."— Presentationens avskrift:

1 Om persontrafik på järnväg inte fanns….. Då behövs ytterligare 4,6 miljoner buss- transporter eller 93 miljoner biltransporter Om ett tåg måste ställas in behöver väg- transporterna öka med 6 bussar eller 133 bilar

2 Ett dubbelspår motsvarar ungefär: 13 körfält per riktning i central tätort 8 körfält per riktning på motorväg Om persontrafik på järnväg inte fanns…..

3 Spårtrafik är effektivt Källa: KTH Tunnelbana: 1 spår - 36 000 personer/timme Bil: 18 filer – 36 000 personer/timme

4 Trafiksäkerhet Dödade per miljard personkilometer under 1990-talet Källa: Nollvisionen

5 Energiförbrukning transporter Tågdriften står för ungefär två procent av den totala energi- användningen för Sveriges transportsektor. Ändå utför tågen 24 procent av det långväga godstransporterna och 15 procent av de långväga persontransporterna.

6 Utsläpp av koldioxid kg CO 2 /personkm Källa: SIKA

7 Utsläpp av koldioxid miljoner ton CO 2 -ekvivalenter Regeringens etappmål 2010 Källa: Naturvårdsverket prognos 2007

8 Godstransporter Miljarder tonkilometer järnväg Källa: Banverket

9 Persontransporter Miljarder personkilometer järnväg Källa: Banverket

10 Banverkets organisation

11 Jämförelse av DoU-kostnader inom EU D=Sverige

12 Eftersläpning underhåll 2007 Spår Teknisk livslängd 40 år – utbytestakt nu 80 år Spårväxlar Teknisk livslängd 40 år – utbytestakt nu 100 år Kontaktledning Teknisk livslängd 50 år – utbytestakt nu 100 år Signalställverk Teknisk livslängd 40 år – utbytestakt nu 50 år

13 Haparandabanan

14 Botniabanan

15 Ådalsbanan

16 Citybanan

17 Norge-Vänernbanan

18 BanaVäg i väst

19 Västkustbanan

20

21 Vem bygger vi framtidens transportsystem för? Medborgare Rörliga, miljömedvetna människor som vill bo vackert och tryggt samtidigt som båda i en familj kan ha spännande jobb. Näringsliv Kostnadseffektivt, flexibelt och leveranssäkert näringsliv som är i ständig förändring.

22 Samhället utvecklas mot… Ett antal stora städer som är tillväxtmotorer i ekonomin Sammanväxta nätverk av tätorter runt de stora städerna med en stabil och flexibel arbetsmarknad – starka regioner… … vilket kräver enkla klimatsmarta val för både individ och näringsliv

23 Vad vill godsköpare och resenärer ha? helhetslösning för gods effektiva terminaler och linjekapacitet stationer med central placering för enkla byten hög punktlighet/tillförlighet samordnade biljettsystem träffsäker resenärsinformation flexibel transportplanering

24 Samhällsutveckling kräver satsningar Kloka satsningar på drift och underhåll Orädda beslut i tunga investeringsprojekt Gemensamma lösningar för alla transportslag Medvetna ekonomiska styrmedel

25 Linköping ökar från ca 400 000 till 700 000 Stockholm ökar från ca 2,2 till 2,5 miljoner Gävle ökar från ca 400 000 till 550 000 Sundsvall ökar från ca 170 000 till 230 000 Umeå ökar från ca 130 000 till 250 000 Luleå ökar från ca 140 000 till 210 000 Kalmar ökar från ca 130 000 till 210 000 Växjö ökar från ca 230 000 till 320 000 Göteborg ökar från ca 1,1 till 1,4 miljoner Jönköping ökar från ca 250 000 till 950 000 Örebro ökar från ca 500 000 till 750 000 Karlstad ökar från ca 230 000 till 400 000 Borlänge ökar från ca 200 000 till 350 000 Malmö ökar från ca 1,5 till 1,7 miljoner Förbättrad integration Trondheim-Östersund-Sundsvall Regionförstoring via järnvägen Vision: 2,9 milj fler människor kan pendla inom en timme!

26 Visioner långväga resande Östersund–Umeå Tjänsteresa över dagen 95% av fjärrtågen i rätt tid Karlstad-Göteborg Restid 2 timmar Stockholm-Göteborg 60% marknadsandel halvtimmestrafik Göteborg-Malmö 40% marknadsandel 2 tåg per timme Stockholm-Luleå över natt Restid 10 timmar Sundsvall-Luleå Tjänsteresa över dagen Stockholm-Sundsvall 50% marknadsandel Falun/Borlänge-Stockholm 50% marknadsandel Linköping-Stockholm 50% marknadsandel Stockholm-Malmö 40% marknadsandel halvtimmestrafik

27 Vision för gods i hela landet Nytt godsstråk väster om Vänern 50% järnvägsandel i Göteborgs hamn 50% större volym kombi/direkttåg till kontinenten Göteborg-Malmö Fördubblad godstrafik Lägre transportkostnader Förutsättningar för 25% mer malmtransporter Transportkostnader minskar med 30% i tungt godsstråk Utrymme för fler tunga godståg och minskade transportkostnader Fördubblad volym genom Bergslagen Fördubbling av intermodala transporter till/från Mälardalen Stockholm-Göteborg Fördubblad godstrafik på järnväg För att behålla marknadsandel:+ 25 % Möjligt att ta marknadsandel: Ytterligare 25 % Främst genom kombitrafik…


Ladda ner ppt "Om persontrafik på järnväg inte fanns….. Då behövs ytterligare 4,6 miljoner buss- transporter eller 93 miljoner biltransporter Om ett tåg måste ställas."

Liknande presentationer


Google-annonser