Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hej jag heter Jonas Philipson! Först vill jag tacka dig för att du NU tar dig tid, för dig, din organisations mänskliga, strukturella och finansiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hej jag heter Jonas Philipson! Först vill jag tacka dig för att du NU tar dig tid, för dig, din organisations mänskliga, strukturella och finansiella."— Presentationens avskrift:

1 1 Hej jag heter Jonas Philipson! Först vill jag tacka dig för att du NU tar dig tid, för dig, din organisations mänskliga, strukturella och finansiella utveckling. Som vi vet är det ett LivsLångtLärande. Letar du också efter en leverantör som kan hjälpa dig öka era humana, strukturella och finansiella vinster med hjälp av lyckliga och friska medarbetare? Om du vill fördjupa dig hur du kan göra detta tillsammans med oss och vårt långsiktiga stöd, erbjuder vi en offert för en första fördjupning en presentation, en interaktiv reflektion och process under 4-6 timmar. Tack för att du tar dig tid!

2 2 ”The significant problems that we face cannot be solved at the level at which they were first created”. – Albert Einstein

3 3 HELA LIVET HELA

4 4 LIVET HELA Vi på SOURCE Skapar Tillsammans Med Medarbetare Och Ledare Organisationer Som Inspirerar Att Hela Hela Livet Hela Människor - Hela Ledare - Hela Organisationer - Hela Samhället - Hela Livet - Hela Tiden SOURCE SYFTE

5 5 SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium & Program där varje ledare och medarbetare är Forskaren som Forskar, på sin egen utveckling med hjälp av sig Själv, dvs att Ge sig Själv tillbaka till sig Själv, med hjälp av sig Själv och andra, så att ens egen och organisationens Intelligens, Medvetenheten, Kärlek, Kompetens och Kapital, blomstra som skapar Humana, Strukturella och Finansiella Vinster Gudomligt Ledarskap, Medarbetarskap, Intelligens, Kärlek, Kompetens……. Gudomligt Ledarskap, Strukturellt Ledarskap, Finansiellt Ledarskap

6 6 SOURCE Din Innersta Källa Det Enhetliga Fältet För Alla Naturlagar Som Helar Hela Livet Hela Tiden

7 7 Du Är När-Var-Ande Lev-Ande

8 8 Vårt synsätt är Universellt & Holistiskt

9 SOURCE HOLOGRAM Varje Del I Hologrammet Är Hela Hologrammet Hela Tiden Du Är Detta Hologram Tänk Om….

10 Hela Livet Är NU

11 Är Hela Livet

12 Allt händer NU Allt pågår NU Allt hänger ihop NU

13 Hela Livet Är Nu I NUet finner vi strukturen/principen Ett blir tre – tre blir oändligt Enhet i mångfald – mångfald i enhet STRUKTURELLT Samband mellan Orsak & Verkan - Systemet av Kompetens – Intelligens - Medvetenheten – Kärlek FINANSIELLT Skapa och Skapade Resultat & Materia av Kompetens – Intelligens - Medvetenheten – Kärlek UNIVERSELLT Andlig, Emotionell, Fysisk, Intellektuell, Social Kompetens – Intelligens - Medvetenheten – Kärlek

14 Universella Kapitalet Strukturella Kapitalet Finansiella Kapitalet Hela Livet 2 STRUKTURELL FRIGÖRELSE 3 FINANSIELL FRIGÖRELSE 1 UNIVERSELL FRIGÖRELSE

15 15 På vad har du lagt din uppmärksamhet? Jag Tänker, Känner och Gör Resultat Med Kroppen Jag Tänker Känner i Kroppen Jag Är Andlig Frigörelse Emotionell & Intellektuell Frigörelse Kroppslig & Social Frigörelse Emotionellt Intellektuellt Kapital EQ & IQ Kroppsligt Socialt Kapital IQ Själsligt Kapital SQ Finans Kapital Human Kapital Struktur Kapital Intellektuella språket Humana språket NU vill vi inspirera dig att lägga uppmärksamhet på? SOURCE använder tekniker för Detta är det Gudomliga Kapitalet

16 16 Tänk Om Detta Skulle Vara Sant….. 1.Tänk om du skulle må bättre, vad skulle det innebära för Dig? 2.Tänk om du skulle vara mer sann mot dig själv, vad skulle det innebära för Familjelivet? 3.Tänk om du är en helare människa som är frisk, mår bra med god energi, vad skulle det innebära för ditt ledarskap? 4.Tänk om du och dina medarbetare skulle må bättre, vara friskare och mer sanna mot sig själva, vad skulle det innebära för era Kunder? 5.Tänk om du och dina medarbetare skulle vara hela människor, ledare, vad skulle det innebära för Organisationen? 6.Tänk om du, din organisation mår bra, är friska och hela människor, vad skulle det innebära för Samhället? 7.Skulle detta kunna vara intressant för dig? 8.Skulle du då vilja gå i spetsen för att utveckla din organisations Själ - andligt, emotionellt, kroppsligt och intellektuellt och socialt för att skapa humana, strukturella och finansiella vinster med hjälp av SOURCE och andra? 9.När skulle rätt timing kunna vara?

17 17 "Det intellektuella, emotionella och själsliga tänkandet som tagit oss dit vi är idag, räcker inte för att ta oss dit vi vill." – Jonas Philipson

18 18 "Ska något förbättras måste någon utvecklas” – Anonym

19 19 Vilka skapar största humana, strukturella och finansiella vinster? Lyckliga & Friska Olyckliga & Sjuka Medarbetare & Ledare?

20 20 StressManagement Vad kostar stressen för den enskilde, för ledaren för bolaget och hela samhället per år Kostar oss Svenskar 120 miljarder per År eller 1 miljon/minut och har under de senaste två åren ökat i genomsnitt 25 miljoner per dag och blir ca 8.800 per innevånare / år. Är Du Etablerad i Stress & Utbrändhet Utför Du Stressade Aktiviteter och Skapar Stressade Resultat

21 21 Om självläkning: ”Allt mer forskning under de senaste fem åren har visat att man kan reparera skadorna av hjärtsjukdomar, cancer och diabetes. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning -- om man ger den rätt näring och förutsättningar. Det innebär att ändra kosten, sluta röka, börja motionera, undvika övervikt, mindre alkohol och lära sig slappna av.” -Amerikanska Time, den 5 jan 2001

22 22 Eftersom det finns oerhört mycket mer som vi inte känner till än det vi känner till, är det en forskares uppgift att vara öppen och undersöka även det som ter sig som främmande. Annars reducerar forskaren sig själv till en systemvetare som endast utforskar ett givet system. - Susanna Ehdin Fil Dr och författare till Den SjälvLäkande Människan och HQ - Den mänskliga helhetssynen.

23 23 SOURCE www.source.se Söker & Utmanar Ledare som vågar vara långsiktiga för att skapa finansiella, strukturella och humana vinster för organisationen och hela samhället med hjälp av lyckliga och friska medarbetare att göra mindre och åstadkomma, känna och vara mer

24 24 SOURCE Hur man skapar vinster genom att utveckla HELA Human Kapitalet HQ så att man inte skapar Finansiella & Strukturella vinster på bekostnad av Human Kapitalet www.source.se

25 25 StressKonenPrestationsKonen FULL STRESSFRIHET – 0 STRESSMAX. PRESTATIONSFÖRMÅGA Harmonisk Vidsynt Tolerant Medmänsklig Fördomsfri Stabil Full mental kapacitet Maximal inlärningsförmåga Maximal kreativitet Hög koncentrationsförmåga Konstruktiv konflikthantering Full egen kontroll Maximal handlingskraft Utmanande Trångsynt Instabil Bristande självförtroende Begränsande intellekt Nedsatt inlärningsförmåga Begränsad kreativitet Låg koncentrationsförmåga Destruktiv konflikthantering Tappar kontroll Hänsynslös Stereotyp Aggressiv Okontrollerad Begränsat intellekt Nedsatt inlärningsförmåga Begränsad kreativitet Låg koncentrationsförmåga Destruktiv konflikthantering MAXIMALT STRESSBELASTAD INGEN PRESTATIONSFÖRMÅGA 1 2 3 4 MÅTTLIG STRESS NIVÅ HÖG STRESS NIVÅSTARKT NEDSATT PRESTATIONS NIVÅ MÅTTLIG PRESTATIONS NIVÅ Panikslagen Total förvirring

26 26 Jag Tänker Känner Gör Resultat med Kroppen Jag Tänker Känner I Kroppen Jag Är Emotionell & Fysisk Kompetens EQ Intellektuell & Social Kompetens IQ Själslig & Andlig Kompetens SQ Finansiella Kapitalet Human Kapitalet Struktur Kapitalet Jobbar du idag med Human Kapitalet på ett optimalt sätt ? Bra affärer är egentligen ingenting annat än människors lycka, lust, kreativitet och förmåga att tillsammans bidra med sin andliga, emotionella och intellektuella kompetens Utveckling av HQ Human Kapitalet Kunskaps havaren Kunskaps processen Kunskaps objektet NU Den Innersta Källan Närvaron Stillhet Självet Transcendenta Medvetandet SOURCE börjar med

27 Intellektuell Frigörelse SQ KOMPETENS är att använda hela sin potential i nuet och kunna möta vilken förändring som helst med full flexibilitet. Vi är aldrig offer för omständigheterna BQ – RQ KOMPETENS är att i nuet kroppsligt och socialt känna, förstå och relatera till vad som är kärleksfullt, viktigt och möjligt och samtidigt se och relatera till Helheten. Andlig Kompetens SQ Emotionella Intellektuell Kompetens EQ & IQ Kroppslig Social Kompetens BQ & RQ Kunskaps havaren Kunskaps processen Kunskaps objektet Andlig Frigörelse Emotionell Frigörelse 1 Andlig Frigörelse 3 Kroppslig & Social Frigörelse EQ – IQ KOMPETENS är att i nuet kunna fritt hantera känslor och intellekt av rädsla, ilska, sorg, kärlek, glädje, och sexualitet 2 Emotionell & Intellektuell Frigörelse SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Labb Hur du utvecklar HQ Hela Human Kapitalet

28 28 There is only one corner in the universe, where you can be sure to develop, and that is your own – Self. - Aldous Huxley

29 29 SOURCE Meditation:Grundkurs i SOURCE Meditation, en metod för stresseliminering, självkännedom och medvetandeutveckling som var och en gör på egen hand och/eller i grupp. SOURCE Retreat: 2 eller fler dygn på kursgård. Konsten att dra sig tillbaka för att uppnå mer. Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium Andlig Frigörelse SOURCE Healing:En healing process för andlig, emotionell och kroppslig utveckling. Underbart lugnt, behagligt och praktiskt.

30 30 Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE NU: Konsten att acceptera NUET som det är och ingenting annat. En teknik, förhållningsätt att acceptera NU. Kraften i NUET. Medveten Närvaro i NUET. Lära sig rikta uppmärksamheten på NUET i NUET. Allt går att förändra NU. Bara bli intensivt medveten om NUET. Ett säkert kriterium hur väl du lyckats – den grad av inre frid som känns inom dig. Försök inte att förstå detta. Det är ingenting att förstå innan du kan vara totalt närvarande i NUET.

31 31 SOURCE Hela Hälsan:Ett hälsoforskningssprogram för eget hälsoansvar. SOURCE Kroppsbehandling:Kroppsbehandlingar som läker och förebygger obalanser i kropp och psyke. Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Emotionell Frigörelse: Är en unik metod för att förstå dina känslors olika energiladdningar och hur dom påverkar dig i ditt vardagliga liv och hur du ska kunna befria dig ifrån överskuggande dominanta känslokomplex. En enkel inåtgående teknik för emotionell frigörelse. Emotionell och Intellektuell Frigörelse Psykosyntes terapi: Psykosyntesterapi är inte sanningen men sant för dig. Du är bara dig själv och får stöd att vara det. Bli den du är.

32 32 NÄRING TILL LIVET:Födans Energi. Ätandets Konst. Avsikt, uppmärksamhet närvaro för riktig matsmältning. Vi blir det vi äter. Näringstillskott. DÖDEN är LivsViktig:Stöd och uppmärksamhet i våra svåra stunder i livet. SOURCE Symboldrama:Symbolerna i vardagen finns som en ständigt pågående drama inåt och utåt. För att förstå och följa sin egen och gruppens utveckling. Symboler är ett bildspråk för ökat inre reflekterande. Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Reningsprogram:Kroppen lider av näringsbrist och sjukdomar. Vid ett reningsprogram balanseras kroppens olika system upp och överdriven trötthet försvinner samt att kroppen återfår sin energi.

33 33 SOURCE IntresseväckareEn Intresseväckare följt av en reflektion och Presentation & Reflektion;presentation för en ledare som vill ta reda på om SOURCE MÄNSKLIGA FORSKNINGS LABORATORIUM kan utveckla individernas och organisationens Human Kapital samt skapa finansiell, strukturell och humana vinster. Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium Kroppslig & Social Frigörelse SOURCE Diagnos, Dialog, AnalysDu som ledare får en heldag där två SOURCE coacher & Planeringsdag:tillsammans med dig medvetandegör dina och ledningens energiblockeringar, styrkor och utvecklingsmöjligheter andligt, emotionellt, kroppsligt och intellektuellt för tydligare ledarskap. SjälvLedarCoaching med fokus på utveckling av andlig, emotionell, kroppslig och intellektuell kompetens. Vi för en dialog för hur vi kan utveckla, sätta mål, mäta och återkoppla maximalt till din och organisationens Human Kapital tillväxt med hjälp av SOURCE Mänskliga Forsknings Program och hur det skall implementeras med start av dig själv som ledare.

34 34 Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE LivsPlansProcess: Ledningsgruppen får möjlighet att integrera konceptet Hela Människors, Hela Ledares, Hela Organisationers och Hela Samhällets utveckling dvs human kapitalets utveckling med organisationens verksamhetsplan. SOURCE Diagnos & Introduktion:Att inspirera din ledningsgrupp till att vilja starta upp SOURCE Mänskliga Forsknings Laboratorium - SjälvLedarCoaching för utveckling av Hela Människor, Hela Ledare, Hela Organisationer, Hela Livet, Andligt, Emotionellt, Kroppsligt, Intellektuellt och Socialt samt skapa Humana, Strukturella och Finansiella Vinster för din organisation. SOURCE Människo- & LivsKunskap om oss som människor och livet andligt, Kunskap:emotionellt, kroppsligt, intellektuellt och socialt så att vi får ökad förståelse för vad vi gör med oss själva och vad vi kan välja. Kunskapens tre komponenter, hur medvetandet i sig ligger som grund för allt liv. Hur medvetandeutveckling ligger som grund för Humankapitalets utveckling som ligger till grund för Struktur- och Finanskapitalets utveckling.

35 35 SOURCE Individuell LedarProfil: Analys av starka och svaga sidor, samarbetsförmåga och ledarprofil. Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Individuell Coaching:Individuell ledarutveckling med fokus på emotionell kompetens. Vi medvetandegör styrkan och utvecklingsmöjligheten samt förtydligar energiblockeringar för ett konstruktivare ledarskap. SOURCE Grupp Coaching: Reflekterande Grupper då människor ger varandra till varandra med hjälp av varandra. Alla lär känna sig själva och varandra med hjälp av sig själva och varandra. Helheten är mer än summan av delarna. SOURCE Par Coaching: Ett praktiskt redskap för medveten kommunikation utan försvar och angrepp. Relationer med förnyad kärleksfullhet, empati och öppenhet. Programmet är specialanpassat för ledare och hans/hennes partner, vilket förtydligar relationerna med andra ledare och medarbetare.

36 36 SOURCE Självrefererande Kroppen berättar hela tiden för oss, vi lär oss förstå Diagnos & Återkopplings System vårt själsliga, emotionella och intellektuella kroppsspråk. Dvs vi lär oss återkoppla tillbaka till oss själva med hjälp av oss själv, för att inte gå in i ett bestående sjukdomstillstånd. SOURCE Ramavtal: Ett ramavtal för att starta upp, utveckla och driva Organisationens Mänskliga Forsknings Laboratorium. Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium

37 37 Finans Kapital Human Kapital Själsliga Kapitalet SQ Emotionella Kapitalet EQ Intellektuella Kapitalet IQ Struktur Kapital Emotionell & Kroppslig Frigörelse SOURCE Meditation SOURCE Retreat Kroppslig Frigörelse Hela Hälsan AyurVeda Finansiell Intelligens Par Coaching Grupp Coaching Renings- program Kropps Behandling Symbol Drama Diagnos, Dialog, Analys Plan & Återkopplings Dag Diagnos & Introduktion Psykosyntes Terapi Ramavtal Döden Är Livsviktig SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Verktygslåda för att sätta ihop program för Human Kapitalets Utveckling SjälvRefererande Återkopplings System Livs Plans Process VILKA kunskaper använder vi? Intellektuell & Social Frigörelse Själslig Frigörelse Intresseväckare Reflektion Presentation För Ledare & Medarbetare Individuell LedarProfil Partners Människo- & LivsKunskap LivsLångtLärande SOURCE NOW Näring till Livet Födans Energi Ätandets Konst SOURCE HEALING Individuell Coaching

38 38 Företag & Organisationer som SOURCE genomfört uppdrag hos under de senaste 23 åren LOTS, RMI Berghs, Nordfalks, Observera mfl

39 39 Ca 500 ledare, chefer och medarbetare har genomgått våra program ensam, i par eller grupp Med vilka grupperingar arbetar vi med ! Individer Par Grupper Nätverk Vilka personer i organisationen arbetar vi med ? Ledaren Ledningsgrupper Chefer Trainees Medarbetare Våra erfarenheter sedan 23 år ? ca 8.000 timmar individuell coaching ca 5.000 timmar med grupper; ledare, chefer och medarbetare ca 1.000 timmar med par; ledare, chefer och medarbetare ca 4.000 timmar för hälsokonsultationer

40 40 SOURCE COACHER Jonas Philipson – LedarCoach, Meditationslärare, StressVäktare, Emotionell Frigörelse, SamtalsPartner, LivsPlanering, Vägledare, Vägvisare, Healinglärare Christina Weldero – LedarCoach, Meditationslärare, StressVäktare, Emotionell Frigörelse, Levande Föda, Näring, SamtalsPartner, Vägledare, Vägvisare, Healinglärare Annalena Almgren – LedarCoach, StressVäktare, LivsPlanering, SamtalsPartner, Vägledare, Vägvisare

41 41 Jonas Philipson Lärare i Medvetandeutveckling SjälvLedarCoach Meditationslärare Healinglärare Emotionell Frigörelse StressVäktare Samtalspartner Vägledare Vägvisare Mentor jonas.philipson@source.se 0705 – 97 95 00 www.source.se

42 42 ”The significant problems that we face cannot be solved at the level at which they were first created”. – Albert Einstein

43 43 Om du tror att vad Du tror på skapar dina och organisationens beteende, som i sin tur skapar dina och organisationens aktiviteter och resultat. Och om du och organisationen ändrar på vad ni tror på, så ändrar ni på vilka ni är. Såsom vi tror, får vi skörda. Om Du Tror På Detta och Vill Fördjupa Dig, Kontakta Mig Gärna! Kontakta mig bara om detta är sant för dig och att ditt hjärta säger dig att du skall kontakta oss! Det är med och i kärlek vi skall träffas för att diskutera hur Du med vårt stöd långsiktigt kan skapa Finansiella, Strukturella och Gudomliga vinster, med hjälp av lyckliga och friska medarbetare. Första steget är en offert för en fördjupning en presentation, en interaktiv reflektion och process under 4-6 timmar. Tack för att du tog dig tid!


Ladda ner ppt "1 Hej jag heter Jonas Philipson! Först vill jag tacka dig för att du NU tar dig tid, för dig, din organisations mänskliga, strukturella och finansiella."

Liknande presentationer


Google-annonser