Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hej jag heter Jonas Philipson!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hej jag heter Jonas Philipson!"— Presentationens avskrift:

1 Hej jag heter Jonas Philipson!
Först vill jag tacka dig för att du NU tar dig tid, för dig, din organisations mänskliga, strukturella och finansiella utveckling. Som vi vet är det ett LivsLångtLärande. Letar du också efter en leverantör som kan hjälpa dig öka era humana, strukturella och finansiella vinster med hjälp av lyckliga och friska medarbetare? Om du vill fördjupa dig hur du kan göra detta tillsammans med oss och vårt långsiktiga stöd, erbjuder vi en offert för en första fördjupning en presentation, en interaktiv reflektion och process under 4-6 timmar. Tack för att du tar dig tid!

2 ”The significant problems at the level at which they were
that we face cannot be solved at the level at which they were first created”. – Albert Einstein

3 HELA HELA LIVET

4 Med Medarbetare Och Ledare
SOURCE SYFTE HELA HELA LIVET Vi på SOURCE Skapar Tillsammans Med Medarbetare Och Ledare Organisationer Som Inspirerar Att Hela Hela Livet Hela Människor - Hela Ledare - Hela Organisationer - Hela Samhället - Hela Livet - Hela Tiden

5 SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium & Program
där varje ledare och medarbetare är Forskaren som Forskar, på sin egen utveckling med hjälp av sig Själv, dvs att Ge sig Själv tillbaka till sig Själv, med hjälp av sig Själv och andra, så att ens egen och organisationens Intelligens, Medvetenheten, Kärlek, Kompetens och Kapital, blomstra som skapar Humana, Strukturella och Finansiella Vinster Gudomligt Ledarskap, Medarbetarskap, Intelligens, Kärlek, Kompetens……. Gudomligt Ledarskap, Strukturellt Ledarskap, Finansiellt Ledarskap

6 Det Enhetliga Fältet För Alla Naturlagar
SOURCE Din Innersta Källa Det Enhetliga Fältet För Alla Naturlagar Som Helar Hela Livet Hela Tiden

7 Du Är När-Var-Ande Lev-Ande

8 Universellt & Holistiskt
Vårt synsätt är Universellt & Holistiskt

9 Varje Del I Hologrammet
SOURCE HOLOGRAM Varje Del I Hologrammet Är Hela Hologrammet Hela Tiden Du Är Detta Hologram Tänk Om….

10 Hela Livet Är NU

11 NU Är Hela Livet

12 Allt händer NU Allt pågår NU Allt hänger ihop NU

13 Hela Livet Är Nu UNIVERSELLT STRUKTURELLT FINANSIELLT
I NUet finner vi strukturen/principen Ett blir tre – tre blir oändligt Enhet i mångfald – mångfald i enhet UNIVERSELLT Andlig, Emotionell, Fysisk, Intellektuell, Social Kompetens – Intelligens - Medvetenheten – Kärlek STRUKTURELLT Samband mellan Orsak & Verkan - Systemet av Kompetens – Intelligens - Medvetenheten – Kärlek FINANSIELLT Skapa och Skapade Resultat & Materia av Kompetens – Intelligens - Medvetenheten – Kärlek

14 Hela Livet 2 STRUKTURELL FRIGÖRELSE 1 UNIVERSELL FRIGÖRELSE 3
Finansiella Kapitalet 2 STRUKTURELL FRIGÖRELSE Strukturella Kapitalet 1 UNIVERSELL FRIGÖRELSE Universella Kapitalet 3 FINANSIELL FRIGÖRELSE

15 Detta är det Gudomliga Kapitalet
På vad har du lagt din uppmärksamhet? NU vill vi inspirera dig att lägga uppmärksamhet på? Detta är det Gudomliga Kapitalet Kroppslig & Social Frigörelse SOURCE använder tekniker för Emotionell & Intellektuell Frigörelse Andlig Frigörelse Jag Tänker, Känner och Gör Resultat Med Kroppen Jag Tänker Känner i Kroppen Intellektuella språket Finans Kapital Struktur Kapital Human Kapital Humana språket Jag Är Själsligt Kapital SQ Emotionellt Intellektuellt Kapital EQ & IQ Kroppsligt Socialt Kapital IQ

16 Tänk Om Detta Skulle Vara Sant…..
Tänk om du skulle må bättre, vad skulle det innebära för Dig? Tänk om du skulle vara mer sann mot dig själv, vad skulle det innebära för Familjelivet? Tänk om du är en helare människa som är frisk, mår bra med god energi, vad skulle det innebära för ditt ledarskap? Tänk om du och dina medarbetare skulle må bättre, vara friskare och mer sanna mot sig själva, vad skulle det innebära för era Kunder? Tänk om du och dina medarbetare skulle vara hela människor, ledare, vad skulle det innebära för Organisationen? Tänk om du, din organisation mår bra, är friska och hela människor, vad skulle det innebära för Samhället? Skulle detta kunna vara intressant för dig? Skulle du då vilja gå i spetsen för att utveckla din organisations Själ - andligt, emotionellt, kroppsligt och intellektuellt och socialt för att skapa humana, strukturella och finansiella vinster med hjälp av SOURCE och andra? När skulle rätt timing kunna vara?

17 "Det intellektuella, emotionella och själsliga tänkandet
som tagit oss dit vi är idag, räcker inte för att ta oss dit vi vill." – Jonas Philipson

18 "Ska något förbättras måste någon utvecklas”
– Anonym

19 Vilka skapar största humana, strukturella och finansiella vinster?
Lyckliga & Friska Olyckliga & Sjuka Medarbetare & Ledare?

20 StressManagement Vad kostar stressen
för den enskilde, för ledaren för bolaget och hela samhället per år Kostar oss Svenskar 120 miljarder per År eller 1 miljon/minut och har under de senaste två åren ökat i genomsnitt 25 miljoner per dag och blir ca per innevånare / år. Är Du Etablerad i Stress & Utbrändhet Utför Du Stressade Aktiviteter och Skapar Stressade Resultat

21 Om självläkning: ”Allt mer forskning under de senaste fem åren har visat att man kan reparera skadorna av hjärtsjukdomar, cancer och diabetes. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning -- om man ger den rätt näring och förutsättningar. Det innebär att ändra kosten, sluta röka, börja motionera, undvika övervikt, mindre alkohol och lära sig slappna av.” -Amerikanska Time, den 5 jan 2001

22 Eftersom det finns oerhört mycket mer som vi inte känner till än det vi känner till, är det en forskares uppgift att vara öppen och undersöka även det som ter sig som främmande. Annars reducerar forskaren sig själv till en systemvetare som endast utforskar ett givet system. Susanna Ehdin Fil Dr och författare till Den SjälvLäkande Människan och HQ - Den mänskliga helhetssynen.

23 SOURCE Söker & Utmanar Ledare som vågar vara långsiktiga
för att skapa finansiella, strukturella och humana vinster för organisationen och hela samhället med hjälp av lyckliga och friska medarbetare att göra mindre och åstadkomma, känna och vara mer

24 vinster genom att utveckla
SOURCE Hur man skapar vinster genom att utveckla HELA Human Kapitalet HQ så att man inte skapar Finansiella & Strukturella vinster på bekostnad av Human Kapitalet

25 1 2 3 4 StressKonen PrestationsKonen MAXIMALT STRESSBELASTAD
FULL STRESSFRIHET – 0 STRESS MAX. PRESTATIONSFÖRMÅGA Harmonisk Vidsynt Tolerant Medmänsklig Fördomsfri Stabil Full mental kapacitet Maximal inlärningsförmåga Maximal kreativitet Hög koncentrationsförmåga Konstruktiv konflikthantering Full egen kontroll Maximal handlingskraft 2 MÅTTLIG STRESS NIVÅ MÅTTLIG PRESTATIONS NIVÅ Begränsande intellekt Nedsatt inlärningsförmåga Begränsad kreativitet Låg koncentrationsförmåga Destruktiv konflikthantering Tappar kontroll Utmanande Trångsynt Instabil Bristande självförtroende 3 HÖG STRESS NIVÅ STARKT NEDSATT PRESTATIONS NIVÅ Begränsat intellekt Nedsatt inlärningsförmåga Begränsad kreativitet Låg koncentrationsförmåga Destruktiv konflikthantering Hänsynslös Stereotyp Aggressiv Okontrollerad 4 MAXIMALT STRESSBELASTAD INGEN PRESTATIONSFÖRMÅGA Panikslagen Total förvirring

26 Utveckling av HQ Human Kapitalet Intellektuell & Social
Bra affärer är egentligen ingenting annat än människors lycka, lust, kreativitet och förmåga att tillsammans bidra med sin andliga, emotionella intellektuella kompetens SOURCE börjar med Kunskaps objektet Jobbar du idag med Human Kapitalet på ett optimalt sätt ? Kunskaps processen Den Innersta Källan Närvaron Stillhet Självet Transcendenta Medvetandet Kunskaps havaren Jag Tänker Känner Gör Resultat med Kroppen Jag Tänker Känner I Kroppen Finansiella Kapitalet Struktur Kapitalet Human Kapitalet Jag Är NU Själslig & Andlig Kompetens SQ NU Emotionell & Fysisk Kompetens EQ NU Intellektuell & Social Kompetens IQ

27 2 Emotionell & Intellektuell Frigörelse 1 Andlig Frigörelse 3
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Labb Hur du utvecklar HQ Hela Human Kapitalet EQ – IQ KOMPETENS är att i nuet kunna fritt hantera känslor och intellekt av rädsla, ilska, sorg, kärlek, glädje, och sexualitet SQ KOMPETENS är att använda hela sin potential i nuet och kunna möta vilken förändring som helst med full flexibilitet. Vi är aldrig offer för omständigheterna Kroppslig Social Kompetens BQ & RQ 2 Emotionell & Intellektuell Frigörelse Emotionella Intellektuell Kompetens EQ & IQ BQ – RQ KOMPETENS är att i nuet kroppsligt och socialt känna, förstå och relatera till vad som är kärleksfullt, viktigt och möjligt och samtidigt se och relatera till Helheten. Andlig Kompetens SQ 1 Andlig Frigörelse Andlig Frigörelse Emotionell Frigörelse Intellektuell Frigörelse Kunskaps havaren 3 Kroppslig & Social Frigörelse Kunskaps processen Kunskaps objektet

28 where you can be sure to develop, and that is your own – Self.
There is only one corner in the universe, where you can be sure to develop, and that is your own – Self. - Aldous Huxley

29 Andlig Frigörelse Beskrivning av verktygen i
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium Andlig Frigörelse SOURCE Meditation: Grundkurs i SOURCE Meditation, en metod för stresseliminering, självkännedom och medvetandeutveckling som var och en gör på egen hand och/eller i grupp. SOURCE Retreat: 2 eller fler dygn på kursgård. Konsten att dra sig tillbaka för att uppnå mer. SOURCE Healing: En healing process för andlig, emotionell och kroppslig utveckling. Underbart lugnt, behagligt och praktiskt.

30 Beskrivning av verktygen i
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE NU: Konsten att acceptera NUET som det är och ingenting annat. En teknik, förhållningsätt att acceptera NU. Kraften i NUET. Medveten Närvaro i NUET. Lära sig rikta uppmärksamheten på NUET i NUET. Allt går att förändra NU. Bara bli intensivt medveten om NUET. Ett säkert kriterium hur väl du lyckats – den grad av inre frid som känns inom dig. Försök inte att förstå detta. Det är ingenting att förstå innan du kan vara totalt närvarande i NUET.

31 Emotionell och Intellektuell Frigörelse
Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium Emotionell och Intellektuell Frigörelse SOURCE Emotionell Frigörelse: Är en unik metod för att förstå dina känslors olika energiladdningar och hur dom påverkar dig i ditt vardagliga liv och hur du ska kunna befria dig ifrån överskuggande dominanta känslokomplex. En enkel inåtgående teknik för emotionell frigörelse. Psykosyntes terapi: Psykosyntesterapi är inte sanningen men sant för dig. Du är bara dig själv och får stöd att vara det. Bli den du är. SOURCE Hela Hälsan: Ett hälsoforskningssprogram för eget hälsoansvar. SOURCE Kroppsbehandling: Kroppsbehandlingar som läker och förebygger obalanser i kropp och psyke.

32 Beskrivning av verktygen i
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Reningsprogram: Kroppen lider av näringsbrist och sjukdomar. Vid ett reningsprogram balanseras kroppens olika system upp och överdriven trötthet försvinner samt att kroppen återfår sin energi. NÄRING TILL LIVET: Födans Energi. Ätandets Konst. Avsikt, uppmärksamhet närvaro för riktig matsmältning. Vi blir det vi äter. Näringstillskott. DÖDEN är LivsViktig: Stöd och uppmärksamhet i våra svåra stunder i livet. SOURCE Symboldrama: Symbolerna i vardagen finns som en ständigt pågående drama inåt och utåt. För att förstå och följa sin egen och gruppens utveckling. Symboler är ett bildspråk för ökat inre reflekterande.

33 Kroppslig & Social Frigörelse
Beskrivning av verktygen i SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium Kroppslig & Social Frigörelse SOURCE Intresseväckare En Intresseväckare följt av en reflektion och Presentation & Reflektion; presentation för en ledare som vill ta reda på om SOURCE MÄNSKLIGA FORSKNINGS LABORATORIUM kan utveckla individernas och organisationens Human Kapital samt skapa finansiell, strukturell och humana vinster. SOURCE Diagnos, Dialog, Analys Du som ledare får en heldag där två SOURCE coacher & Planeringsdag: tillsammans med dig medvetandegör dina och ledningens energiblockeringar, styrkor och utvecklingsmöjligheter andligt, emotionellt, kroppsligt och intellektuellt för tydligare ledarskap SjälvLedarCoaching med fokus på utveckling av andlig, emotionell, kroppslig och intellektuell kompetens. Vi för en dialog för hur vi kan utveckla, sätta mål, mäta och återkoppla maximalt till din och organisationens Human Kapital tillväxt med hjälp av SOURCE Mänskliga Forsknings Program och hur det skall implementeras med start av dig själv som ledare.

34 Beskrivning av verktygen i
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE LivsPlansProcess: Ledningsgruppen får möjlighet att integrera konceptet Hela Människors, Hela Ledares, Hela Organisationers och Hela Samhällets utveckling dvs human kapitalets utveckling med organisationens verksamhetsplan. SOURCE Diagnos & Introduktion: Att inspirera din ledningsgrupp till att vilja starta upp SOURCE Mänskliga Forsknings Laboratorium SjälvLedarCoaching för utveckling av Hela Människor, Hela Ledare, Hela Organisationer, Hela Livet, Andligt, Emotionellt, Kroppsligt, Intellektuellt och Socialt samt skapa Humana, Strukturella och Finansiella Vinster för din organisation. SOURCE Människo- & Livs Kunskap om oss som människor och livet andligt, Kunskap: emotionellt, kroppsligt, intellektuellt och socialt så att vi får ökad förståelse för vad vi gör med oss själva och vad vi kan välja. Kunskapens tre komponenter, hur medvetandet i sig ligger som grund för allt liv. Hur medvetandeutveckling ligger som grund för Humankapitalets utveckling som ligger till grund för Struktur- och Finanskapitalets utveckling.

35 Beskrivning av verktygen i
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Individuell LedarProfil: Analys av starka och svaga sidor, samarbetsförmåga och ledarprofil. SOURCE Individuell Coaching: Individuell ledarutveckling med fokus på emotionell kompetens. Vi medvetandegör styrkan och utvecklingsmöjligheten samt förtydligar energiblockeringar för ett konstruktivare ledarskap. SOURCE Par Coaching: Ett praktiskt redskap för medveten kommunikation utan försvar och angrepp. Relationer med förnyad kärleksfullhet, empati och öppenhet. Programmet är specialanpassat för ledare och hans/hennes partner, vilket förtydligar relationerna med andra ledare och medarbetare. SOURCE Grupp Coaching: Reflekterande Grupper då människor ger varandra till varandra med hjälp av varandra. Alla lär känna sig själva och varandra med hjälp av sig själva och varandra. Helheten är mer än summan av delarna.

36 Beskrivning av verktygen i
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Självrefererande Kroppen berättar hela tiden för oss, vi lär oss förstå Diagnos & Återkopplings System vårt själsliga, emotionella och intellektuella kroppsspråk. Dvs vi lär oss återkoppla tillbaka till oss själva med hjälp av oss själv, för att inte gå in i ett bestående sjukdomstillstånd. SOURCE Ramavtal: Ett ramavtal för att starta upp, utveckla och driva Organisationens Mänskliga Forsknings Laboratorium.

37 För Ledare & Medarbetare VILKA kunskaper använder vi?
SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium SOURCE Verktygslåda för att sätta ihop program för Human Kapitalets Utveckling Finans Kapital Intellektuell & Social Frigörelse Partners Intresseväckare Reflektion Presentation Ramavtal Struktur Kapital Emotionell & Kroppslig Frigörelse Symbol Drama Diagnos, Dialog, Analys Plan & Återkopplings Dag SjälvRefererande Återkopplings System Själslig Frigörelse Döden Är Livsviktig Psykosyntes Terapi Human Kapital SOURCE NOW SOURCE Meditation Livs Plans Process Grupp Coaching Näring till Livet Födans Energi Ätandets Konst Kroppslig Frigörelse SOURCE HEALING Själsliga Kapitalet SQ SOURCE Retreat Diagnos & Introduktion Par Coaching Renings- program Kropps Behandling Hela Hälsan AyurVeda Emotionella Kapitalet EQ Människo- & LivsKunskap LivsLångtLärande För Ledare & Medarbetare Individuell Coaching VILKA kunskaper använder vi? Finansiell Intelligens Individuell LedarProfil Intellektuella Kapitalet IQ

38 Företag & Organisationer
som SOURCE genomfört uppdrag hos under de senaste 23 åren LOTS, RMI Berghs, Nordfalks, Observera mfl

39 Med vilka grupperingar arbetar vi med !
• Individer • Par • Grupper • Nätverk Vilka personer i organisationen arbetar vi med ? • Ledaren • Ledningsgrupper • Chefer • Trainees • Medarbetare Våra erfarenheter sedan 23 år ? ca timmar individuell coaching ca timmar med grupper; ledare, chefer och medarbetare ca timmar med par; ledare, chefer och medarbetare ca timmar för hälsokonsultationer Ca 500 ledare, chefer och medarbetare har genomgått våra program ensam, i par eller grupp

40 SOURCE COACHER Jonas Philipson – Christina Weldero –
LedarCoach, Meditationslärare, StressVäktare, Emotionell Frigörelse, SamtalsPartner, LivsPlanering, Vägledare, Vägvisare, Healinglärare Christina Weldero – Levande Föda, Näring, SamtalsPartner, Vägledare, Vägvisare, Healinglärare Annalena Almgren – LedarCoach, StressVäktare, LivsPlanering, SamtalsPartner, Vägledare, Vägvisare

41 Lärare i Medvetandeutveckling Emotionell Frigörelse
Jonas Philipson Lärare i Medvetandeutveckling SjälvLedarCoach Meditationslärare Healinglärare Emotionell Frigörelse StressVäktare Samtalspartner Vägledare Vägvisare Mentor 0705 –

42 ”The significant problems at the level at which they were
that we face cannot be solved at the level at which they were first created”. – Albert Einstein

43 Tack för att du tog dig tid!
Om du tror att vad Du tror på skapar dina och organisationens beteende, som i sin tur skapar dina och organisationens aktiviteter och resultat. Och om du och organisationen ändrar på vad ni tror på, så ändrar ni på vilka ni är. Såsom vi tror, får vi skörda. Om Du Tror På Detta och Vill Fördjupa Dig, Kontakta Mig Gärna! Kontakta mig bara om detta är sant för dig och att ditt hjärta säger dig att du skall kontakta oss! Det är med och i kärlek vi skall träffas för att diskutera hur Du med vårt stöd långsiktigt kan skapa Finansiella, Strukturella och Gudomliga vinster, med hjälp av lyckliga och friska medarbetare. Första steget är en offert för en fördjupning en presentation, en interaktiv reflektion och process under 4-6 timmar. Tack för att du tog dig tid!


Ladda ner ppt "Hej jag heter Jonas Philipson!"

Liknande presentationer


Google-annonser