Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.europaforum.nu 1 Thomas Andersson, rapportör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.europaforum.nu 1 Thomas Andersson, rapportör."— Presentationens avskrift:

1 www.europaforum.nu 1 Thomas Andersson, rapportör

2 Hur var det förr? Före 1995…….en nationellt fastställd regionalpolitik Efter 1995…… en av EU fastställd regionalpolitik (huvudsakligen till strukturfonderna, Mål 1, Mål 2, Mål 3) Sverige fick inskrivet i EU-fördraget att särskild hänsyn skulle tas till de extremt glesbefolkade regionerna År 2000 fastställdes Lissabonstrategin som politiskt måldokument för regionalpolitiken. www.europaforum.nu 2

3 Hur är det nu? Inför EU:s budgetperiod 2007 - 2013 reformerade EU sin regionalpolitik Resultatet blev sammanhållningspolitik - ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Sammanhållningspolitiken genomförs genom flernivåstyre - ansvaret för att fullfölja Lissabonagendan fördelades på europeisk, nationell, regional och lokal politisk nivå. www.europaforum.nu 3

4 Hur är det nu - forts Syftet med sammanhållningspolitken är att minska skillnaderna mellan medlemsstater och regioner Cirka 35 % av EU-budgeten avsätts till sammanhållningspolitiken Nationerna ska utarbeta nationella strategier för förverkligande av Lissabonstrategin Regionerna måste utarbeta regionala utvecklingsplaner / en regional Lissabonstrategi www.europaforum.nu 4

5 Hur är det nu - forts 75 % av pengarna måste ”öronmärkas” för förverkligande av Lissabonstrategin = forskning, utveckling och innovation, infrastruktur av europeisk betydelse, industrins konkurrenskraft, förnybar energi, energieffektivitet, miljöinnovationer, mänskliga resurser 200 miljarder euro satsas totalt på sammanhållningspolitken inom EU på dessa ”Lissaboninvesteringar” (50 miljarders ökning jämfört med förra budgetperioden) www.europaforum.nu 5

6 Vad händer efter 2013? Just nu gör EU-kommissionen en budgetöversyn inför 2013 Ett grundläggande krav inför nästa budgetperiod är att det ska finnas ett mervärde med att finansiera en åtgärd på EU-nivå Kommer EU:s sammanhållningspolitik att anses ha ett mervärde? Kommer nationerna att vilja återta regionalpolitiken till nationell nivå? www.europaforum.nu 6

7 Viktiga frågeställningar Hur agerar den svenska regeringen? Kommer tillväxtregionerna att hävda att resurser ska satsas där tillväxten är störst? 2009 tillsätts en ny kommission - vad betyder det? www.europaforum.nu 7

8 Det är nu vi måste agera! Europaforum Norra Sverige har redan agerat - svarat på budgetöversynen, svarat på 4:e sammanhållningsrapporten, agerat i nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Europaforum Norra Sverige agerade inför svenska regeringens formulering av den nationella strategin Assembly of European Regions, AER, har tillsatt en arbetsgrupp där alla norrlandstinget haft synpunkter (under hösten ska AER:s åsikt formuleras och framföras till EU-kommissionen) www.europaforum.nu 8

9 Hur går vi vidare? Vilken position ska Europaforum Norra Sverige inta? När? Vem ska vi påverka? www.europaforum.nu 9

10 - det finns mervärden med en EU-budget (alltså ingen åternationalisering av sammanhållningspolitiken) -mervärden som räknas upp är: det ger ett flernivåstyre som medför en hävstångseffekt, det regionala politiska ledarskapet tar ansvar för regionalutveckling, det ger tillgång till en mångkulturell och geografiska skillnader som stimulerar innovationsklimatet www.europaforum.nu 10 Europaforums åsikter inför budgetöversynen.

11 Budget - forts budgeten ska kunna användas/arbetas med i alla regioner (den ska alltså inte bara stödja ”Lagging behind regions”) - även jordbrukspolitken ska ses över i samband med budgetöversynen www.europaforum.nu 11

12 Budget - forts - i budgeten bör ingå: regionalpolitik, ekonomisk, social o territoriell sammanhållning, interregionalt gränsöverskridande arbete, hållbar regional tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, miljö och klimatåtgärder, förnybar energiförsörjning, landsbygdsutveckling och forsknings och innovationspolitik www.europaforum.nu 12

13 Tack för mig Nu har vi eftermiddagen på oss att diskutera! t.andersson@aer.eu www.europaforum.nu 13


Ladda ner ppt "Www.europaforum.nu 1 Thomas Andersson, rapportör."

Liknande presentationer


Google-annonser