Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomscentralen Helsingfors stad. Helsingfors invånare 1.1.2005 och ungdomsarbetet 1 Invånare totalt,559 046 Utlänningar39 404 (7,0%) Ungdomscentralens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomscentralen Helsingfors stad. Helsingfors invånare 1.1.2005 och ungdomsarbetet 1 Invånare totalt,559 046 Utlänningar39 404 (7,0%) Ungdomscentralens."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomscentralen Helsingfors stad

2 Helsingfors invånare och ungdomsarbetet 1 Invånare totalt, Utlänningar (7,0%) Ungdomscentralens huvudsakliga målgrupp –åringar Målgrupp enligt ungdomsarbetslagen 0-28 –åringar

3 Helsingfors invånare och prognos för år 2015, förändringar enligt åldersgrupp 2 Invånare totalt, åldersgrupp *förändring Invånare totalt * prognos

4 Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet Biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet Biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsdirektören Revisionsnämnden Revisor

5 4 Biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet Direktionen för stadsmuseet Stadsmuseet Direktionen för konstmuseet Stadens konstmuseum Stadsorkesterns direktion Stadsorkestern Direktionen för djurgården Högholmens djurgård Direktionen för Hfors yrkeshögskola Helsingfors yrkeshögskola Personalcentralen Kultur- och biblioteksnämnden Stadsbiblioteket Kulturcentralen Idrottsnämnden Idrottsverket Ungdomsnämnden Ungdomscentralen Utbildningsnämnden Utbildningsverket Dir ektionen för svenska arbetarinstitutet Svenska arbetarinstitutet Direktionen för finska arbetarinstitutet Finska arbetarinstitutet Faktacentralen Personalhälsovårdscentralen

6 5 Organisationen Lokala tjänster Centraliserade tjänster Förvaltnings- tjänster 13 regionala ungdomsarbets -enheter Ung röst på Stan Inriktat ungdomsarbete Kulturellt ungdomsarbete Samhällsaktivitet bland unga Personalbyrån Ekonomibyrån IT- enheten Kommunikations- enheten Ungdomsnämnden Ungdomsdirektör

7 6 Ungdomscentralen har till uppgift att stöda ungdomarnas medborgarskap och utveckla deras sociala färdigheter. Våra strategiska målsättningar är att befrämja ungdomarnas delaktighet och stärka ungdomarna socialt. Verksamhetsidé och strategiska mål

8 7 ”Avdelningen för lokala tjänster ger de unga stöd med syftet att de skall ha kontroll över sitt liv och främjar social samhörighet och samhällsdelaktighet bland unga.” Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§ Lokala tjänster Lokala tjänster

9 8 ett nätverk av 13 verksamhetsenheter som omfattar hela Helsingfors 2-5 ungdomsgårdar eller klubblokaler i varje verksamhetsenhet sammanlagt 53 ungdomsgårdar Delaktighetskampanjen Ung Röst på Stan 229 anställda Lokala tjänster Lokala tjänster

10 9 ungdomsgårdarna utgör grunden för arbetet professionell personal öppen verksamhet, klubbar, kurser, läger, resor, evenemang individuellt stöd delaktighet och påverkningsmöjligheter verksamhet i huvudsak för åringar bosatta i Helsingfors alla målgrupper: flickor, pojkar, svenskspråkiga, invandrare och handikappade ungdomar ansvar lokalt: verksamhet arrangeras tillsammans med ungdomar, ungdomsorganisationer, vårdare, samarbetsparter, administrationer inom området och andra aktörer i närmiljön. Lokala tjänster Lokala tjänster

11 10 ”Avdelningen för centraliserade tjänster organiserar och utvecklar arbetsformer med socialt stärkande effekt, likaså kulturellt ungdomsarbete, och ser till att ungdomsorganisationer och fria verksamhetsgrupper för unga har verksamhetsförutsättningar.” Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§ -avdelningen består av tre byråer: byrån för inriktat ungdomsarbete byrån för kulturellt ungdomsarbete byrån för samhällsaktivitet bland unga -87 anställda Centraliserade tjänster Centraliserade tjänster

12 11 för att stärka ungdomarnas sociala färdigheter flera yrkesgrupper och administrationer åtgärder i ett tidigt skede (t.ex. Itäluotsi) positiv diskriminering: att påverka områden, ungdomsgrupper och omständigheter där risker för utslagning tydligast förekommer gatu- och uppsökande verksamhet Tjejverksamhet specialiserade verksamhetsställen, t.ex.: invandrarungdomar, arbetslösa ungdomar Infocentret Kompassen rådgivning Tattarmossens trafikutbildningscentrum Inriktat ungdomsarbete

13 12 Kulturellt ungdomsarbete Kulturellt ungdomsarbete att främja ungdomarnas delaktighet och sociala färdigheter genom kulturell verksamhet specialiserade verksamhetsställen: Kulturarenan Gloria Ungdomarnas Mediegård Ås ungdomsgård Narris scen Hobby och hantverksgården Valtti - årligen återkommande evenemang: DanceAction, dansevenemang för ungdomar Ääni ja vimma, musikevenemang för ungdomar Skimmer! Ungdomarnas stadsfestival

14 13 Ungdomarnas samhällsaktivitet Ungdomscentralen främjar ungas samhällsaktivitet bl.a. genom att stöda ungdomarnas fria grupper och organisationer. Organisationer och ungdomsgrupper kan använda ungdomscentralens utrymmen och utrustning samt få ekonomiskt stöd och utbildning. De här tjänsterna stöder i sig organisationsverksamhet. Vid beviljning av understöd prioriterar man grupper med verksamhet som överensstämmer med ungdomscentralens strategiska mål: att främja ungdomarnas delaktighet och sociala färdigheter samt verksamhet som bygger på principer för hållbar utveckling. Drygt 400 ungdomsorganisationer med sammanlag ca ungdomar tar årligen del av ungdomscentralens tjänster.

15 14 Stöd till ungdomarnas samhälsaktivitet Stöd till ungdomarnas samhälsaktivitet Understöd ( euro) allmänna understöd ( euro,147 organisationer) löneunderstöd ( euro, 17 distriktsorganisationer) lägerunderstöd ( euro, 75 organisationer) projektunderstöd ( euro, 142 projekt) 18 egna utrymmen, 20 organisationer med mångsidig verksamhet andra tjänster gratis tillgång till ungdomscentralens utrymmen två kurscenter, lägerön Bengtsår och lägerområdet Granö kopiering och layout utlåning av av- och lägerutrustning handledning i hantverk miljötjänster på Naturgården för ungdomar Ungdomsgårdar som drivs av organisationer och samarbetsgårdar Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri, HNMKY ry (KFUM), Tapanilan Erä, Kalliolan Nuoret ry, Helsingin Minijellonat ry, distriktsorganisationen Helsingin Nuoret Kotkat

16 15 ”Avdelningen för förvaltningstjänster sköter verkets personal- och ekonomiadministrativa tjänster, kommunikation och informationstekniska tjänster och stöder verksamhetsenheterna inom ungdomsarbetet.” Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§ - avdelningen omfattar personalbyrån, ekonomibyrån, IT-enheten och kommunikationsenheten - till avdelningen hör också internationella ärenden, kvalitetsfrågor, marknadsföring och utrymmesplanering - 36 anställda Förvaltningstjänster

17 besök år medlemmar på ungdomsgårdarna år 2005 Personal anstälda 229 (lokala tjänster) 87 (centraliserade tjänster) 36 (förvaltningstjänster) Budget Me Ungdomscentralen i tal i tal


Ladda ner ppt "Ungdomscentralen Helsingfors stad. Helsingfors invånare 1.1.2005 och ungdomsarbetet 1 Invånare totalt,559 046 Utlänningar39 404 (7,0%) Ungdomscentralens."

Liknande presentationer


Google-annonser