Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013."— Presentationens avskrift:

1 Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013

2 2 (Vad är NBS?) Status i NBS-projektet Vlken typ av förändringar i regelverken krävs? Innehåll

3 Implementation model Main host TSO services: - the service will be implemented by one TSO - the work space and the necessary services for SR´s other personnel - invoicing, accounting etc. financial services - IT –support etc. - legal services S ettlement R esponsible Unit SR Oy/Ab/As Market actor FI Market actor SE Market actor NO Market actor SE Market actor NO BRP Fortum etc. BRP NO BRP SE BRP FI Balance service agreement One invoice Collection of reserve cost One guarantee etc. Reconciliation Reporting Network distribution company FI Network distribution company SE Network distribution company NO Total delivery Load profile shares Reporting etc. Fingrid -Finland- Statnett -Norway- SvK -Sweden- TSO is accountable for the balance settlement in its own country. Balance settlement services are provided in national language. The hourly balance settlement made by the common SR´s balance settlement system. TSO personnel. Owners: Local TSO services: October 8, 20123

4 Balance settlement and reporting to be centralized A common unit (SR) will perform the operation of balance settlement (per BRP per MBA), invoicing (and reconciliation, if any). Single point of contact to BRPs. SR invoices BRPs for imbalance power. Balance settlement as defined in 2009 (two balances). October 8, 20124 The most significant changes 1/6 SR = Settlement Responsible BRP = Balance Responsible Party MBA = Market Balance Area

5 Reporting time Aggregated metered consumption data, metered data on production and metered data from exchange metering points (per MGA) shall be reported in 9 working days after delivery day. Corrections after the final balance settlement (9 working days) have to be done bilaterally. Invoicing of the balance settlement Invoicing period one week, invoicing on 10 th working day after end of the last day in delivery week. October 8, 20125 The most significant changes 2/6 MGA = Metering Grid Area

6 Load Profiles, Load Profile Shares and Reconciliation through SR DSO reports LPS per MGA per RE/BRP 9 working days before delivery month. DSO calculates and reports profiled consumption per MGA (in 9 working days) DSO calculates and reports PPC per MGA and FPC after meter reading SR reports reconciled energy & payment per MBA per BRP October 8, 20126 The most significant changes 3/6 LP = Load Profile LPS = Load Profile Share PPC = Preliminary Profile Consumption FPC = Final Profile Consumption NOTE: Major impact of AMR development, dataHUBs etc. Need of this model in SR is under consideration. AMR = Automatic meter reading

7 Multiple BRPs for Electricity Market Party per MGA One party may have different BRP for consumption / production per MGA. One party may have different BRP per MGAs. October 8, 20127 The most significant changes 4/6 RE1c RE1 BRP1 RE1p BRP2 RE1c BRP3 RE1c RE1p BRP5 BRP6 BRP1 As per today New model MGA1 MGA4 c = consumption p = production balance responsible MGA2 MGA3 MGA5 MGA6 MGA7 MGA8 MGA9 RE = Retailer

8 DSO reports aggregated metered data on the second day after delivery date Per MGA aggregated metered consumption data per RE/BRP Per MGA aggregated metered data from exchange metering points October 8, 20128 The most significant changes 5/6

9 Data exchange standards Norway, Sweden and Finland use different standards today Need for common platform and data exchange standard New NBS model require new data content October 8, 20129 The most significant changes 6/6

10 Invoicing scheme October 8, 201210

11 11 Skapa ett gemensamt bolag SR (NBS company) Regelverksförändringar Samarbete/dialog mellan TSO och nationella reglermyndigheter Samarbete/dialog mellan NBS-projektet och NordReg NBS-projektet startar upp arbetet med en handbok Upphandling av IT-leverantör för avräkningssystem Kommunikationsstandard - dataformat NBS – pågående aktiviteter

12 12 Projektplan

13 November 6 th Statnett SvK Fingrid Government Norway Government Sweden Government Finland National laws and regulations SR Service Level Agreement BRP Board Statnett SvK Fingrid Shareholders' agreement Balance Settlement Agreement November 13, 2012 SR (NBS) Organizational model Service Level Agreement

14 14 Ett gemensamt bolag som registreras i Finland Bolaget kommer att ägas lika av Fingrid, Svenska Kraftnät och Statnett Ett aktieägaravtal tas fram Varje systemoperatör kommer att investera motsvarande 20 Mkr i initialt aktieägarkapital Måldatum för bildande av bolaget är före juli 2013 Avräkningsbolaget SR

15 15 Tidskritiskt Krävs koordinering mellan TSOer och reglermyndigheter NBS/NordReg möte 6/3 TSOer rätta upp rapport om vilka legala förändringar som krävs samt lämna förslag till NordReg Nytt möte före sommaren för att säkerställa samsyn Tidplanen måste justeras och stödjas av NordReg/ reglermyndigheter Om regelverksförändringar inte finns på plats i tid kommer NBS-implementeringen att försenas Regelverksförändringar

16 NBS IT-upphandling Milestone MarAprMayJunJulAug 131415161718192021222324252627282930-3132333435 VACATION PERIOD Tender Presentations Create Initial Tenders Perform Negotiations Solution (6 rounds / 18 negotiations) Create Final ITT ITT sent 19.7.2013 Create Final Tenders Evaluate Final Tenders Evaluate Tenders 14-day period for appeals Negotiated tenderers selected 17.5.2013 Pre- pare Negotiations start 27.5.2013 Contract (3 rounds / 9 negotiations) Receive final tenders 23.8.2013 Tender QA Solution Demo Receive initial tenders 23.4.2013 Negotiations end 5.7.2013 Tender QA

17 17 1.Standard för datautbyte mellan NBS och marknadsaktöer förbereds under våren 2.Standard för datutbyte inom ramen för gemensam Nordisk slutkundmarknadsarbet ska tas fram Koordingering mellan 1 och 2 krävs Dataformat

18 18 Information, rapporter, nyhetsbrev och uppdateringar finns på : www.nbs.coop Information om NBS

19 19 Regelverksförändringar

20 20 I den ursprungliga NBS designrapporten föreslogs en lösning för hantering av schablonavräkningen men… …Nu föreslås en interrimslösning för att undvika kortsiktiga investeringar för marknadsaktörerna. Detta mot bakgrund av AMR-införande I Norge och Finland samt hubar i (eventuellt) alla nordiska länder. Ïnterrimslösningen innebär att kvarkraften inte kommer att faktureras av SR. De nuvarande lösningarna för schablonavräkningen kommer att nyttjas i respektive land under en övergångsperiod. Innebär således att det initialt inte kommer att vara någon harmoniserad kvarkraftavräkning. Längden på interrimslösningen är beroende av processen för implementering av hubar i Sverige och Norge Målet är en harmoniserad lösning enligt modell i designrapporten och har beskrivits i kravspecifikationen för avräkningssystemet. Hantering av Schablonavräkningen

21 21 Designrapporten anger att ett avtal relaterat till balansansvar ska tecknas mellan SR och alla mätvärdesrapportörer till SR för att säkra att rapportering från icke-koncessionspliktiga nät är tydligt definierat. NBS-projektet har reviderat sin uppfattning och föreslår istället att reglermyndigheterna förändrat bestämmelserna för koncessionspliktiga liksom icke-koncessionspliktiga nät I föreskrifterna. Avtal mellan SR och mätvärderrapportörer

22 22 Idag finns det olika lösningar på hur viss produktion hanteras (N/Fi) Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing: "generation units from intermittent renewable energy sources do not receive special treatment for imbalances". NBS-projektet stödjer detta men anser att om ett land anser att “undantag” för viss produktion eöl storlek ska tillåtas så bör samma regler gälla i samtliga länder. Prissättning av produktionsobalanser

23 23 Lagstiftning avseende mätning av produktion är inte harmoniserad. NBS- projektet anser att reglerna bör harmoniseras. Det bör säkerställas att så kallad dold produktion mäts och avräknas i produktionsbalansen. Mätning av produktion

24 24 Rapporteringskrav för produktion måste ta höjd för ökningen av hushållsproduktion (tex solceller på taket etc..) Undantag från ordinarie regler avseende mätning och rapportering på denna typ av produktion krävs. Tex skulle nettoförbrukningen kunna rapporteras till balansavräkningen och i de fall produktionen överstiger förbrukningen så kan produktionen rapporteras in. Harmonsierad lösning i samtliga länder. Detta kan inte hanteras inom ramen för ett balansansvarsavtal. "Hushållsproduktion»

25 25 Information avseende vem som är BRP för varje elleverantör (prod/förb) i alla nätavräkningsområden behövs. En gemensam struktur krävs. En balansansvarig per nätavräkningsområde tillåts enligt NBS-modellen. I nuvarande svensk modell kan balansansvarig väljas per punkt. Nödvändigt att ansvar för den strukturella information är tydlig definierad i nationell lagstiftning. Strukturell information


Ladda ner ppt "Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser