Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013."— Presentationens avskrift:

1 Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón
Project plan draft,

2 Innehåll (Vad är NBS?) Status i NBS-projektet
Vlken typ av förändringar i regelverken krävs?

3 Implementation model Settlement Responsible Unit SR Oy/Ab/As
Balance service agreement One invoice Collection of reserve cost One guarantee etc. Reconciliation Reporting Market actor FI SE NO BRP Fortum etc. Owners: Local TSO services: TSO is accountable for the balance settlement in its own country. Balance settlement services are provided in national language. The hourly balance settlement made by the common SR´s balance settlement system. TSO personnel. Fingrid -Finland- Settlement Responsible Unit SR Oy/Ab/As SvK -Sweden- Statnett -Norway- Main host TSO services: the service will be implemented by one TSO the work space and the necessary services for SR´s other personnel invoicing, accounting etc. financial services IT –support etc. legal services Network distribution company FI Network distribution company SE Network distribution company NO Total delivery Load profile shares Reporting etc. October 8, 2012

4 The most significant changes 1/6
SR = Settlement Responsible BRP = Balance Responsible Party MBA = Market Balance Area Balance settlement and reporting to be centralized A common unit (SR) will perform the operation of balance settlement (per BRP per MBA), invoicing (and reconciliation, if any). Single point of contact to BRPs. SR invoices BRPs for imbalance power. Balance settlement as defined in 2009 (two balances). October 8, 2012

5 The most significant changes 2/6
MGA = Metering Grid Area Reporting time Aggregated metered consumption data , metered data on production and metered data from exchange metering points (per MGA) shall be reported in 9 working days after delivery day. Corrections after the final balance settlement (9 working days) have to be done bilaterally. Invoicing of the balance settlement Invoicing period one week, invoicing on 10th working day after end of the last day in delivery week. October 8, 2012

6 The most significant changes 3/6
LP = Load Profile LPS = Load Profile Share PPC = Preliminary Profile Consumption FPC = Final Profile Consumption AMR = Automatic meter reading Load Profiles, Load Profile Shares and Reconciliation through SR DSO reports LPS per MGA per RE/BRP 9 working days before delivery month. DSO calculates and reports profiled consumption per MGA (in 9 working days) DSO calculates and reports PPC per MGA and FPC after meter reading SR reports reconciled energy & payment per MBA per BRP NOTE: Major impact of AMR development, dataHUBs etc. Need of this model in SR is under consideration. October 8, 2012

7 The most significant changes 4/6
RE = Retailer Multiple BRPs for Electricity Market Party per MGA One party may have different BRP for consumption / production per MGA. One party may have different BRP per MGAs. New model As per today MGA1 MGA2 BRP3 BRP1 MGA3 BRP1 BRP2 RE1c balance responsible MGA4 RE1p RE1 RE1c MGA5 BRP6 MGA7 MGA6 BRP5 MGA8 RE1p RE1c c = consumption p = production MGA9 October 8, 2012

8 The most significant changes 5/6
DSO reports aggregated metered data on the second day after delivery date Per MGA aggregated metered consumption data per RE/BRP Per MGA aggregated metered data from exchange metering points October 8, 2012

9 The most significant changes 6/6
Data exchange standards Norway, Sweden and Finland use different standards today Need for common platform and data exchange standard New NBS model require new data content October 8, 2012

10 Invoicing scheme October 8, 2012

11 NBS – pågående aktiviteter
Skapa ett gemensamt bolag SR (NBS company) Regelverksförändringar Samarbete/dialog mellan TSO och nationella reglermyndigheter Samarbete/dialog mellan NBS-projektet och NordReg NBS-projektet startar upp arbetet med en handbok Upphandling av IT-leverantör för avräkningssystem Kommunikationsstandard - dataformat

12 Projektplan

13 Balance Settlement Agreement
SR (NBS) Organizational model Government Norway Statnett November 6th SvK National laws and regulations Statnett Service Level Agreement Fingrid Government Sweden Shareholders' agreement Board SR SvK Balance Settlement Agreement Service Level Agreement Government Finland BRP Fingrid Service Level Agreement November 13, 2012

14 Avräkningsbolaget SR Ett gemensamt bolag som registreras i Finland
Bolaget kommer att ägas lika av Fingrid, Svenska Kraftnät och Statnett Ett aktieägaravtal tas fram Varje systemoperatör kommer att investera motsvarande 20 Mkr i initialt aktieägarkapital Måldatum för bildande av bolaget är före juli 2013

15 Regelverksförändringar
Tidskritiskt Krävs koordinering mellan TSOer och reglermyndigheter NBS/NordReg möte 6/3 TSOer rätta upp rapport om vilka legala förändringar som krävs samt lämna förslag till NordReg Nytt möte före sommaren för att säkerställa samsyn Tidplanen måste justeras och stödjas av NordReg/ reglermyndigheter Om regelverksförändringar inte finns på plats i tid kommer NBS-implementeringen att försenas

16 Receive initial tenders
NBS IT-upphandling Mar Apr May Jun Jul Aug 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 VACATION PERIOD Receive initial tenders Create Initial Tenders Tender QA Tender Presentations Negotiated tenderers selected Solution Demo Evaluate Tenders 14-day period for appeals Negotiations end Negotiations start Pre- pare Perform Negotiations Solution (6 rounds / 18 negotiations) ITT sent Contract (3 rounds / 9 negotiations) Receive final tenders Create Final ITT Create Final Tenders Tender QA Evaluate Final Tenders Milestone

17 Dataformat Standard för datautbyte mellan NBS och marknadsaktöer förbereds under våren Standard för datutbyte inom ramen för gemensam Nordisk slutkundmarknadsarbet ska tas fram Koordingering mellan 1 och 2 krävs

18 Information om NBS Information, rapporter, nyhetsbrev och uppdateringar finns på :

19 Regelverksförändringar

20 Hantering av Schablonavräkningen
I den ursprungliga NBS designrapporten föreslogs en lösning för hantering av schablonavräkningen men… …Nu föreslås en interrimslösning för att undvika kortsiktiga investeringar för marknadsaktörerna. Detta mot bakgrund av AMR-införande I Norge och Finland samt hubar i (eventuellt) alla nordiska länder. Ïnterrimslösningen innebär att kvarkraften inte kommer att faktureras av SR. De nuvarande lösningarna för schablonavräkningen kommer att nyttjas i respektive land under en övergångsperiod. Innebär således att det initialt inte kommer att vara någon harmoniserad kvarkraftavräkning. Längden på interrimslösningen är beroende av processen för implementering av hubar i Sverige och Norge Målet är en harmoniserad lösning enligt modell i designrapporten och har beskrivits i kravspecifikationen för avräkningssystemet.

21 Avtal mellan SR och mätvärderrapportörer
Designrapporten anger att ett avtal relaterat till balansansvar ska tecknas mellan SR och alla mätvärdesrapportörer till SR för att säkra att rapportering från icke-koncessionspliktiga nät är tydligt definierat. NBS-projektet har reviderat sin uppfattning och föreslår istället att reglermyndigheterna förändrat bestämmelserna för koncessionspliktiga liksom icke-koncessionspliktiga nät I föreskrifterna.

22 Prissättning av produktionsobalanser
Idag finns det olika lösningar på hur viss produktion hanteras (N/Fi) Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing: "generation units from intermittent renewable energy sources do not receive special treatment for imbalances". NBS-projektet stödjer detta men anser att om ett land anser att “undantag” för viss produktion eöl storlek ska tillåtas så bör samma regler gälla i samtliga länder.

23 Mätning av produktion Lagstiftning avseende mätning av produktion är inte harmoniserad. NBS- projektet anser att reglerna bör harmoniseras. Det bör säkerställas att så kallad dold produktion mäts och avräknas i produktionsbalansen.

24 "Hushållsproduktion» Rapporteringskrav för produktion måste ta höjd för ökningen av hushållsproduktion (tex solceller på taket etc..) Undantag från ordinarie regler avseende mätning och rapportering på denna typ av produktion krävs. Tex skulle nettoförbrukningen kunna rapporteras till balansavräkningen och i de fall produktionen överstiger förbrukningen så kan produktionen rapporteras in. Harmonsierad lösning i samtliga länder. Detta kan inte hanteras inom ramen för ett balansansvarsavtal.

25 Strukturell information
Information avseende vem som är BRP för varje elleverantör (prod/förb) i alla nätavräkningsområden behövs. En gemensam struktur krävs. En balansansvarig per nätavräkningsområde tillåts enligt NBS-modellen. I nuvarande svensk modell kan balansansvarig väljas per punkt. Nödvändigt att ansvar för den strukturella information är tydlig definierad i nationell lagstiftning.


Ladda ner ppt "Nordic Balance Settlement - project Referensgruppsmöte 4 april 2013 Tania Pinzón Project plan draft, 17.1.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser