Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusklassning, åtgärder och miljökvalitetsnormer Med fokus på fiskars möjlighet till en fri vandring Anders Larsson Länsstyrelsen i Västra Götalands.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusklassning, åtgärder och miljökvalitetsnormer Med fokus på fiskars möjlighet till en fri vandring Anders Larsson Länsstyrelsen i Västra Götalands."— Presentationens avskrift:

1 Statusklassning, åtgärder och miljökvalitetsnormer Med fokus på fiskars möjlighet till en fri vandring Anders Larsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2

3 Ekologisk status Hydromorfologi Fysikalisk- kemisk Biologi

4 Ekologisk status Hydromorfologi Fysikalisk- kemisk Biologi Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Sämst styr Bara biologisk parametrar sänker lägre än till Måttlig Hydromorfologin sänker under God bara om den visar på Otillfredsställande eller Dålig (generellt)

5 Ekologisk status Hydromorfologi Fysikalisk- kemisk Biologi Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Stor förändring Näringsämnen syre, siktdjup, försurning, SFÄ Allm. förhållanden Sämst styr, sämst måttlig Konnektivitet Hydrologisk regim Morfologi Kiselalger Växtplankton Bottenfauna Makrofyter Fisk Sämst styr Bara biologisk parametrar sänker lägre än till Måttlig Hydromorfologin sänker under God bara om den visar på otillfredsställande eller Dålig (generellt)

6 Hydromorfologi Konnektivitet Möjligheten för vattenlevande organismer att röra sig i vattensystemet Längsgående (ned- och uppströmsvandring) Sidledes (möjligheten för organismer att nå vattendraget/sjöns närområde) Sammanvägning enligt sämst styr

7 Hydromorfologi Konnektivitet - Längsgående Principer: Inget lapptäcke Fokus har legat på uppströmsvandringen (harmonisering av bedömningen med grannlänen) Sammanvägning vid flera olika hinder. Mört och öring Påverkad sträcka och passerbarhet är avgörande. Endast hinder som människan har byggt Dålig status Damm Flödesriktning Damm Måttlig status

8 Hydromorfologi Konnektivitet - Längsgående Principer: Inget lapptäcke Dålig status Sjö Måttlig Sjö Dålig Sjö

9 Miljöproblem Status Påverkanskällor Potentiella åtgärder Övervakning Åtgärder genomförs Förbättringsbehov Hur allt hänger ihop Om sämre än God status

10 Generellt förslag till åtgärd för vattenkraftsdammar

11 Miljöproblem Status Påverkanskällor Potentiella åtgärder Övervakning Åtgärder genomförs Förbättringsbehov Hur allt hänger ihop Om sämre än God status

12 Ekologisk status

13 http://www.viss.lansstyrelsen.se/

14

15

16

17 Samråd 1 nov 2014 – 30 april 2015. o Förvaltningsplan o Miljökvalitetsnormer o Åtgärdsprogram

18

19 Hydromorfologi Hjälp gärna till med inventering av vandringshinder nära dig.

20

21 Hydromorfologi Konnektivitet - Längsgående Endast solklara fall – annars måttlig status. Utifrån rådande kunskap – Vi kan ha fel Hjälp gärna till med inventering av vandringshinder nära dig.


Ladda ner ppt "Statusklassning, åtgärder och miljökvalitetsnormer Med fokus på fiskars möjlighet till en fri vandring Anders Larsson Länsstyrelsen i Västra Götalands."

Liknande presentationer


Google-annonser