Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pronunciation 2 important pronunciation rules 1. Long and short vowel 2. G- and K-sound.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pronunciation 2 important pronunciation rules 1. Long and short vowel 2. G- and K-sound."— Presentationens avskrift:

1 Pronunciation 2 important pronunciation rules 1. Long and short vowel 2. G- and K-sound

2 Lång och kort vokal A hat-hatt, mat-matt Å mås-måste O bo-boll, kola-kolla U ful-full, bula-bulle E vet-vett Ä lät-lätt (same as short e) I hit-hitt, fin-finns Y by-bytt Ö nöt-nött

3 Några svåra vokalljud I E Ä apelsin brev läget bil Emil läkare I Y U
fin flyg sluta Isak fyra hus

4 Hårda och mjuka vokaler
There are nine vowels in Swedish. Four of them are so called hard vowels and five are soft vowels. Hårda: A Å O U Mjuka: E I Y Ä Ö

5 Hårda och mjuka vokaler
A ‘soft’ g-, k- (sk-) sound precede the soft vowels: E, I, Y, Ä, Ö G-ljudet: is pronounced as ‘y’ in ‘yell’ for example: ge gilla gym gärna göra Note: G is also soft in most words ending in –g: berg, also in compounds Bergström K- (och sk-)ljudet: is pronounced as like ‘ch’ in ‘church’ but softer: kela killing kyla källa köpa

6 Några vanliga ord Stavas Uttalas jag (I) ja han/hon (he/she) hann/honn det (it) de de/dem (they) dom (dåmm) att (to) å, att lade (laid), sade (said) la, sa mig/dig (me/you) mej/dej och (and) ock, å

7 Repetera - Prepositioner
The Swedish prepositions: Has both abstract and concrete meanings Usually has a general meaning in common with Swedish: på bordet = on the table vid dörren = at the door (always concrete, however vid also means ”next to”) med en vän = with with a friend i rummet = in the room mellan klockan 8 och 9 = between 8 and 9 (always concrete) However there are many exceptions.

8 Prepositionen på Location “on” på tåget, på höger sida “in” på landet, jobba på en bank, på rummet ”at” på apoteket Activities (focus on the activity not how to get there) “to” på bio/teater/restaurang/konsert Time ”on” + day på söndag “in” + season på sommaren part of the day på kvällen decade på 2000-talet

9 Prepositionen i ”in” Jag bor i London. Jag sitter i bilen. I april ”at” Han är i skolan. I början av året. ”on” Tala i telefon. Sitta i soffan. “of” Mitt i staden. Borgmästare i London. “to” Gå i skolan/kyrkan. Fem minuter i tio. “for” Jag har bott här i tre år. “per” En gång i veckan/månaden. 70 km i timmen Also I fredags (last Friday). I dag (today). I år (this year)

10 Andra prepositioner Om = about (on) en bok om Stockholm, Med = with (by) kaffe med grädde, åka med (by) buss Till = to, until (for) måndag till fredag, stanna till imorgon, köp en till (for) Lisa Från = from från England, en film från 80-talet Över = over, past lampan över bordet, tio över elva, Vid = by, at, around affären ligger vid torget, sitta vid bordet, vi ses vid 8

11 Kortsvar Arbetar du? Studerar du? Kommer du från Grekland?
Heter du Filip? Har du barn? Kan du tala svenska? Ska du åka till Danmark? Är du amerikan? Ja, det gӧr jag. Nej, det gӧr jag inte. Ja/Nej, det har jag (inte). Ja/Nej, det kan jag (inte). Ja/Nej, det ska jag (inte). Ja/Nej, det är jag (inte).

12 Swedish term 2 Starts on January 14 Topics Shopping Hobbies and interests Entertainment Films and television Family, friends Famous people Functions Buying and selling things and asking for prices Talking about hobbies and interests Planning events in the future Talking about likes and dislikes Talking about one’s family and friends Talking about events in the past


Ladda ner ppt "Pronunciation 2 important pronunciation rules 1. Long and short vowel 2. G- and K-sound."

Liknande presentationer


Google-annonser