Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Det berättas om en folkstam på en söderhavsö att när kapten Cooks skepp seglade in i deras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Det berättas om en folkstam på en söderhavsö att när kapten Cooks skepp seglade in i deras."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Det berättas om en folkstam på en söderhavsö att när kapten Cooks skepp seglade in i deras hamn så kunde de inte se fartyget för de hade inget ord för ett sådant skepp. Förmodligen såg de något som liknade ett ”moln” eller ”en oerhört stor fågel” Donald Snygg citerad av Rollo May i Graffman s 158 Donald Snygg citerad av Rollo May i Graffman s 158

2 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Hur nöjd är du med oss 8:2 Hur nöjd är du med hur väl socialarbetaren förstår hur du har det? 8:2 Hur nöjd är du med hur väl socialarbetaren förstår hur du har det? 8:3 Hur nöjd är du med hur väl socialarbetaren förstår vad du vill ha hjälp med? 8:3 Hur nöjd är du med hur väl socialarbetaren förstår vad du vill ha hjälp med?

3 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Fyra skäl att ta hänsyn till brukarnas synpunkter Serviceanpassningsargumentet – gör vi rätt saker Maktutjämningsargumentet – att stärka brukarnas ställning Effektivitetsargumentet – brukarnas önskemål tas till vara Legitimitetsargumentet – öka acceptansen för verksamheten

4 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Våra skäl att ta hänsyn till brukarnas synpunkter Ger oss alternativa bilder Vi, socialarbetarna, bryter vår ensidiga klientbild Vi, socialarbetarna, bryter vår ensidiga klientbild Bryter klientifieringsprocessen Bryter klientifieringsprocessen Klienten får alternativa bilder av socialtjänsten Klienten får alternativa bilder av socialtjänsten Bryter klientifieringsprocessen Bryter klientifieringsprocessen

5 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Påverkan från olika håll Målarbetet Nöjd kundenkät Anders Printz Diskussioner Johan Holmer Studiecirkel FoU konferens

6 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Nätverkslaget bjuds in för diskussioner Hur hitta klienterna/brukarna Lockande inbjudan Extra bonus – biobiljett

7 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12

8 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12

9 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Presentation av ämnesområdena SjälvkänslaDelaktighetEmpati

10 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Ullevi-heldag 3 grupper arbetar med varsitt ämnesområde Reflektion i storgrupp av resultat Smågrupperna fortsätter Ny reflektion Frågor som grupperna skall arbeta vidare med fastställs Datum för uppföljning

11 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Utveckling av ämnesområdena Självkänsla-Tid Delaktighet-Handlingsplan Empati-Dagordning

12 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Tid Hur lång tid som är avsatt för mötet och att en ny tid bokas om inte alla frågor hinns med Att det finns möjlighet att göra en paus under mötet Att det är okej att avbryta om klienten vill fråga något Att fråga klienten i början av varje möte vad han/hon vill ta upp, göra en dagordning

13 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Dagordning Demokratiskt – både socialsekreterare och klient talar om i inledningen av mötet vad man vill ta upp Det finns därför ingen dold agenda för mötet Det blir förutsägbart vad mötet skall innehålla Leder till trygghet

14 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Handlingsplan Beskriv din nuvarande situation. Ex arbetssökande, studerande, sjukskriven Hur ser du på dina möjligheter att få en annan inkomst (i form av t ex. lön, A-kassa, Alfa-kassa, sjukpenning, sjukersättning) Vilka planer/mål har du inför framtiden Beskriv vilka egna resurser du har för att uppnå dina planer/mål Vilka hinder finns för att du skall uppnå dina mål Vad kan du själv göra för att uppnå dina planer/mål Vad kan socialtjänsten göra för att du skall uppnå dina mål Hur lång tid bedömer du att det tar innan du kan få annan inkomst än ekonomiskt bistånd

15 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Varför tar processen tid?

16 Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 FRUKOSTMÖTE


Ladda ner ppt "Göteborgs stad Biskopsgården Utredningsgruppen BL/CB 2007-11-12 Det berättas om en folkstam på en söderhavsö att när kapten Cooks skepp seglade in i deras."

Liknande presentationer


Google-annonser