Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖKUNSKAP. MARKLUFTVATTEN. LAGSTIFTNING. Miljöbalken. Mål: främja en hållbar utveckling. Med en hållbar utveckling menas att: människors hälsa och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖKUNSKAP. MARKLUFTVATTEN. LAGSTIFTNING. Miljöbalken. Mål: främja en hållbar utveckling. Med en hållbar utveckling menas att: människors hälsa och."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖKUNSKAP. MARKLUFTVATTEN

2 LAGSTIFTNING. Miljöbalken. Mål: främja en hållbar utveckling. Med en hållbar utveckling menas att: människors hälsa och miljön skyddas. natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, biologiska mångfalden bevaras, miljön används på lämpligaste sätt. återanvändning och återvinning främjas.

3 Miljöbalken innehåller: Hänsynsreglerna. Skyddad natur. Vattenskyddsområde Miljökvalitetsnormer mm. LAGSTIFTNING.

4 2 § Kunskapskravet. Man skall veta vad man gör så att man inte stör. ”Tänka till innan man gör en åtgärd” 3 § Försiktighetsprincipen och Bästa möjliga teknik. Redan risken för negativ påverkan innebär skyldigheter att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått Bästa möjliga teknik skall användas. 4 § Lokaliseringsprincipen. Man skall välja den plats som är lämpligast för miljön HÄNSYNSREGLERNA

5 5 § Hushållningsprincipen. Man skall hushålla, återvinna råvaror och energi 6 § Produktvalsprincipen. Man skall välja sådana kemiska produkter som är minst skadliga för miljön 7 § Skälighetsregeln. Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. HÄNSYNSREGLERNA

6 MILJÖPROBLEM. Kadmium i strömming: Gäddor försvinner från delar av Östersjön STOCKHOLM (TT). Gäddorna har börjat försvinna från delar av Östersjön, senast från kustvattnen runt Gotland och Åland. Tidigare har samma fenomen observerats i Kalmarsund. Forskarna studerar nu tänkbara orsaker, men än så länge kan man bara gissa. De flesta tycks dock utesluta att det rör sig om miljögifter. Stort oljeutsläpp vid Skånekusten Två större oljeutsläpp upptäcktes utanför den skånska sydkusten på onsdagen. Gifter i modersmjölk Arlas ödesdigra lututsläpp i rätten Det var en fuskanordning vid Arlas anläggning i Jönköping förra sommaren som vållade det stora utsläpp av lut som dödade större delen av djurlivet i en bäck, rapporterar TT. 25 000 liter läckte ut och allt djurliv i bäcken och dammen slogs ut på en flera kilometer lång sträcka. Många spår av bekämpningsmedel i bäckar och åar Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, upptäckte både tillåtna och förbjudna bekämpningsmedel när de analyserade vattenprover från jordbrukområden på uppdrag av Naturvårdsverket. Cirka 70 substanser ingick i mätningarna varav 49 finns i handeln. Sammanlagt kunde ett 40-tal spåras. Hormonstörande ämnen i havet Östersjön innehåller hormonstörande ämnen. Ett ämne man funnit utanför reningsverk är ethynylestradiol, den aktiva substansen i många p- piller. Även många miljögifter har hormonellt störande effekter, som t ex PCB och DDT. De effekter man funnit är bland annat ojämn könsfördelning hos vissa fiskarter. Forskare söker DDT i fisken Varannan abborrhona i skärgården närmast Stockholm klarar inte av att lägga rom. Havsforskare misstänker att abborrarna blir sjuka av giftiga ämnen från Östersjöns botten.

7 OFARLIGA ÄMNEN - FARLIGA? ”Ofarliga ämnen” kan ge miljöskador om de är i tillräckligt stor mängd ! Följande matvaror kan ge lokala skador på mindre vattendrag: Mjölk, Grädde, Yogurt (250 l). Saft, Öl, vinäger (250 l)

8 OFARLIGA ÄMNEN - FARLIGA? Stora kunskapsluckor: Små djur – stora djur? Kort tid – lång tid ? Synergistiska effekter: (1+1=3) Fåtal ämnen undersökta: EU: 2500 st högvolymkemikalier 14% väl undersökta 65% bristfälliga 21% Inget alls

9 SPRIDNING-GENERELLT. Spridningsväg: Ämnenas fysikaliska egenskaper Miljöns egenskaper Komplext Transport / nedbrytning / omvandling Mark Luft YtavrinningUtsläpp Transport / nedbrytning / omvandling Vatten Transport / nedbrytning / omvandling

10 SKADLIGA ÄMNEN I RENINGSVERK Färger, Lösningsmedel Petroliumprodukter Gifter Syror / Baser Konserveringsmedel Mediciner Metaller

11 VATTENSKYDDSOMRÅDE. VOMBSJÖN Vattenskyddsområde Water protection area Vid olycka 112 Skyddat vatten § Grundvattentäkt Vid risk för vattenförorening Kontakta räddningstjänsten 112 Karlstad Kommun

12 ÅTGÄRDER VID OLYCKA Vilket ämne, mängd? Stoppa, begränsa läckage. Samla upp – begränsa spridningen. Sorption Samla upp Grävning BEHANDLING PÅ PLATS Spädning Neutralisation


Ladda ner ppt "MILJÖKUNSKAP. MARKLUFTVATTEN. LAGSTIFTNING. Miljöbalken. Mål: främja en hållbar utveckling. Med en hållbar utveckling menas att: människors hälsa och."

Liknande presentationer


Google-annonser