Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2009 Tieto Corporation Affärer med offentlig sektor Några exempel på hur LOU tillämpas i Sverige Torneå 22 februari 2011 Nils Knutsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2009 Tieto Corporation Affärer med offentlig sektor Några exempel på hur LOU tillämpas i Sverige Torneå 22 februari 2011 Nils Knutsson."— Presentationens avskrift:

1 © 2009 Tieto Corporation Affärer med offentlig sektor Några exempel på hur LOU tillämpas i Sverige Torneå 22 februari 2011 Nils Knutsson

2 © 2009 Tieto Corporation 2 Marknadsdirektör Nils Knutsson nils.knutsson@tieto.com Direct+46 10 48 116 12 Mobile+46 70 835 44 76 Tieto Sweden AB Fjärde Bassängvägen 15 115 83 Stockholm

3 © 2009 Tieto Corporation 3 Innehåll Utvecklingstendenser 1999-2010 Upphandlingsformer Prisets betydelse Utvärderingskriterier Skall-krav Utvärderingsmetodik Avtalstider Några trender Antalet upphandlingar av IT-system minskar Hur lång tid tar en upphandling Leverantörens upphandlingskostnader

4 © 2009 Tieto Corporation Inledning

5 © 2009 Tieto Corporation 55 En huvudfråga: Upphandla eller sälja? Upphandling LOU gäller Leverantören får betalt för att överta Försäljning LOU inte tillämplig Leverantören får betala Exempel på försäljning Stockholms stad – SSDS Stockholms läns landsting – L-Data Malmö stad – ADB Malmö Falu kommun – sprack! Västra Götalandsregionen – ProRegio – sprack!

6 © 2009 Tieto Corporation Analys av IT-upphandlingar 1999-2010

7 © 2009 Tieto Corporation 7 Upphandlingsformer Direktupphandling fr o m 15 juli 2010 max 287 000 kr Upphandling under tröskelvärdena - förenklad upphandling < kommuner och landsting 1,9 miljoner kr < stat 1,2 miljoner kr Upphandling över tröskelvärdena Öppen Selektiv Förhandlad med annonsering Förhandlad utan annonsering

8 © 2009 Tieto Corporation 8 Upphandlingsformer Hela IT-området

9 © 2009 Tieto Corporation 9 Upphandlingsformer Enbart outsourcing

10 © 2009 Tieto Corporation Förkvalificering

11 © 2009 Tieto Corporation 11 Anbudsansökan 1999-2000 Förfrågnings- underlags Formalia EGT-annons

12 © 2009 Tieto Corporation 12 Anbudsansökan 2001-2008 Förfrågnings- underlags 2001-2002 Underlag för anbudsansökan Erfarenheter Referenser Ekonomisk stabilitet osv Formalia 2003-2004 2005-2008

13 © 2009 Tieto Corporation Utvärderingsarbetet

14 © 2009 Tieto Corporation 14 Hantering av utvärderingskriterier

15 © 2009 Tieto Corporation 15 Synpunkter på skall-krav Normalt ”inflation” i skall-krav Kostnadsdrivande Ett undantag – Apoteket Endast ett skall-krav Anbudet skall inlämnas senast den 23 januari Skall-krav som utestänger leverantörer Leverantören skall ha en omsättning på minst 800 milj kr inom området Leverantören skall ha minst 3 referenser på systemet i Sverige Leverantören skall ha en soliditet på minst 60 %

16 © 2009 Tieto Corporation 16 Utvärdering av skall-krav Uppställda skall-krav utvärderas ej Skall-kraven uppfylls - ok Skall-kraven uppfylls ej - anbudet utvärderas inte Uppställda skall-krav utvärderas Vissa skall-krav poängsätts och viktas Bör-krav och andra kriterier poängsätts och viktas Prisutvärdering Slutlig sammanräkning av poäng

17 © 2009 Tieto Corporation Några urvärderingsmetoder Resonerande utvärdering Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga Högsta kvalitet till ett fastställt pris Endast kvaliteten poängsätts Priset poängsätts – bäst pris ger högst poäng Övriga erhåller poäng i proportion Övriga erhåller poäng i logaritmisk skala Prisintervall poängsätts i förväg Kvaliteten prissätts Prisavdrag för god kvalitet Pristillägg för bristfällig kvalitet

18 © 2009 Tieto Corporation Några exempel inom IT-området

19 © 2009 Tieto Corporation 19 Utvärderingsmetodik inom IT Resonerande utvärdering Ingen ”matematik” Apoteket år 2006 Rangordning av anbuden för respektive kriterium Ingen ”matematik” Stockholms stad år 2000 och 2005 Avancerade ”matematiska” modeller Bedömningspoäng Viktning Absoluta jämförelsetal Kvotberäkning

20 © 2009 Tieto Corporation Resonerande utvärdering ”Vi satte kvalitet som främsta krav i upphandlingen. Tieto vann genom att erbjuda bästa kvalitet. Det intressanta var att de också, genom att visa ett effektivt sätt att arbeta hade samma prisnivå som sina konkurrenter” Apoteket AB Inga poäng Ingen viktning

21 © 2009 Tieto Corporation 21 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet - IT-området

22 © 2009 Tieto Corporation 22 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet Anbud med uppfyllda villkor och lägsta pris vinner ”Lägsta pris med hänsyn till föreslagen lösning” 25 av 28 outsourcingaffärer har valts med lägsta pris En vändning är på gång! Kvalitet och relationer… Apoteket: ”Marriage Counselling”

23 © 2009 Tieto Corporation 23 Prisets betydelse – viktning i procent

24 © 2009 Tieto Corporation 24 Prisets betydelse – några exempel Almi21 % Vägverket21 % SVT30 %

25 © 2009 Tieto Corporation 25 Poängsättning av priset Vanligaste metoden Bästa pris erhållet högst poäng Övriga anbud erhåller poäng i proportion till bästa pris Förutbestämda prispoäng AnbudsprisAnbudsprisPoäng 6-8 milj kr3 poäng 8-10 milj kr4-6 milj kr2 poäng 10-11 milj kr2-4 milj kr1 poäng >11 milj kr<2 milj kr0 poäng

26 © 2009 Tieto Corporation 26 Matematisk modell 1 Utvärderingskriterium 1 Poäng x viktx poäng Utvärderingskriterium 2 Poäng x vikty poäng Utvärderingskriterium 3 Poäng x viktz poäng Prisutvärdering Här finns ett stort antalw poäng metoder och tekniker Summa poängq poäng

27 © 2009 Tieto Corporation 27 Utvärdering i poäng – högst poäng vinner AnbudsprisPoäng 1.Fujitsu34 2.Logica33 3.QBranch32 4.Tieto29 5.CSC23 Funktioner och kvalitetPoäng 1.Tieto33 2.CSC33 3.QBranch28 4.Logica23 5.Fujitsu22 Summa utvärderingPoäng 1.Tieto29 + 3362 2.QBranch32 + 2860 3.Logica33 + 2356 4.Fujitsu34 + 2256 5.CSC23 + 3356 Exempel på poängmodellen Slutsats: det kan vara framgångsrikt att satsa på ett bra anbud även om priset inte är bäst

28 © 2009 Tieto Corporation 28 Matematisk modell 2 Formel för beräkning av grundpris med justering för index

29 © 2009 Tieto Corporation 29 Steg 1 Uppfyllda Bör-krav 1 Poäng för Uppfyllda Bör-krav 2 x 50 % + x 40 % + x 10 % = X X 100 Matematisk modell 4 Funktionalitet prissätts S:a Bör-krav 1 införande S:a Bör-krav 2 Steg 2 1 + 1 - = K Steg 3 Offererat pris x K = Utvärderingsvärde

30 © 2009 Tieto Corporation Matematisk modell 5(1) Exponentialfunktion med logaritmtänkande KK:s algoritm

31 © 2009 Tieto Corporation 31 Matematisk modell 6(2) Upphandling av e-tjänster - Exponentialkurva

32 © 2009 Tieto Corporation 32 Professorsmodellen Kvalitet prissätts Justerade jämförelsetal Priset poängsätts inte Kvalitetskriterier prissätts Poängsättning 0-3 Till offererat pris läggs ”straffkronor” då 3 poäng inte erhålles i utvärderingen. T ex 13 000 kr – 7,5 miljoner kr Offererat pris Fråga 1 straffkronor Fråga 2 straffkronor Fråga n straffkronor Justerat jämförelsetal

33 © 2009 Tieto Corporation Avtalsarbetet

34 © 2009 Tieto Corporation Fördelning av avtalsmodeller - procent 34

35 © 2009 Tieto Corporation 35 Avtalstider inkl optioner om förlängning

36 © 2009 Tieto Corporation 36 Några exempel i närtid Stockholms stadOutsourcing 20064+2+2 = 8 år Stockholms stadOutsourcing 20085,75 + 2+2 = 9,75 SkatteverketOutsourcing5+2+2 = 9 år GöteborgLönesystem4+2+2 = 8 år Upplands-BroOutsourcing3+2+2 = 7 år SundsvallDatordriftsociala system6+2+2 = 10 år

37 © 2009 Tieto Corporation Några trender

38 © 2009 Tieto Corporation 38 Förberedande marknadsanalyser Studiebesök hos ett antal lämpliga leverantörer Analys av marknadens produkt- och tjänsteutbud Tips och idéer Fallgropar Anlita speciella ”koppleri-företag” T ex Business Connection Kopplar samman ett antal lämpliga företag Arrangerar möten och frågebatterier till företagen

39 © 2009 Tieto Corporation 39 Ökat utrymme för kreativitet 1(2) Ej fullständiga kravspecifikationer och tjänstebeskrivningar Endast utkast Leverantören ges möjlighet att komplettera och justera Viss frihet att påverka utformningen av tjänsten Fullständigt färdiga texter för huvudkontrakt och samtliga bilagor Inga skall-krav Leverantören ges möjlighet att Lägga till 100 Plus Reducera 100 Minus

40 © 2009 Tieto Corporation 40 Ökat utrymme för kreativitet 2(2) Funktionell kravställning Egna lösningsförslag Ger stor frihet för leverantören att utforma leveransen enligt egna idéer Arkitekttävlingar Tilläggsmöjligheter i traditionell upphandling Kreativa hörnet Fritt fram Utvärderas inte Kan avropas senare

41 © 2009 Tieto Corporation Hur lång tid tar en upphandling? Outsourcingtjänster

42 © 2009 Tieto Corporation 42 Hur lång tid tar en upphandling 1(2) Antal månader från utskick av ansökan till tilldelningsbeslut

43 © 2009 Tieto Corporation 43 Hur lång tid tar en upphandling 2(2) Antal månader från utskick av ansökan till tilldelningsbeslut

44 © 2009 Tieto Corporation 44 Ansökningar och anbud

45 © 2009 Tieto Corporation Kostnader för anbudsgivaren

46 © 2009 Tieto Corporation 46 Leverantörens upphandlings- kostnader 1(2) Liten Upphandlingskostnader; 1 400 tim á 800 kr1,1 milj kr Intäkter under 5 år3 milj kr Andel upphandlingskostnader/intäkter37 procent Medelstor Upphandlingskostnader; 1 600 tim á 800 kr1,3 milj kr Intäkter under 5 år60 milj kr Andel upphandlingskostnader/intäkter2,2 procent Rejält stor Upphandlingskostnader; 12 300 tim á 800 kr9,8 milj kr Intäkter under 5 år2 800 milj kr Andel upphandlingskostnader/intäkter0,35 procent

47 © 2009 Tieto Corporation 47 Leverantörens upphandlings- kostnader 2(2)

48 © 2009 Tieto Corporation Slut!


Ladda ner ppt "© 2009 Tieto Corporation Affärer med offentlig sektor Några exempel på hur LOU tillämpas i Sverige Torneå 22 februari 2011 Nils Knutsson."

Liknande presentationer


Google-annonser