Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvarnsvedens GoIF OK 2014. Kartlägga nuläget Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter, hot Nyläget vad vill vi? Vad vill vi skapa/utveckla? Vad vill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvarnsvedens GoIF OK 2014. Kartlägga nuläget Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter, hot Nyläget vad vill vi? Vad vill vi skapa/utveckla? Vad vill."— Presentationens avskrift:

1 Kvarnsvedens GoIF OK 2014

2 Kartlägga nuläget Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter, hot Nyläget vad vill vi? Vad vill vi skapa/utveckla? Vad vill vi åstadkomma?

3 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Kartlägga nuläget Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter, hot Nyläget vad vill vi? Vad vill vi skapa/utveckla? Vad vill vi åstadkomma? Nästa steg ? Kvarnsvedens GoIF OK 2014

4  Titta på det som varit….  Hur har K GoIF kommit dit K GoIF är idag?  Klargöra hur det är….  Vad fungerar och vad strular?  Blicka utåt…  Vad händer i ”omvärlden” som påverkar oss? Kartlägga nuläget

5 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter hot Styrkor Vad är vi bra på? Vad klarar vi av och behärskar? Vad brukar vi lyckas med? Vilka kvalitéer finns? Svagheter Vad är vi dåliga på? Vilka är våra brister? Vad gör oss sårbara? Vilka defekter har vi? Möjligheter Vad talar för oss? Vad kan vara intressant? Vilka medkrafter finns? Vad kan vara en lösning? Hot Vad kan hindra och försvåra? Vilka motkrafter finns? Vad är besvärligt? Vilka motstånd och hinder finns?

6 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Om K GoIF skulle ”dö” eller försvinna vad skulle vara de mest troliga anledningarna? - Sannolika orsaker? - Vad gick fel?

7 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Vad är visionen – eller ”minnet av framtiden” för verksamheten 2014? - Vad sker i den bästa av världarna i KGoIF OK? - Vilka milstolpar och framgångsbevis innebär det? - Vilka faktorer har hjälpt K GoIF OK hit? - Varför lyckades K GoIF OK? - Vilka övertygade K GoIF OK?

8 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Korsbefuktning FramgångstrategiUtvecklingsstrategi ÖverlevnadsstrategiReträttstrategi Styrkor Möjligheter Svagheter Hot

9 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Vart vill K GoIF OK? - Visionen och strategi 2014? Vad vill K GoIF OK skapa/utveckla? - Ungdoms verksamhet? Juniorer verksamhet? Seniorer verksamhet? Rekrytering? Arrangera? Klubbstugan? Vad vill K GoIF OK åstadkomma? - Farma klubb? Veteran OL-klubb? Familjeförening? Elit förening? Ungdomsförening? Beskriv nyläget

10 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Vilket, vilka vägval skall föreningen ta? Alternativa vägval? Hur f inner K GoIF OK vägarna från nuläge till nyläget? Hur skall K GoIF OK agera? Hur skall K GoIF OK komma dit vi vill? Summering

11 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Vilka beslut måste K GoIF OK fatta för att lyckas? Ange endast de tre största frågorna för att lyckas? Eventuella hinder som finns på vägen? Summering

12 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Nästa steg?

13 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Finn vägarna Testa bärkraften - Är inriktningen tydligt formulerat? - Är det som skall uppnås realistiskt? - Finns kompetensen och resurserna? - Vad blir konsekvenserna? - Vilka står bakom och har viljan i K GoIF OK? Vandra vidare - Är K GoIF OK beredd att lämna det som varit och ge sig in i det nya? - Hur lanseras vårt vägval mot 2014? Nästa steg - Vandra vidare

14 Kvarnsvedens GoIF OK 2014 Nästa steg ? Kvarnsvedens GoIF OK 2014


Ladda ner ppt "Kvarnsvedens GoIF OK 2014. Kartlägga nuläget Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter, hot Nyläget vad vill vi? Vad vill vi skapa/utveckla? Vad vill."

Liknande presentationer


Google-annonser