Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen."— Presentationens avskrift:

1 Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen

2 Bakelit Agenda Dagens programfokus - fakta och nulägesbeskrivning - mindre analys - diskussion Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen

3 Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen

4 Vad är en terminal? Vilka komponenter ingår? Vad begränsar terminalerna? Bakelit

5 Komponenter i terminaler Processor –Vanlig Risc CPU –DSP Minne –SRAM –DRAM –Flash Batteri –Litiumjon –Nickelmetallhydrid Radiogränssnitt –WCDMA –CDMA2000 –Bluetooth –GSM –WLAN Operativsystem –Pocket PC –Epoc –Palm OS Bakelit

6 Komponenter forts. Display –TFT LCD –Microdisplayer I/O gränssnitt –Seriellt –Irda –Pc card –Dockningsstationer Användaregränssnitt –Pekskärm –Röststyrning, text to speech –Tangentbord –Skrivigenkännig –Audio in/ut –Video, rörliga eller stillbilder Bakelit

7 Kritiska komponenter Durlacher Research –Minne –CPU –Batterikapacitet Professor Gerald Maguire, KTH –Mekanik –Mjukvara UMTS-Forum –Skärmstorlek –Batterikapacitet Bakelit

8 Exempel CPU Bakelit OMAP, TIStrongArm, IntelXscale, Intel Risc DSP Effektförbrukning Produktion Stödjer ARM9T 175 MHzStrongArm 206 MHz C55x 200 Mhz Upp till ca 250 mWUpp till ca 400 mW50-1500 mW Q3 2001Nu2001LCD QVGA Bluetooth3.0V I/O 1.8/3.0 V I/OWindows CE Memory Stick Epoc, Windows CE, Java2 Micro Edition (utveckl. ur StrongArm) Xscale 150-1000 MHz

9 Exempel minne Bakelit Samsung UT-RAM –0,2 mA –32 Mbit Infineon M-RAM –Upp till 128 Mbit –1,8V & 2,5V Micron BATRAM –Upp till 64 Mbit –2,5V & 3,3V Intel Wireless Flash –1,8V standard –5 μA standby ström –32 & 64 Mbit –70 ns accesstid Samsung Flash –512 Mbit –3,3V standard

10 Display Bakelit SharpVitrium G8, SeikoeMagin Färg/svartvit Teknik Storlek Upplösning Effektförbrukning FärgSvartvitFärg LCDLCDOLED 9.8 cm7 x 5 cm15.6 mm 320 x 240240 x 160852 x 600 92 mW10 mW< 300 mW

11 Batterikapacitet Långsam utveckling Strömförbrukningen beror på radiokommunikationen –Proportionell mot datahastigheten och mot kvadraten av avståndet till basstationen. –WCDMA tal förbrukar lika mycket eller något mindre än GSM Idag runt 1000 mAh och Li-jon teknik Bakelit Begränsar terminalernas möjligheter kraftigt Prestanda 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 Tid CPU/minne batteri

12 Exempel terminal Audio centrerad Internet/PDA terminalModem ProcessorStrongArm Arbetsminne32 MB Lagringsminne32 MB Display¼ VGA, färg RadioWCDMA, GSM, Bluetooth Batteri1500 mAh Li-jon Användargräns snitt Pekskärm, skrivigenkänning, handsfree Bakelit Källa: Bakelit (2001)

13 ! Slutsatser & fortsättning Tekniken i terminalerna är ingen flaskhals! Problemen är snarare: –Användarupplevelse –Produktion –Mjukvara Europolitan: Hur ska man se till att terminaler och tjänster passar ihop? Bakelit

14 Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen

15 Bakelit Varför ska man använda en mobil terminal?

16 Interaktivitet Mobilitet Bredband Positionering Bakelit 3G - Inneboende möjligheter

17 Nyckelelement Innehåll Tillgång till terminaler Interoperabilitet Bakelit

18 Begränsningar Nätet Kostnaden Bakelit Källa: UMTS Forum Nedladdningstider begränsar möjligheterna i näten E-post meddelande, 10 kbyte Web sida, 9 kbyte Textfil, 40 kbyte Stor rapport, 2 Mbyte Videoklipp, 4 Mbyte Film med TV-kvalitet 2GPSTNISDN2G+UMTS/3G 8 sek3 sek1 sek0.7 sek0.04 sek 9 sek3 sek1 sek0.8 sek0.04 sek 33 sek11 sek5 sek3 sek0.2 sek 28 min9 min4 min2 min7 sek 48 min18 min8 min4 min14 sek 1100 tim350 tim104 tim52 tim> 5 tim

19 Bakelit Multimedia m-Commerce Unified Messaging VoIP Interaktiv Broadcasting IP Access Positionering Lokaliserings- baserade Edutainment & Infotainment B2C Tjänster Kontors- förlängning Telematik/ Telemetri Liten betydelse Medium betydelse Hög betydelse. Tjänster Applikationer Skillnaden mellan applikationer och tjänster Källa: UMTS Forum

20 M-commerce Bakelit Källa: Bakelit (2001) Teleoperatörens roll M-commerce involverar köp av produkter, tjänster eller innehåll, eller för att göra finansiella transaktioner direkt från terminalen. Kommer teleoperatörerna att vara tvungna att ompröva sin position i värdekedjan? Kommunikationsvanor Idag använder användarna tjänster som är enkla att använda, fokuserade och kräver lite tid att navigera. Dagens korta sessionslängder tyder på att mobila användare kopplar upp sig för att genomföra specifika uppgifter på så kort tid som möjligt.

21 Bakelit Källa: BCG proprietary consumer database. 27 % 28 % 31 % 36 % 41 % 43 % 47 % 49 % 50 % 74 % 83 % 100806040200 Spel Lokaliseringstjänster Prisjämförelser Chat & nyhetsgrupper Finansiell information Personaliserade tjänster Reseinformation Surfning Regional information Ringtoner & skärmsläckare Nyheter, väder & sport E-post & SMS Procent av alla m-commerce användare Icke transaktionsrelaterade tjänster

22 Bakelit Källa: BCG proprietary consumer database. E-mail & SMS Nyheter, väder och sport Ringtoner och skärmsläckare Surfning Finansiell information Reseinformation Peronaliserade tjänster Regional information Chat och nyhetsgrupper Spel Prisjämförelser Lokaliseringsberoende tjänster USA Japan Tyskland Frankrike Sverige 11211 23112 122883 49544 812355 36656 68787 55438 9410129 117121110 71191011 101011512 Icke transaktionsrelaterade tjänster

23 Bakelit Källa: BCG proprietary consumer database. 7 % 8 % 9 % 10 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 28 % 3020100 Heminredningsartiklar Apoteksvaror FastFood & mat Elektronik Presenter Datahårdvara & mjukvara Auktioner Mäklartjänster Reseprodukter Böcker och CDs Banktjänster Procent av alla m-commerce användare Transaktionsrelaterade tjänster

24 Bakelit Källa: BCG proprietary consumer database. Banktjänster Mäklartjänster Böcker och CD:s Reseprodukter Presenter Auktioner Fast Food och mat Datahårdvara och mjukvara Apoteksvaror Heminredningsartiklar Elektronik USA Japan Tyskland Frankrike Sverige 51111 1161152 13523 32374 28265 47446 1091097 64638 8109109 911111110 757811 Transaktionsrelaterade tjänster

25 Segmentering Bakelit Källa: BCG analysis. Varje segment i den övre delen av matrisen fortsätter att använda de applikationer som finns listade i den nedre delen. Erfarna användare Nya användare Yngre privataÄldre professionellaanvändare Spel Ringtoner och skärmsläckare Chat E-post Nyheter, väder och sport Surfning Shopping & prisjämförelser Personliga tjänster Banktjänster Unified messaging E-post Reseinformation Finansiell information

26 Förväntningar Bakelit Mobil tillgång till banktjänster Lokaliseringsbaserade tjänster Regional information - Enligt undersökning av BCG -

27 Vad bör man tänka på vid utvecklingen av applikationer och tjänster? Bakelit

28 Format Produktutbud 3G skall inte förväxlas med Internet Säkerhet Integritet Balans mellan lokalisering och personalisering Kommunikationsvanor Standardisering Bakåtkompabilitet Innehåll Bakelit Källa: Bakelit (2001) Kritiska faktorer för en lyckad implementation

29 Vad är bra innehåll? Kundorienterat synsätt vs Teknikorienterat synsätt Frågeställningar Vem är användaren? Hur kan användaren erhålla det största värdet när man tar hänsyn till både restriktioner och möjligheter? Varför skulle användaren vilja ha tillgång till och använda detta innehåll? Vilka behov tillfredsställer det? Bakelit Källa: Bakelit (2001)

30 Bakelit Källa: Bakelit (2001) Varför misslyckas vissa lanseringar? Produkt Pris Promotion Distribution Målmarknad Timing av marknadsentré WAP-tjänsterSMS-tjänster3G-tjänster Icke komplett produkt Brist på innehåll Alla utlovade attribut inte tillgängliga Utlovade attribut levde inte upp till vad man utlovat Teknologin möte inte kundernas behov Ett högt pris är i konflikt med en massmarknadsansats Dåligt jobb i att utbilda konsumenter om produktens natur Informationen inte objektiv Dåliga produktrecensioner avslöjade brister Distributionen av terminaler, tjänster och innehåll ofullständig Adresserade inte tidiga anammare; fokus var på massmarknaden Produkten lanserades innan mjukvaran fanns tillgänglig för att leverera vad som utlovats Intensiv brådska för att komma ut snabbt medförde att produkten var inkapabel att utföra en stor andel av tjänsterna Enkel produkt Enkel teknologi som inte utlovade mer än vad den kunde leverera Teknologin möte ett behov hos kunderna Fast pris. Billigare än ett telefonsamtal. Kunderna väl medvetna om produktens begränsningar Initialt sparsam marknadsföring. Lovade inte för mycket En enkel tjänst som var anpassad efter de befintliga terminalerna Enkel, komplementär tjänst riktad till ett brett befintligt marknadssegment Produkten var funktionell när den levererades ? ? ? ? ? ?

31 !! Tjänster och applikationer måste hålla vad de lovar när de lanseras Framgången beror på många faktorer, som t.ex. geografisk marknad och terminalernas beskaffenhet. Europolitan: Hur kan Europolitan skapa en bra kombination av terminaler och tjänster? Hur kan tjänster och applikationer planeras och lanseras i en befintlig terminalpark, befintliga förväntningar och kundbeteende som beror av den geografiska marknaden? Slutsatser & fortsättning

32 Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning - av terminaler - av tjänster Leverantörer Fortsättningen

33 Bakelit Hur sätts priset för terminalen? ”Priset på 2G-terminaler faller kontinuerligt för en given prestanda 4 -ett rimligt antagande är att priset för en 3G-terminal kommer att utsättas för liknande prisutveckling Källor: 1) Lars Lundberg, TietoEnator, 2) Gerald Maguire, KTH, Inst. för teleinformatik, 3) Jonas Tulldahl, Accenture, 4) Bakelit 2001 1.Efterfrågan 2.Substitutspriser 3.Priset är fallande ”Priset sätts efter efterfrågan” 1 - tillverkningskostnaden inte avgörande ”Priset kan inte vara högre än vad betalar för att få samma sak på annat sätt” 2 - om GPRS existerar som alternativ kan inte priset för en 3G-terminal bli stiga mer än vad som motiveras av ett fåtal nya applikationer som görs möjliga med 3G ”Priset kommer att ligga över dagens high-end telefoner, men under summan av båda enheterna [PDA och telefon] i dagens priser” 3 - priset på en integrerad PDA/telefon är begränsat av vad en motsvarande PDA och telefon skulle kosta tillsammans

34 Bakelit Prisuppskattningen är beroende av många antaganden Terminalernas utformning vid starten för 3G-näten är osäker Terminalerna utvecklas kontinuerligt, varför det är svårt att finna en typprodukt att följa över en lång tidsperiod Konkurrenssituationen på 3G-marknaden är okänd

35 Bakelit Exempelterminal Telefoner och PDA's blir allt vanligare som personliga hjälpmedel. Integrerat tal och data tar tillvara 3G-nätens möjligheter Passar det initialt viktiga affärssegmentet Utgör en dominerande sinnebild för 3G-terminalen - Integrerad PDA/telefon -

36 Bakelit Antaganden för prisuppskattning Mellansegmentet inom handdatorer har ca 32MB RAM, 32MB ROM, färgdisplay 240x320. Lägsta priser ca 6000 kr. Smartphones med litet minne kostar strax under 6000 kr Liten överlappning innehållsmässigt = pris något under summan av produkterna PDA, kr Smartphone, kr Summa Exkl moms 25 % Allt-i-ett rabatt Bluetoothpremie Riktpris Prisminskning/kvartal Lägstapris konsument, februari 2001 Minsta marginal Leverantörs- pris 5400 5310 10710 8568 10 % 500 8211 5 % 10 % 6000 5900 Display Radio RAM, MB ROM, MB Kortplats Portar 240 x 320 UMTS, GSM 900/1800, Bluetooth 32 CF USB Exempelkonfiguration integrerad PDA/telefon

37 Bakelit Prisuppskattning - Leverantörens pris för små volymer exklusive moms - 1, Uppskattningar: 1, Lars Lundberg, TietoEnator 2, Ovum (Maj 1999) – här betyder Smartphone en telefon med microbrowser. 3, Trium Mondo 4, Sagem WA3050 5, Motorola Accompli08 (Prisuppgifter enl. tidningen Connect) 2, Smartphone 2, PDA3, 4, 5,

38 Bakelit Uppskattat pris för en integrerad PDA/telefon Källa: Bakelit (2001)

39 Bakelit Intäkter från tjänster - två olika skolor - ”Tjänster på mobilt Internet kommer att omsätta 76 miljarder Euro i Europa år 2005” 1 - detta kommer att utgöra cirka hälften av de totala intäkterna för mobiltelefoni Källor: 1)UMTS Report, Durlacher mfl 2)www4.gartner.com, 010220, ”European CIOs are Bullish About M-Commerce but Will Not Pay Extra for 3G” ”82 % av företagen säger sig vilja använda mobila tjänster, men bara 24 % vill betala mer för det” 2 - största gruppen användare av tjänster förväntas bli 18- till 24-åringar. CAGR 72 % 2002 2003 2004 2005 80 70 60 50 40 30 20 10 0

40 KortUngaLågHögLåg KortAllaHögHögHög MedelFöretagLågHögLåg MedelFöretagMedelHögMedel Bakelit Svårt hitta given killer application Källor: Tunebro: ”UMTS – operatörernas undergång?” International Data Group: ”Underhållning ska få fart på gprs-försäljningen”,”Spel och dobbel sätter fart på 3G”, ”Ungdomar målgrupp för positioneringstjänster”,”Ungdomar målgrupp för positioneringstjänster” Gartner Group: ”European CIOs are Bullish About M-Commerce but Will Not Pay Extra for3G” Meddelandetjänster Positioneringstjänster Speltjänster Företagstjänster Telematik Tidshorisont Primär målgrupp Betalnings- kapacitet Intresse för användare Total inkomstpotential

41 Strategi sent oktober 2000 Företag på dagen, privatperson på kvällen Konsumentmarknaden, positioneringstjänster Företag (uthyrning av program). Tror ej på spel Bakelit Svenska operatörers strategi - en anpassning till återbetalningskraven Källor: Jon Risfelt, Europolitan, Fredrik Berglund, Tele2, Östen Mäkitalo, Telia, intervjuer i Computer Sweden 001027 Europolitan Tele2 Telia Europolitan ändrar utbudsstrategin ICA Pipebeach Glocalnet Sense Communications BlueFactory Mobyson

42 Bakelit Dystra intäktsprognoser för år 2003 (100 x 5,5M x 1/40 x 0,5 x 12) cirka 83 miljoner kronor i årlig omsättning för Europolitan (2004: 150 x 16,5M x 1/40 x 0,5 x 12 = 370M SEK) Prognoser Mobilt data omsätter drygt 100 kr/användare 5,5 miljoner 3G-terminaler i Europa Sverige har 1/40 av terminalerna i Europa Europolitans marknadsandel max 50 % i Sverige Durlacher Ovum (maj 2000) Bakelit (mars 2001)

43 Bakelit Beteendemönster måste ändras -skapa behov som kunden inte visste om SMS lanserades i det dolda, men växte snart till ett behov Alcatel: stegvis utveckling för att vänja användarna vid nya tjänster Fallstudie ”Tunebro” 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 94 95 96 97 98 99 00 01 Faktiska utlägg Betalningsvilja

44 !! Vi kan göra rimliga uppskattningar av terminalpriset Stor utmaning att finna tjänster och applikationer som har tillräcklig intäktspotential. Europolitan: Hur ska frågan om subventionering av terminaler hanteras? Hur kan man med rätt prissättning skapa bra erbjudanden till olika kundsegment? Vilka är de mest intressanta 1) kundsegmenten 2) terminaltyperna 3) affärsmodellerna 4) tjänsterna? Slutsatser & fortsättning

45 Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer - en översikt - samarbeten och allianser Fortsättningen

46 Intressanta terminaltillverkare Bakelit Mitsubishi Panasonic Sony NEC Toshiba Samsung Ericsson Nokia Siemens Motorola Alcatel Philips Sagem Handspring Palm GPRS-närvaro CDMA-närvaro 3g-närvaro Infrastrukturleverantör PDA-närvaro Innovationer Produktionskapacitet Summa Källor: Goldman Sachs & Bakelit

47 Bakelit Strategi: Gör bara terminaler. Vill vara med på 3G- marknaden, först i Asien, senare i Europa. Fokuserat på Europa och på ny teknik, inte på marknadsandelar inom GSM.Satsar på segmentet affärsanvändare initialt för 3G.Allianser med Microsoft, Sony och Analog Devices. På marknaden: Två GPRS telefoner, ett antal GSM telefoner. Ursprung:Japan, HK Frankrike Omsättning:USD 15 mdr (MET) Anställda: N/A R&D: 4,6% av oms. (ME) W-CDMA Japan Lansering 2001200220042003 GPRS Inför lansering: WCDMA telefon i Japan, GPRS/GSM telefoner i Europa. Visioner: Flera okonventionella prototyper med delbar telefonlur och display. Bild ovan till vänster, även handleds och halsbands-modeller. Profil: Nytt bolag som satsar på designen med fokus på Europa. Trium Mitsubishi Electric Telecom

48 Prototyper: GPRS/UMTS multimedia telefon med kamera, färg LCD, trial mode, K-Java, radio mm för den europeiska marknaden. Tretalet multimediaorienterade telefoner, PC-kort och basstationer för den japanska marknaden. Profil:. Multimediatelefoner i både asiatisk och europeisk design. Strategi: Vill vara med bland de första på 3G-marknaderna: Japan med NTT DoCoMo i maj 2001, Europa våren 2002. På marknaden: Bl.a. PHS- och GSM-telefoner, varav en WAP-telefon. Inför lansering: GPRS-telefon i juni 2001, multimediaorienterad telefon med video, MPEG4, GPS, SD Memory Card samt PC-kort för 3G i Japan i maj. W-CDMA Japan Lansering 2001200220042003 Bakelit Panasonic Ursprung:Japan, Matsushita- koncernen Omsättning:USD 64 Mdr Anställda: 300 000 R&D: 7.2 % W-CDMA Europa

49 Strategi: Avtal med TI och Symbian om utveckling av 3G terminaler. På marknaden: GSM/WAP telefoner. Inför lansering: Telefon med MP3-spelare. Lansering 2001200220042003 Bakelit Ursprung:Japan Omsättning:USD 64 mdr Anställda: 185 000 R&D: N/A Prototyper: Olika sorters prototyper inspirerade av Sony’s design på andra konsumentprodukter. Tycks segmentera marknaden i ljudtelefoner (musik + tal) samt multimediatelefoner. Talar om funktionalitet, ej teknik. Profil: Traditionella telefoner, samma design på flera telefoner med olika funktionalitet. Sony

50 Bakelit NEC Strategi: Vill vara med först med 3G teknologi och kommersiella produkter.Lanserar först i Japan, senare Europa. F.n. starkt fokuserat på Asien. Satsar på att erbjuda både nät och telefoner. På marknaden: Flera GSM och PDC telefoner. Inför lansering: WCDMA telefon i Japan, GPRS/GSM telefon i Europa. WCDMA telefon för Europa tidigast 2002 Ursprung:Japan Omsättning:USD 48 mdr Anställda: 155 000 R&D: N/A (1 600 anst.) W-CDMA Japan Lansering 2001200220042003 GPRS Prototyper: Många vikbara telefoner. De flesta prototyperna tycks vara profilerade för affärssegmentet, blandning av europeisk och asiatisk stil. Profil: Många modeller. Stor skillnad i design mellan olika geografiska marknader.

51 Bakelit Toshiba Strategi: Hittills fokuserat på Japan. Mängder av produkter åt de stora operatörerna. Saknar i princip eget varumärke. Visar mycket stort intresse för 3G både på hemmamarknaden och i Europa. På marknaden: Ett flertal terminaler för mobil webaccess. Snar lansering: 3G-terminal för Japan m. konventionell knappsats och liten högupplöst display, videokapacitet och ev. kamera. PDA med Bluetooth (ej telefon). Ursprung:Japan Omsättning:USD 54 mdr (1999) Anställda: 191 000 FoU: 5,8% av oms. (1999) Visioner: Ett flertal okonventionella prototyper för 3G med stort multimediafokus, ingen PDA- liknande telefon. Profil: Asiatisk design på samtliga telefoner, även kommande modeller. Små displayer med färgskärmar. Lansering 2001200220042003 3G i Europa 3G i Japan

52 Strategi: Vill vara med på 3G-marknaden, först Asien&Oceanien, senare Europa. F.n. starkt CDMA2000 fokuserat, men uppger att man vill leverera W-CDMA i telefonerna senare i Europa. På marknaden: Minst 4 stycken CDMA2000-telefoner i Korea. Snar lansering: Smartphone, GPRS-produkter Bakelit Samsung Ursprung:Korea Omsättning:USD 30 mdr Anställda: 54 000 FoU: 5,6% av oms. Lansering 2001200220042003 CDMA2000 Visioner: Kompakta, ungdomliga/asiatiska prototyper med tydliga användningsområden och målgrupper. Profil: Små, multimediaorienterade, tydligt profilerade telefoner. Exempel: MP3-telefon, TV- telefon, kameratelefon, handledstelefon, telefon för kvinnor. Små, högupplösta displayer.

53 Strategi: Vill vara en föregångare inom utveckling av terminaler. Försöker stärka sin position inom lågpristelefoner och behålla sina höga marknadsandelar. På marknaden: Endast GSM. Snar lansering: GPRS-produkter, första telefonen med färgskärm. Bakelit Ericsson Ursprung:Sverige Omsättning:USD 29 mdr Anställda: 105 000 FoU: 15% av oms. Lansering 2001200220042003 GPRS Visioner: Integrerad PDA/telefon med stöd för diverse 3G-tjänster. De oftast förekommande prototyperna är data- och PDA- orienterade. Profil: Konventionellt designade telefoner med något otydlig profil. Tycks segmentera marknaden framför allt i affärsmänniskor och ungdomar.

54 Bakelit Nokia Strategi: Avvaktar med lansering av 3G-terminaler. Satsar i första hand på befintliga marknader. Levererar stort antal produktvarianter på likartade plattformar. På marknaden: GSM produkter, samt PDA-telefon med tangentbord. Snar lansering: GPRS-produkter, MP3-telefon, Bluetooth- produkter. PDA-telefon med tangentbord. Ursprung:Finland Omsättning:USD 29 mdr Anställda: 60 000 FoU: 8,5% av oms. Visioner: Bolaget presenterar inga visioner för 3G-terminaler f.n. men har tidigare visat prototyper som segmenterar marknaden i tre delar – bilder/spel/underhållning, business, samt ett bredare mellansegment. Profil: Ungdomlig och kompakt design. Mängder av färgkombinationer, många produktvarianter med liknande tekniskt innehåll. Lansering 2001200220042003 W-CDMA GPRS

55 Bakelit Siemens Strategi: Strävar efter 15% marknadsandel genom att vara aktiv inom flertalet terminalsegment. På 3G marknaden satsar man initialt på affärssegmentet. Ser konkurrenter framför allt i japanska företag, men även i Nokia och Ericsson. På marknaden: Endast GSM Snar lansering: Smartphone m. QVGA-display, Windows och GPRS. Ursprung:Tyskland Omsättning:USD 70 mdr Anställda: 447 000 FoU: 7,1% av oms. Visioner: Varierande teman med små, högupplösta displayer, runda former. Handledstelefon, löstagbara knappsatser, dataspel mm. Profil: Europeisk design. Går från relativt ordinära telefoner med likartad design till ett produktutbud med större bredd. Har bl.a. en allväderstelefon och en MP3-telefon. Lansering 2001200220042003 W-CDMA GPRS

56 Strategi: Ligger lågt vad gäller lanseringsdatum, vill koordinera terminaler med nät och tjänster och inte upprepa misstagen från WAP. Samarbetar med nyckeloperatörer. Jobbar mycket med helt nya koncept för hur 3G-telefoni praktiskt skall gå till. På marknaden: GPRS-telefoner; Timeport260, Accompli008. I- mode telefon sedan ett år. Snar lansering: 3G-telefon lanseras i år (ej i Europa). UMTS Lansering 2001200220042003 Bakelit Motorola Ursprung:USA Omsättning:USD 31 Mdr Anställda: 121 000 R&D: 11% av oms. Samtliga uppgifter från 1999 GPRS Prototyper: Arbetar mycket med ”new life forms”: telefoner integrerade i kläder, handskar, smycken, etc. En 5x20 cm pekskärm. Ligger mellan tre och fem år fram i tiden. Profil: Många vikbara telefoner med konventionell design.

57 Prototyper: Företaget är mycket konceptdrivet, och arbetar med ett antal designskolor. Man har koncepttelefoner som skall vara integrerade i kläder, smycket, etcetera. Profil: Går från färgglada telefoner med lågpriskänsla till något mer exklusiv design. Strategi: Stegvis lansering av GPRS- och 3G-produkter skall dels vänja användarna vid nya produkter och tjänster, dels hålla tjänsterna kompatibla med nätverkskapaciteten. På marknaden: Fyra WAP-telefoner Snar lansering: GPRS-terminal lanseras i slutet av 2001. Första 3G-terminalen i slutet av nästa år, röststyrda enheter år 2005. UMTS Lansering 2001200220042003 Bakelit Alcatel Ursprung:Frankrike Omsättning:USD 28 Mdr (1999) Anställda: 130,000 R&D: 9 % av oms. GPRS

58 Strategi: Nämner ingen lanseringstid för sin första 3g-telefon. Man har i stället nischat sig mer mot ungdomstelefoner; rigsignaler, ikoner och spel. Frågetecken om telefonerna får tillräcklig uppmärksamhet från ledningen. På marknaden: Ett dussintal GSM-telefoner, flera med WAP Inför lansering: Släpper två GPRS-telefoner i september; fisio610 och Xenium9660. GPRS Lansering 2001200220042003 Bakelit Philips Ursprung:Holland Omsättning:USD 34 Mdr Anställda: 219 000 R&D: N/A Prototyper: Visar inte upp några koncepttelefoner. Profil: Ungdomliga telefoner; färgade skal, massor med ikoner och ringsignaler, spel, etc. Tidigare varit svaga inom telefondesign.

59 Strategi: Fokuserade på GSM DCS hittills. Innovationer inom GSM/GPRS och WAP. Tror inte på UMTS i Europa före 2003. På marknaden: 3 GPRS telefoner varav en PDA modell. Inför lansering: GPRS-produkter Lansering 2001200220042003 Bakelit Sagem Ursprung:Frankrike Omsättning:USD 2,4 Mdr (Communications) Anställda: 16 000 (koncern) R&D: N/A (3900 anst. koncern) ? W-CDMA Visioner: Diverse okonventionella, fjärrkontrollsliknande prototyper i metallic-design. Profil: Traditionella telefoner, samma design på flera telefoner med olika funktionalitet. GPRS

60 Strategi: Fortsatt utveckling av PDA’s, och moduler för kommunikation. I övrigt inga ambitioner inom telefoni. Vill inte gå ut med löften, exempelvis om GPRS/3G- moduler, utan släpper nya tekniker när de finns för marknaden. På marknaden: GSM-modul till VisorPhone, samt GPS-modul. Inför lansering: En GPRS-modul är under utveckling. ? GPRS Lansering 2001200220042003 Bakelit Handspring Ursprung:USA Omsättning:USD 0.1 Mdr Anställda: ca 300 R&D: 8-10 % av oms. Prototyper: Väljer att inte visa prototyper, utan att lansera när färdig produkt finns. Profil: Terminaler för Internetaccess, rena talterminaler ointressant.

61 Palm Bakelit Strategi: Mobilt Internet nyckelstrategi men tills vidare förlitar man sig på tillbehörsleverantörer och partners för radiofunktionalitet. Avvaktar med lansering av 3G produkter tills det finns en tillfredsställande infrastruktur. På marknaden: Mjukvara för mobilt Internet samt tillbehör för mobil data. Snar lansering: Tillbehör – s.k. släde - för full GSM & GPRS funktionalitet. Ursprung:USA Omsättning:ca USD 2 mdr Anställda: 1200 FoU: 8,2% av oms. (1999) Visioner: Ska presentera integrerad terminal senare under 2001 men vill avvakta med lansering tills priser sjunker för mobil data och roamingavtal finns. Profil: Inga telefoner. Kundorienterade PDA’s för affärsmän och privata konsumenter. Lansering 2001200220042003

62 Bakelit Strategiska allianser Utbyte av resurser Kunskap viktigaste resursen Vår undersökning Pressmeddelanden, huvudsakligen under år 2000 Allianser som berör utveckling av 3G-terminaler Undersökningen är ej uttömmande eller rättvisande med avseende på enstaka terminalleverantörer utan ska betraktas som en stickprovsundersökning

63 Hårdvaruutveckling Marknadsföring MotorolaAlcatelEricssonNECNokiaNortelPanasonicSONYSAGEMSamsungSharpSONYTelitalUbineticsLucentOmnitelCasioVeriSignMannesmannC TechTivoliCOM OneHPIntelAT&TSymbianMcHughPhilipsMICPsionDialogic Caldera sys.Kerridge TT SoftSAPSilicon Grap.CognicaseSecurity dyn.TalityMarubeniPicturetelMitsubishiPioneerTiVoToshibaMcHughLogility Natural Microsystem AvantGoOrange RF Microdevices SolectronDigital ViewSymbol Tech. Companycare Telstra France Telecom Sprint PCS Operatörer Mjukvaror & applikationer Innehåll & tjänster AFPEMI MusicUIEvolutionMasterCardSegaAccentureYahoo!NuvomediaCervervisionORBCOMMRealNetworksMacroMediaNOBIBMSUNiPlanetSybase ConversayORACLE Anite Telecoms Interstar Tech. LutrisTeamMicrosoftHPAppleCorelWebmethodsMicrocellTIM British Telecom M1 Källa: Bakelit (2001) Bakelit Tillverkning FlextronicsSolectronNippon Leverantörernas allianser Terminal leverantörer

64 Terminal leverantörer Bakelit Hårdvaruutveckling Marknadsföring Operatörer Mjukvaror & applikationer Innehåll & tjänster Tillverkning

65 Bakelit 3G-marknadens krav ligger till stora delar utanför 2G-terminalleverantörernas kärnkompetenser Leverantörerna inser sina begränsningar inom mjukvaruutveckling och innehåll Leverantörerna söker i hög grad partners för utveckling av enskilda hårdvarukomponenter Innovativa affärslösningar inom marknadsföring förtjänar större uppmärksamhet

66 !! Leverantörsmarknaden består av intressanta 10-20 företag. Leverantörerna utsätts för nya kompetenskrav vid skiftet till 3G. Att hantera övergången är en kritisk framgångsfaktor. Europolitan: Vilka leverantörer är mest intressanta? Vilka typer av samarbeten med leverantörer är tänkbara? Slutsatser & fortsättning

67 Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen -projektets inriktning -datum för slutpresentation

68 !! Slutsatser !!! 3G är teknikdrivet Mjukvara och applikationer är flaskhalsar Höga förväntningar på tjänsterna – igen Terminalpris efter värdering av innehåll Många terminaltillverkare satsar på 3G

69 Bakelit 3G – Integratören Design Produktion Produktionsvänlighet Kostnad Unik teknikUnik kvalitet Användarvänlighet Värde Egenskaper Konsumtion KunderTillverkare innehåll Tjänster innehåll

70 Bakelit Europolitans strategi för 3g-terminaler Affärs-modeller Viktigaste tillverkare Konsument-utlägg tjänster 2003 Strategier tillverkare Intervjuer artikelsök Urval Lista terminal- tillverkare Allianser för tillverkare Terminal- recept- scenarier Kritiska komponenter & kompetenser Utvärdering pris/prestanda Konsumentpriser terminaler 2003 Lista komponenter ApplikationerTjänster Intervjuer artikelsök 678910111213141516171819 Intervjuunderlag Hur går vi vidare?

71 Bakelit Diskussion Hur går vi vidare? Ska vi justera projektplanen eller målet? Ska vi lägga till någonting? Vilka förväntningar kommer vi att möta vid slutpresentationen? Datum för slutpresentationen? Andra förslag

72 Återkoppling Vad tycker Ni om… …presentationen? …arbetet hittills? …samarbetet? Bakelit

73 Bakelit Forecast & Analysis Imagine a World...... where all you need, to freely communicate with the entire planet, is just your favourite terminal. Bakelit

74 Kontakt Presentationen finns på: http://2g1319.ssvl.kth.se/2001/group2 E-post: beyond3g@2g1319.ssvl.kth.se Daniel Andersson i97_anl@lector.kth.se0739164318 Peter Bergenwald i97_ber@lector.kth.se 0707910460 Peter Ericsson i97_enr@lector.kth.se 0739286449 Erik Pers Berglund i97_pdk@lector.kth.se 0707153930 Niclas Tunebro i97_tos@lector.kth.se 0707740862


Ladda ner ppt "Bakelit Agenda Dagens programfokus Vad är en terminal? Applikationer och tjänster Prissättning Leverantörer Fortsättningen."

Liknande presentationer


Google-annonser