Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle Mängden oönskade ämnen som kommer till reningsverken måste minska –Ett avgörande steg är att i kommunen tar ett politiskt beslut att ansluta sig till REVAQ-certifieringen. –Kommunen behöver anordna studiebesök vid reningsverken och infokampanjer för hushållen i sina upptagningsområden.

2 Fosfor är en begränsad global resurs Efterfråga en kommunal strategi för en hållbar slamanvändning och fosforåterföring

3 Energianvändningen behöver bli mer effektiv Kommunen behöver: Efterfråga och genomföra en energiutredning, gärna tillsammans med avfalls, transport- och fjärrvärmeområdena: –Säkerställa energi- och klimateffektivitet i reningsverket –Ta vara på biogaspotentialen

4 Minskad övergödning i våra sjöar och hav Klaras god vattenkvalitet i kommunen? Efterfråga en långsiktig VA-planering för kommunen


Ladda ner ppt "Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser