Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur skall vi implementera en lyckad avreglering? Resenärsforum 2011-05-16 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur skall vi implementera en lyckad avreglering? Resenärsforum 2011-05-16 2."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur skall vi implementera en lyckad avreglering? Resenärsforum 2011-05-16 2

3 Skatteintäkter från konsument Offentliga trafiken subventioneras till ca 50% Kommersiella trafiken har en moms på 6% Privata trafiken har moms 25%, punktskatter på bränsle, trängselskatter mm 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering3

4 Miljöpåverkan Offentliga trafiken lider av låg beläggningsgrad ca 20-30% som helhet. Extremt stora variationer i landet. Hög implementationskraft av miljövänlig teknik Kommersiella trafiken styr sin verksamhet genom att maximera beläggningen Privata trafiken har stått ganska still mellan 1,2 pers för korta sträckor och 1,7 pers för långa 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering4 Överfull tunnelbanevagn”Tom” buss på landet 100%

5 Mångfald Offentliga trafiken erbjuder konsumenterna EN lösning Kommersiella trafiken kommer att exploatera betalningsviljan för mångfald Privata trafiken har länge varit den ultimata ikonen för att visa vem du är och därmed skapat en oändlig mångfald 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering5

6 Mångfald Offentliga trafiken erbjuder konsumenterna EN lösning Kommersiella trafiken kommer att exploatera betalningsviljan för mångfald Privata trafiken har länge varit den ultimata ikonen för att visa vem du är och därmed skapat en oändlig mångfald 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering6

7 Instrument för samhälls- planering Offentliga trafiken kommer genom de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ge kollektivtrafiken en större roll i planeringen Kommersiella trafiken kommer att ges förutsättningar i planeringen Privata trafiken som på 60-80 talet var normen för samhällsplanering kommer att börja ge vika 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering7

8 Instrument för urbanisering och trängselbekämpning Offentliga trafiken kan genom de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillsammans med trängselskatter styra utvecklingen Kommersiella trafiken måste ges förutsättningar i planeringen Privata trafiken måste ge vika 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering8

9 Instrument för interregional urbanisering Offentliga trafikens roll är oklar tex subventionerade Öresundståg vs. Kommersiella TiM. Nya lagstiftningen ger dock ytterligare möjligheter för offentlig trafik att bedriva den interregionalt Kommersiella trafikens hjärta pga att här finns det en betalningsvilja och en beläggningskontroll Privata trafiken minskar i attraktivitet då infarter blir flaskhalsar och parkeringar dyra 20110509Hur skall vi implementera en lyckad avreglering9

10 När är alltså avregleringen lyckad? 10 SkatterMiljöMångfald SamhällsplaneringUrbaniseringInterregionalisering

11 Den kommersiella trafiken är bra på… 11 SkatterMiljöMångfald SamhällsplaneringUrbaniseringInterregionalisering

12 Den offentliga trafiken är bra på… 12 SkatterMiljöMångfald SamhällsplaneringUrbaniseringInterregionalisering

13 s/s Mariefred Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB Engelsberg-Norbergs Järnväg TJF- Smalspåret Företagen i Samtrafiken nätverket Tågoperatörer Expressbussoperatörer Rederier Resplusföretag som inte är ägare Länstrafikbolag (X3) Lennakatten

14 Samtrafikens samlade vision Samtrafikens vision är att kollektivt resande ska ses som enkelt, pålitligt och bekvämt och därigenom bli förstahandsvalet för varje resa. B2B Detta åstadkommer vi genom att erbjuda enkel och effektiv samverkan i områden som rör helheten i kollektivtrafiken. B2C Detta åstadkommer vi genom att erbjuda resenären den smarta och enkla vägen till alla Sveriges resor.

15 Förtydligande av rollerna Pålitlighet Enkelhet Helhets- upplevelse Pålitligt Säkert Enkelt Miljö- anpassat Tryggt Lokalt Mänskligt Aktivt Tillförlitlighet Personligt bemötande Gör det lätt att resa På din sida Ärlig Engagerad Lyhörd Komplett information och utbud. Möjlighet att välja den enklaste och bekvämaste resan efter resenärens behov oavsett trafikbolag (kan inte skapas av enskild aktör) Vi hjälper er fylla era löften genom produkter och tjänster som bygger på samverkan, proaktivitet och effektivitet Resenärer

16 Resplus exempel Arlanda – Elmia (idag) ArlandaUpplands- Väsby StockholmJönköpingNässjöElmia ULSL AEX/FB/SJ/Swebus SJ/Veolia Bus4Y/GoByBus/SJ/Swebus JLT/KLT/SJ/Swebus/Västtrafik/Ötraf JLT Flyglinjen/SkywaysJLTTaxi

17 17

18

19 Kreativitet Differentierade tjänster Priskonkurrens Samlad information Bekväma resekedjor Bekväm biljetthantering KonkurrensSamverkan Resenärsnytta Operatörsnytta Samhällsnytta Marknadsandelar från bilismen Ett mer miljövänligt resande

20


Ladda ner ppt "Hur skall vi implementera en lyckad avreglering? Resenärsforum 2011-05-16 2."

Liknande presentationer


Google-annonser