Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation Spånga-Tensta Strategiska staben Christina Heglert Äldre och funktionshinder Margareta Ericson Individ och familj Toni Mellblom Förskola Connie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation Spånga-Tensta Strategiska staben Christina Heglert Äldre och funktionshinder Margareta Ericson Individ och familj Toni Mellblom Förskola Connie."— Presentationens avskrift:

1 Organisation Spånga-Tensta Strategiska staben Christina Heglert Äldre och funktionshinder Margareta Ericson Individ och familj Toni Mellblom Förskola Connie Stålhäll Wallin Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Ann-Katrin Åslund, ordförande Stadsdelsdirektör Maria Häggblom

2 Organisation Förskola Stöd och administrationsenheten Kö, placering och avgifter Barn i behov av särskilt stöd Övrig administration Växthusen s förskolor Avdelningschef Connie Stålhäll Wallin Förskolepsykolog Specialpedagog Solhems förskolo r Förskole - enheten Mosaik Pusslets förskolor Spånga Sundby förskolor Spånga Sydöstra förskole - enhet Centrala Tensta förskolor Förskole- enheten Naturrike t

3 Organisation Individ och familj Avdelningschef Toni Mellblom Ekonomiskt bistånd Beroendevård och socialpsykiat ri Bromstensgård en Barn och ungdom Familjestö d Fält och fritid Fältassisten ter Parklekar Fritidsgård ar uppföljning Familjeres urs Föräldrarådgivni ng Ungdomsmottagnin g Mottagning sgrupp Ungdomsgrupp Barngrupp Familjerät t/ familjevår d ALL-teamet Socialpsykiat rin ALL-villan Mottagningsgruppe n Rehab och utredning Arbetsmarknad FUT

4 Organisation Äldre och funktionsnedsättning Avdelningschef Margareta Ericson Daglig verksamhet Kontaktpersoner Korttidsfamilje r Värdegrunds- projekt Gias andra projekt Bostäder med särskild service Spånga Hemtjänst MAS/MAR Heminstruktö r Dagverksamhe t Hedvig Personlig assistans Ledsagarserv ice Avlösarservi ce Anhörigstöd Verksamheter på entreprenad Fristad servicehus – Attendo Fristad VoB – Vingslaget AB Elinsborgs VoB – Kavat AB Beställaren het för äldre och funktions- nedsättning Tensta Hemtjänst Dagverksamhe t Elin Personlig assistans Ledsagarserv ice Avlösarservi ce Tensta servicehus Pensionärsråd Funktions- nedsättningsråd

5 Organisation Strategiska staben Avdelningschef Christina Heglert Ekonomi och lokaler Kansli Aktexpediti on Stadsmiljö HR och IT Järva Rent och Snyggt Verksamhetskontr oll Medborgarkontore t BRÅ och Trygghetsarbete Kommunikation Säkerhet


Ladda ner ppt "Organisation Spånga-Tensta Strategiska staben Christina Heglert Äldre och funktionshinder Margareta Ericson Individ och familj Toni Mellblom Förskola Connie."

Liknande presentationer


Google-annonser