Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation Spånga-Tensta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation Spånga-Tensta"— Presentationens avskrift:

1 Organisation Spånga-Tensta
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Ann-Katrin Åslund, ordförande Stadsdelsdirektör Maria Häggblom Strategiska staben Christina Heglert Förskola Connie Stålhäll Wallin Individ och familj Toni Mellblom Äldre och funktionshinder Margareta Ericson

2 Organisation Förskola
Stöd och administrationsenheten Kö, placering och avgifter Barn i behov av särskilt stöd Övrig administration Växthusens förskolor Avdelningschef Connie Stålhäll Wallin Förskolepsykolog Specialpedagog Solhems förskolor Förskole- enheten Mosaik Pusslets förskolor Spånga Sundby förskolor Spånga Sydöstra förskole- enhet Centrala Tensta förskolor Förskole- enheten Naturriket

3 Organisation Individ och familj
Avdelningschef Toni Mellblom Beroendevård och socialpsykiatri Barn och ungdom Fält och fritid Familjestöd Bromstensgården Ekonomiskt bistånd Fältassistenter Familjeresurs Mottagningsgrupp Mottagningsgruppen ALL-teamet Parklekar Föräldrarådgivning Rehab och utredning Socialpsykiatrin Fritidsgårdar uppföljning Ungdomsgrupp Ungdomsmottagning Arbetsmarknad ALL-villan Barngrupp FUT Familjerätt/ familjevård

4 Organisation Äldre och funktionsnedsättning
Verksamheter på entreprenad Fristad servicehus – Attendo Fristad VoB – Vingslaget AB Elinsborgs VoB – Kavat AB Avdelningschef Margareta Ericson MAS/MAR Heminstruktör Kontaktpersoner Korttidsfamiljer Värdegrunds- projekt Gias andra projekt Daglig verksamhet Bostäder med särskild service Beställarenhet för äldre och funktions-nedsättning Spånga Hemtjänst Tensta Hemtjänst Dagverksamhet Hedvig Dagverksamhet Elin Pensionärsråd Funktions- nedsättningsråd Anhörigstöd Personlig assistans Ledsagarservice Avlösarservice Tensta servicehus Personlig assistans Ledsagarservice Avlösarservice

5 Organisation Strategiska staben
Avdelningschef Christina Heglert Järva Rent och Snyggt Kommunikation Säkerhet BRÅ och Trygghetsarbete Kansli Aktexpedition Stadsmiljö Ekonomi och lokaler Verksamhetskontroll Medborgarkontoret HR och IT


Ladda ner ppt "Organisation Spånga-Tensta"

Liknande presentationer


Google-annonser