Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingens och Regionernas Avfallsråd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingens och Regionernas Avfallsråd"— Presentationens avskrift:

1 Landstingens och Regionernas Avfallsråd
Kort inledning LRA

2 Medlemmar/uppstart Avfallsrådet bildades i början av 2013
Varför det startade NV inbjudna till första mötet Hur vi träffas, Ungefär 4 möten per år, träffar och webbmöten Idag använder vi Project Place för att dela information Vi ska skapa något på SKL hemsida också med lite kort info Avfallsrådet bildades i början av 2013 Avfallsrådet representeras av 16 landsting/regioner och SKL

3 Att nå resurseffektivitet
Informations- och erfarenhetsutbyte Nulägesanalys/nyckeltal Minska avfallsmängden Höja återvinningsgraden Öka återbruk Utveckla avfallshanteringen/praktiska råd, frågor och svar Skapa en enhetlig syn på avfallshanteringen Upphandlingskrav/Pris/Intäkt Lagar/förordningar/myndighetskrav Verksamhetsavfall kontra hushållsavfall Definitioner Gemensamma riktlinjer/ex vårdhandboken Påverka utvecklingen/svara på remisser Verkstad, pratiska råd, den tid som läggs in ska man få tillbaka! Lägg lite resurser på detta som vi gemensamt kan använda, gemensamma utvecklingsprojekt? Finns möjligheter via SKL eller annan part att söka pengar till projekt. Frågor och svar något som är mycket värdefullt organiseras via projectplace ? Påverka företag – Det har redan varit företag i kontakt som varit intresserade av avfallsrådets roll och vill komma in med sina tjänster och utvecklingsprojekt Effektiv avfallshantering, undvika dubbelarbete, nyttja varandras resultat Frågor och svar: Referensgrupp avfallsupphandling, vilka ska vara med? Hantering av sekretessavfall Omhändertagande av cytostatikakontaminerat material, Avfallssug/ störtar Uppsamling av flytande läkemedel, erfarenheter av kärl för det Amalgamavskiljare, vilka krav gäller? Hur det hanteras gipsåtervinning Det som tas fram i Avfallsrådet ska gå att applicera i landstingens verksamheter Kunskap ska spridas mellan landstingen för att effektivisera avfallshanteringen

4 Det första steget Nulägesanalys
Mallen som använts kommer från SLL Statistiken har vi idag inte analyserat mellan landstingen. Det vi har idag är ett första steg! Alla har lagt in den statistik de har för att vi sen ska se vad vi bör mäta, annat vi ska få med? Det går att få fram mycket från statistik men! Vad är det vi mäter? Den totala mängden är inte så intressant egentligen, men mängden avfall per operation/besökt på VC/en provtagning etc. kan säga mycket mer. Varför skiljer det sig mellan landstingen? Hur påverkar olika metoder/material mängden avfall? Det som ligger bakom siffrorna är det viktiga! Hur kan vi dra nytta av dem som har högst återvinningsgrad, hur ser den hanteringen ut? Och poängen är att vi har mycket att lära av varandra för att skapa en effektiv avfallshantering!

5 På gång i LRA Minska matavfallet Återanvända möbler
Analys av återvinningsgraden Plaståtervinning – projekt för att återvinna plastartiklar som inte är klassade som förpackningar Vårdhandboken Minska matavfallet – Stort intresse för denna fråga, Lyckade exempel från V-norrland och andra ställen. SKL är intresserade och drivande. Stor miljöbesparing och ekonomiska incitament Återanvända möbler – flera landsting håller på se över hur det går att minska andelen möbler som kasseras, vilka system är bäst för detta etc. Öka återvinningsgraden – Analysera det material vi har samlat in, finns det några tydliga skillnader i insamlingen/hanteringen som kan spridas mellan landstingen? Plaståtervinning- SLL driver projekt för att öka andelen plast som kan återvinnas och som mycket av soppåsarna innehåller. Vårdhandboken- De gemensamma instruktionerna ska ses över som idag finns tillgängliga på vårdhandbokens sidor

6 För mer information Philip Näslund philip. naslund@ltdalarna
För mer information Philip Näslund Landstinget Dalarna - Presentera kort mina tankar för eftermiddagens workshop -Nytt närverk som ska anpassas mot vad vi behöver göra -


Ladda ner ppt "Landstingens och Regionernas Avfallsråd"

Liknande presentationer


Google-annonser