Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Rapport 2009:6

2 Bild 2 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Skattegården, Hallum 541 94 Skövde Telefon: 0500-42 15 14 Mobil: 0708-42 15 14 anita@boij.net A. BOIJ AB Box 178 573 22 Tranås Telefon: 0140-180 15 Anita Boij utredare/forskare A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling

3 Bild 3 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Syftet med undersökningen Att få kunskap om ungdomars och vuxnas kultur- och fritidsvanor samt behov av ytterligare kultur- och fritidsutbud i Gullspångs kommun. Undersökningen kan sedan ligga till grund för fortsatt folkhälso- och kulturplanering.

4 Bild 4 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Tillvägagångssätt Enkäter har delats ut eller skickats till följande kommuninvånare Elever i år 7 och 8 Gymnasieelever i år 1 och 2 30-åringar samt närliggande åldersgrupper 50-åringar samt närliggande åldersgrupper 70-åringar samt närliggande åldersgrupper

5 Bild 5 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij De svarande De tillfrågade KvinnorMänTotalt Svars- procent Totalt antal År 730245484 %64 År 818254378 %55 Gymnasie- elever 27295658 %97 30-åringar47388537 %228 50-åringar8361*14859 %244 70-åringar7386**15962 %258 *Det var 4 personer i åldersgruppen 50-åringar som inte hade angett sitt kön. **Det var 1 person i åldersgruppen 70-åringar som inte hade angett sitt kön.

6 Bild 6 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Invånarnas fritids- och kulturaktiviteter

7 Bild 7 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij De svarande fick ta ställning till 15 olika aktiviteter och hur ofta de utövade dem: Flera gånger i veckan Ungefär en gång i veckan Ungefär 2-3 gånger i månaden Någon enstaka gång eller Aldrig

8 Bild 8 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Tre aktiviteter som störst andel svarande gjorde flera gånger i veckan Använde datorn till spel, film, chatt med mera Använde motionsspår, promenera eller vara ute i naturen Sysslade med hantverk/handarbete med mera

9 Bild 9 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Aktiviteterna präglas av Kan ske individuellt eller i grupp Ingen kostnad eller kostnad man kan styra över Individen bestämmer graden av engagemang Deltagaren är aktiv

10 Bild 10 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Aktiviteter som den största andelen gjorde någon enstaka gång Gick på idrottsevenemang Gick till biblioteket Gick på restaurang/pub/café Gick på bio, filmvisning, filmfestival

11 Bild 11 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Aktiviteterna präglas av Även om någon annan ansvarar för dem, är det helt upp till individen att bestämma när man vill delta utifrån det utbud som finns Kan utövas individuellt eller i grupp Flesta förenade med en kostnad Individen bestämmer graden av engagemang

12 Bild 12 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Aktiviteter som störst andel aldrig gjorde Skötte, tränade eller tävlade med husdjur Motionerade i gym eller annan anläggning Deltog i något studieförbunds verksamhet Gick till någon religiös sammankomst Deltog i musik-, dans eller sångverksamhet Var på diskotek eller danslokal Gick på museum eller konstutställningar Gick på konsert, teater, opera, musikal eller liknande.

13 Bild 13 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Aktiviteterna präglas av De behöver arrangeras eller ledas av någon Flera är gruppaktiviteter Flesta förenade med en kostnad Innehåller någon form av engagemang

14 Bild 14 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Högstadie- eleverGymnasieelever30-åringar50-åringar70-åringar De tre aktiviteter som STÖRST andel ägnade sig åt Använt datorn Använt motionsspår Använt datornSysslat med hantverk/ handarbete Motionerat i gym Motionerat i gym o. gått på restaurang Sysslat med hantverk/hand- arbete Använt datorn De tre aktiviteter som MINST andel ägnade sig åt Gått på konsert Deltagit i musikverksamhet, gått på religiös sammankomst o. gått på bio Gått på konsert Varit på diskotek Gått på museum Gått på konsertGått på museum Varit på diskotek Gått på konsert Varit på diskotek Gått på museum

15 Bild 15 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Finns mycket att göra i kommunen

16 Bild 16 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Besök av årliga arrangemang

17 Bild 17 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Medlem i någon förening

18 Bild 18 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Invånarnas intresse av fritids- och kulturaktiviteter

19 Bild 19 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Över 75 % av de svarande var intresserade av att Använda motionsspår, promenera eller vara ute i naturen Gå på restaurang/pub/café Syssla med hantverk/ handarbete eller liknande Gå på bio, filmvisning, filmfestival

20 Bild 20 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Mellan 50 och 75 % var intresserade av att Motionera i gym eller annan anläggning Använda datorn till spel, film, chatt med mera Gå på idrottsevenemang Gå till biblioteket Gå på konsert, teater, opera, musikal eller liknande. Delta i något studieförbunds verksamhet Gå på museum eller konstutställningar Delta i musik-, dans eller sångverksamhet

21 Bild 21 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Färre än hälften var intresserade av att Vara på diskotek eller danslokal Sköta, träna eller tävla med husdjur Gå till någon religiös sammankomst

22 Bild 22 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Högstadie- elever Gymnasie- elever30-åringar50-åringar70-åringar De aktiviteter som STÖRST andel var intresserade av (75 % eller fler) Gå på bioDelta i musikverksam- het Gå på bioAnvända datornDelta i studieförbunds- verksamhet Motionera i gym Använda datornDelta i studieförbunds- verksamhet Använda datorn Delta i musikverksam- het Använda datornDelta i musikverksam- het Gå på bio o. delta i musikverksam- het Motionera i gym Gå på diskotekGå på bioDelta i studieförbunds- verksamhet Gå på religiös sammankomst - Använda datornGå på diskotek - Använda motionsspår -Motionera i gym--

23 Bild 23 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Invånarnas livssituation

24 Bild 24 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Upplevde hälsan som god

25 Bild 25 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Nöjda med livet

26 Bild 26 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij De som upplevde sin hälsa som dålig gjorde i mindre utsträckning i följande aktiviteter Använde datorn på olika sätt Använde motionsspår, promenerade eller var ute i naturen Gick på idrotts- evenemang

27 Bild 27 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij De som upplevde sin hälsa som dålig och de som var missnöjda med livet var mindre intresserade av flera fritids- och kulturaktiviteter

28 Bild 28 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Reflektioner

29 Bild 29 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij De som deltagit i undersökningen hade en eller flera fritids- eller kulturaktiviteter som de gjorde 2 gånger i månaden eller oftare. Alla svarande hade ett intresse av en eller flera föreslagna aktiviteter. Det fanns ett större intresse för olika aktiviteter än det verkliga deltagandet.

30 Bild 30 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij De allra flesta svarande upplevde sin hälsa som god och var nöjda med livet, vilket ur ett folkhälsoperspektiv är mycket positivt. Vilken roll ska kommunen ha när det gäller fritids- och kultur- utbudet?

31 Bild 31 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Vilken roll spelar redan den ideella sektorn och vilken roll kan den spela i Gullspångs kommun? Hur kan man följa upp invånarnas åsikter och engagemang? Hur kan kommun och föreningar arbeta för att bli ännu mer hälsofrämjande?

32 Bild 32 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Slutord Slutligen kan konstateras att i ekonomiskt tuffa och kärva tider har Gullspångs kommun på ett föredömligt sätt gått mot strömmen. Istället för att automatiskt dra ner på kultur- och fritidsverksamhet, vill de veta mer om invånarnas fritids- och kulturvanor för att på sikt kunna arbeta mer med kultur- och fritidsfrågor ur ett folkhälsoperspektiv.

33 Bild 33 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Tid för frågor och synpunkter

34 Bild 34 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Bild 1 (34) A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling © 2010 Anita Boij Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers."

Liknande presentationer


Google-annonser