Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Fyra år med nationell äldresatsning – vad har uppnåtts? Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Socialdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Fyra år med nationell äldresatsning – vad har uppnåtts? Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Socialdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Fyra år med nationell äldresatsning – vad har uppnåtts? Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Socialdepartementet

2 Problembild ”Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet”

3 Socialdepartementet Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg

4 Ministry of Health and Social Affairs Sweden God vård vid demenssjukdom Tidig diagnos Strukturerad vård och omsorg Nationella riktlinjer Svenska demensregistret BPSD registret Utbildning

5 Exempel, Silverängen, Trelleborg Frukost på sängenMassage Utevistelse Delta vid musikstund Varm riskudde/Panodil vid värkHaldol sänkt 2011-10-05 2012-01-30

6 Samtidigt halverades förbrukningen av neuroleptika! Antalet fall hos vårdtagarna minskade

7 Socialdepartementet God läkemedelsbehandling för äldre Vi lever längre, fler diagnoser, fler läkemedel Begränsad kunskap om polyfarmaci Omfattande läkemedelsbehandling ger ökad risk för död, akutbesök, magtarmblödning och fallskada Antalet läkemedel är värdefull riskmarkör

8 Socialdepartementet

9

10

11 God vård i livets slutskede Ca 80% dör en sk förväntad död För alla personer, oavsett diagnos Nationella riktlinjer Nationellt vårdprogram Svenska palliativregistret

12 Socialdepartementet

13 Preventivt arbetssätt Fallolyckor Trycksår Undernäring Munhälsa Urininkontinens Kvalitetsregistret Senior Alert

14 Socialdepartementet Fallolyckor Vanligaste orsak till skada hos äldre Träning kan minska risken med 40% Äldres fallolyckor beräknas kosta 23 miljarder/år Fler omkommer till följd av fallolyckor än i trafikolyckor och bränder Negativ inverkan på äldres känsla av trygghet Isolering i hemmet Behov av särskilt boende

15 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 937 602 riskbedömningar i Senior alert t om 140731

16 Socialdepartementet

17 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat

18 Socialdepartementet Sammanhållen vård och omsorg Närvårdsteam Uppringning efter sjukhusvistelse Identifiera riskindivider Beslutsstöd Mottagningsteam Trygg hemgång Äldresköterska, vårdcoach Mobil hemsjukvårdsläkare Säker utskrivningsprocess

19 Socialdepartementet Nationell Äldresamordning Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre www.skl.se/battreliv www.kvalitetsportal.se


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Fyra år med nationell äldresatsning – vad har uppnåtts? Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Socialdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser