Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Nytt Företagsområde i Österåker Frukostmöte 28 augusti 2014 Peter Ljung.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Nytt Företagsområde i Österåker Frukostmöte 28 augusti 2014 Peter Ljung."— Presentationens avskrift:

1 BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Nytt Företagsområde i Österåker Frukostmöte 28 augusti 2014 Peter Ljung

2 Bakgrund Deponin i Brännbacken håller på att avslutas. Området lämpligt som verksamhetsområde – Industrimark i centrala lägen i Österåker är mer intressant för bostadsutveckling. Kommunen och BRÅAB har påbörjat detaljplaneläggning av området.

3 Verksamhet på Brännbacken idag ÅVC Deponin Skjutbanan

4 Planförslag som nu varit ute på samråd 1 2 3

5 Planförslaget - fakta Totalt ca 500 000 kvm industrimark (kvartersmark) 2 utfarter till väg 276 2 genomförandeetapper – Etapp 1 ca 280 000 kvm Börjar direkt vid laga kraft Dvs ca 2015 – 2025 – Etapp 2 ca 220 000 kvm Börjar 10 år efter laga kraft Dvs ca 2025 – 2035 – Ca 100 tomter i storlek 2.000- 30.000 kvm 1 2

6 Illustrationsplan

7 Planförslaget – översiktsbild

8 Vy från väg 276

9 Ytterligare utbyggnadsmöjligheter

10 Industriområden i Åkersberga

11 Tidplan Planarbetet påbörjades i god samverkan med kommunen september/oktober 2012 Planförslag med underlagsutredningar har varit ute på samråd Planen förväntas antas under våren 2015 Utbyggnaden påbörjas under 2015/16

12 Kontakt Peter Ljung, 070-520 87 61, peter@accella.sepeter@accella.se Göran Bergander, 070-715 77 79, goran.bergander@ragnsells.se goran.bergander@ragnsells.se


Ladda ner ppt "BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Nytt Företagsområde i Österåker Frukostmöte 28 augusti 2014 Peter Ljung."

Liknande presentationer


Google-annonser