Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UR ETT PEDAGOGPERSPEKTIV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UR ETT PEDAGOGPERSPEKTIV"— Presentationens avskrift:

1 UR ETT PEDAGOGPERSPEKTIV
ADHD/ADD UR ETT PEDAGOGPERSPEKTIV

2

3 Vilka är fördelarna/ styrkorna?
Kreativitet Charmerande personlighet, varmhjärtad, stort hjärta – empatisk* Bra människokännedom , bra människokännare, känslig för den närmaste omgivningen Snabb att förstå det viktiga Flexibilitet -Anpassningsförmåga Intuitiv Entusiastisk, passionerade, energiska Glömmer bort sina misstag Försöker göra bättre ifrån sig nästa gång Villig att ta risker Styrkor till att överbrygga svårigheterna. *Positiv psykologi* *Thinking outside the box* Man har en färgstark personlighet Kreativa idésprutor Reagerar snabbt på nya förändringar och situationer Spontanitet/nyfikenhet Risktagande Kan hyperfokusera om uppgifterna är motiverande . Är ofta kreativ, talangfull och intelligent.

4 . Hjälp barnen se sina gåvor och möjligheter och glöm inte att se deras förmågor och styrkor själva. Det är en pedagogs uppgift att hitta dessa och stärka dem - det är lätt att fastna i det negativa.

5 Jamen , hur är det då att ha ADHD och
hur ska vi stötta i skola och fritids?

6 Har svårt att organisera tillvaron.
Uppskattar rutiner och förutsägbara händelser. Planering, Struktur, Tydlighet i kommunikationen, Stöd att komma ihåg, Rutiner, Ge ordningsföljd, Korta instruktioner, Förbered nästa aktivitet – Informera om nästa aktivitet. Ha saker på bestämda platser, skriv upp viktiga saker. Informera kring VAD ska jag göra, NÄR ska det hända, Vilken ordning, HUR ska det gå till. Ex. Uppgift 1,2,3. Har lättavledd uppmärksamhet. Ha egen bänk och anvisad plats, Hjälp att sortera material, Avskalat, Organiserad tavelanvändning och planering. Fånga barnets uppmärksamhet, med beröring eller ögon, använd ett tydligt kroppspråk. Tala om kortfattat vad du vill barnet ska göra. Vädja och tjata inte, använd inte frågor och negationer. Be barnet repitera det du sagt. Ligg steget före!

7 Kan ha ett liv bakom sig fyllt av påbörjade och halvfärdiga projekt
Kan ha ett liv bakom sig fyllt av påbörjade och halvfärdiga projekt. . Har ofta ett flertal projekt på gång samtidigt. Har svårt att genomföra och slutföra uppgifter och åtaganden. Tydliga mål och bra ”coaching” för att nå avslut, Positiv feedback , Var specifik och sätt ord på beteendet när du uppmuntrar och använd kroppspråk och gester för att förstärka. Beröm också självklarheter! Ta barnet på bar gärning när de gör något bra och beröm direkt. Måste få stöd i gränser: Ingrip innan det gått för långt, Tala om vad som gäller och stå för det, var kortfattad och neutral, handla i stället för att resonera, tala om i förväg konsekvenser, Förvarna endast en gång innan du genomför en konsekvens, Ge bara konsekvenser som du klarar att genomföra, frestas inte till sarkasm..

8 Har svårt att planera och använda sin tid, uppmärksamhet och resurser.
Planera åt eleven, Planera paus och aktivitet i paus. Skapa mindre stress/ stress i hjärnan för att få utrymme för lärande och koncentration. Tenderar ofta att ge sig in i riskfyllda aktiviteter mer lättvindigt än vänner och bekanta utan ADHD. Informera vuxna om svårigheterna och ha kolla på raster via rastvakt. Chockar ofta omgivningen genom att säga "opassande" saker vid fel tillfällen. Upplever humörsvängningar. Ignorera dåligt beteende så långt det är möjligt, förstärk inte det dåliga. Uppmuntra lyft bra beteende, markera önskvärt beteende genom beröm. Träna rätt beteende. Välj dina strider, var steget före när du känner din elev vet du i förhand mycket som kan bli svårt- förebygg ex. genom att informera och berätta för elev. Har svårt att passa tider. Antingen för sen, eller också för tidig. Mobillarm, klocka, information/ avlämning från läraren.

9 Uppför sig ofta som om regler och "sociala koder" inte fanns.
Tala om vad som gäller, Varna en gång, stå för konsekvensen- kortfattat, neutralt. Resonera inte. Vid rätt beteende uppmuntra (även om du är arg). Kan verka väldigt osäker. Tenderar att även ha andra kroniska hälsoproblem som sömnsvårigheter. Många lever med dålig självkänsla, rädslor, trötthet, oro, stärk deras självkänsla, ge feedback, beröm skapa relation. Söker gärna efter en "djupare mening” med saker och ting. Förklara meningen med uppgiften. Vad lär man sig och varför Är känsliga i relationer. Behöver känna sig sedda, uppskattade, läser ”in” andras känslor och beteenden. Tror att personer inte gillar dem. Var övertydlig med ord och kroppsspråk att du gillar barnet

10 Obs - Bemöt barnet på den nivå det befinner sig utvecklingsmässigt – kanske flera år under sin kronologiska ålder. TIPS: Almanacka på vägg, mobil, dagsschema, färgkoder på böcker och skåp, struktur i skåp, lämna böcker penna på fritids. Tydlig början och slut av aktivitet, tidshjälpmedel, bilder, dator, film, använd gärna berättande för att fånga intresse och frågor för att skapa aktivitet. Ignorera dåligt beteende och uppmuntra andra bra beteenden. Avledning- tala om något annat. Ge barnet känslan av att ni arbetar tillsammans mot mål. TRO PÅ DIG SJÄLV, DU ÄR EN BRA PEDAGOG! TA HJÄLP AV ANDRA.


Ladda ner ppt "UR ETT PEDAGOGPERSPEKTIV"

Liknande presentationer


Google-annonser