Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GenoMembran ”Viktiga satsningar på NOM-forskning” Kenneth M Persson Forskningschef Tack till Kristina Dahlberg, Bjørnar Eikebrokk, Per Ericsson, Lars-Anders.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GenoMembran ”Viktiga satsningar på NOM-forskning” Kenneth M Persson Forskningschef Tack till Kristina Dahlberg, Bjørnar Eikebrokk, Per Ericsson, Lars-Anders."— Presentationens avskrift:

1 GenoMembran ”Viktiga satsningar på NOM-forskning” Kenneth M Persson Forskningschef Tack till Kristina Dahlberg, Bjørnar Eikebrokk, Per Ericsson, Lars-Anders Hansson, Alexander Keucken, Stephan Köhler, Elin Lavonen, Angelica Lidén, Helena Stavklint, Ingemar Heidfors, Malin Delin, mfl.

2 Några observationer, sammanfattning Olika fraktioner av NOM i olika råvatten UF avskiljer inget lågmolekylärt NOM UF stark mikrobiell barriär UF + förkoagulering med Al 3+ eller Fe 3+ avskiljer mer NOM än vanlig fällning / filtrering, men aldrig allt NF avskiljer lågmolekylärt NOM enligt molvikt och molekylstorlek Absorbans och fluorescens intressanta kompletterande NOM-mätmetoder Membranteknik är en relevant teknik för NOM-hantering

3 16 kommuner 950 000 personer 280/1 700 Mkr Nyanskaffning 16 Mdr 3 vattentäkter 2 vattenverk 30 mil ledning/tunnel 65 personer Uttag / kap / prod 8,7 / 3,9 / 2,4 m 3 /s 70 milj. m 3 /år Taxa fast/rörlig: 80/20 % Vattenpris: 3,50 kr/m³ Sydvatten i siffror Viktiga årtal 1950 1966 1976 2004

4 Brunfärgning i Skandinavien – inte bara Bolmen

5 Petra Bragee, 2013:

6 Direkta effekter av ökande färg och NOM i ytvatten För ytvatten –Ökad surhet –Ökad näringshalt –Ökad metallhalt För dricksvatten –Nya processer för dricksvattenberedning kan krävas –Ökad kemikalieanvändning

7 Indirekta effekter av ökande färg och NOM i ytvatten För ytvatten –Mindre siktdjup –Ändrad temperaturskiktning –Förskjutning i växtplanktonsamhället För dricksvatten –Risk för dålig lukt och smak –Risk för virus och svamp –Risk för trihalometaner –Ökad transport av oönskade syntetiska föreningar

8 Medverkande i GenoMembran 2012-2014 Finansieras av Svenskt vatten utveckling och deltagarna 5 M SEK under totalt tre år (2012-2014) Fyra universitet, sex vattentjänstföretag, två företag, ett institut Tre doktorander Fem vattenverk Två rapporter Många lösningar

9 GenoMembran Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Docent Stefan Köhler Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Docent Stefan Köhler Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitet-förändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitet-förändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen

10 GenoMembran Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitet-förändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitet-förändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Prof. Stefan Köhler Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Prof. Stefan Köhler Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen

11 GenoMembran Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Docent Stefan Köhler Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Docent Stefan Köhler Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitetförändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitetförändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen

12 GenoMembran Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Docent Stefan Köhler Delprojekt: Vattenkvalitet (Samordnas med projektet The color of water) Karakterisering av vattenkvalitet före, mellan delstegen och efter filtreringen. Uppsala universitet/SLU Docent Stefan Köhler Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitet-förändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Delprojekt: Råvatten (Analogt med Vattenkvalitet) Modellering av råvattenkvalitet-förändringar i aktuella vattentäkter Lunds universitet Professor Lars-Anders Hansson Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Doktorand Elin Lavonen Karakterisering av NOM i ytvatten och efter beredning Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Doktorand Alexander Keucken Frågeställning som specificerar Alexanders arbete? Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Doktorand Angelica LIdén Frågeställning som specificerar Angelicas arbete? Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Delprojekt: Seperation Membranfilter/piloter körs för att undersöka denna metods möjligheter för aktuella reningsprocesser. Lund Tekniska Högskola, Sydvatten Professor Kenneth M.Persson Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Kvarnagårdens vv Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) Mäsen och Ragnihilds källa Både grundvatten och ytvatten (blandat), minst humusämnen Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Görvälns vv Norrvatten AB Mälaren Äldst humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Ringsjöverket Sydvatten AB Bolmen (Ringsjön) Stadigt ökande mängd humusämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen Råberga vv Tekniska verken i Linköping AB Stångån Mycket varierande halt av humsämnen

13

14

15 Mälaren vid Görvälnverket

16 Biopolymerer avskiljs av sandfiltret. Alla biopolymerer avskiljs i princip av NF

17 Organiska byggstenar avskiljs av NF i förhållande till dess nominella avskiljningsgrad Organiska byggstenar i förhållande till NOM

18 Excitations- emissionsmatrisfluorescensspektroskopi (EEM)

19 Index-jämförelser

20 Fluorescensindexberäkningar

21 Sand Filter MF UF NF RO ED Gradient Tryck Elektrisk Potential Por storlek [  m] 5-200.5-50.01-0.2 0.002- 0.01 <0.005 Tryck [bar] 0.1 to 20.2 to 21 to 53 to 205 to 801 to 3 Flöde [l/m 2 /h] 2000 - 10000 100 – 1000 50 -200 15-5010-50 Användnings- områden Clarification Suspended Matter, Protozoa Clarification Colloids Bacteria, Spores Clarification Large Organic Molecules, large Virus Water softening, colour, natural organic matter, micro- pollutant removal, Virus Desalination of seawater and brackish water Desalination of brackish water, ion removal (NO 2 ) Membrantekniker

22 Bolmen, NF

23 Membranporstorlek Källa: Willy R. Thelin, SINTEF

24 Några observationer, sammanfattning Olika fraktioner av NOM i olika råvatten UF avskiljer inget lågmolekylärt NOM UF stark mikrobiell barriär UF + förkoagulering med Al 3+ eller Fe 3+ avskiljer mer NOM än vanlig fällning / filtrering, men aldrig allt NF avskiljer lågmolekylärt NOM enligt molvikt och molekylstorlek Absorbans och fluorescens intressanta kompletterande NOM-mätmetoder Membranteknik är en relevant teknik för NOM- hantering

25 www.nom6.se Natural organic matter affects water quality! Brown lakes and rivers? Effect in the waterworks? Effect in distribution? Taste and smell? Climate change and NOM? Effect in wastewater treatment plants? Are there any benefits of increased NOM?

26


Ladda ner ppt "GenoMembran ”Viktiga satsningar på NOM-forskning” Kenneth M Persson Forskningschef Tack till Kristina Dahlberg, Bjørnar Eikebrokk, Per Ericsson, Lars-Anders."

Liknande presentationer


Google-annonser