Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsoft Azure Web Sites IRL Robert Folkesson, Active Solution

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsoft Azure Web Sites IRL Robert Folkesson, Active Solution"— Presentationens avskrift:

1

2 Microsoft Azure Web Sites IRL Robert Folkesson, Active Solution Twitter: @rfolkes www.robertfolkesson.se

3 Varför?

4 Computer Sweden 141113

5 The Code Warriors ZULUSAMURAIKNIGHT

6 Zulu, Samurai, Knight Föränderligt Enkel En release Prototyp Ett testsätt Get it Done Time to market Programming motherfucker Stabilt Komplext Flera releaser Förvaltningsbart Flera testsätt Get it Right Kvalitet före tid Test everything, or die!

7 Produktbolag, utveckling av nya kundspecifika features Demo och testmiljö i Azure, installation lokalt hos slutkund Väldigt kort deadline Två utvecklare Visual Studio Online / TFS källkodshantering Zulu-projektet

8 Demo: File -> new -> Nya portalen

9 https://mysite.scm.azurewebsites.ne t/ “Gömd” adminportal. Körs i samma säkerhetskontext som din site. Ger access till processer, filer, cmd, powershell, “Site extensions” m.m. ”Kudu”

10 Demo: Kudu

11 Åtkomst via IIS manager

12 Demo: Åtkomst via IIS Manager

13 App för säljare och kunder som visar produktinformation (reklam) Offline-support N2 CMS Demo, testmiljö och driftmiljö i Azure, Git, auto-deploy via Github Samurai-projektet

14 The Bar Is Even Higher Now “If I can't walk in and commit to production on day 1, then you are not as good as you think you are, and you are paying a price for it.” http://odetocode.com/blogs/scott/archive/ 2012/04/05/the-bar-is-even-higher-now.aspx

15 Demo: Auto-deploy genom Visual Studio Online och Git

16 Azure Web Site + WebJob + Blob storage + Storage queue Informations- ansvarig Publicera information Ladda hem app från store Säljare / kund N2 CMS

17 Demo: Azure Web Sites WebJobs

18 Skapa Web Jobs projekt: New -> Azure Web Job project site\wwwroot\App_Data\jobs\{job type}\{job name} {job type} = continuous eller triggered (on demand / scheduler). batch (.exe/.cmd/.bat), powershell.ps1, bash (.sh), javascript (.js) php (.php) eller python (.py). WebJobs

19 Vilket script körs? Finns det en fil som heter run.{supported extension} ? (första filen vinner). Om inte – finns det någon med en supporterad extension Om inte så är det inte ett WebJob WebJobs

20 Ny version av existerande system Höga krav på skalbarhet ~ 500 000 användare ”CQRS” - mönster Stort distribuerat team +10 pers Stort fokus på tester Demo, testmiljö i Azure – hybridlösning i produktion (private cloud och Azure) Visual Studio Online för CI/CD och backlog Knight-projektet

21 Web Site 1 Web Application Tables/ Blobs/ Queues Partition 1-n Web Site 2 Web Application Read Model – JSON i Azure blob storage SQL DB Partition 1 - n Worker role 1 Read Model Generation Write Model SQL Azure – Nhibernate med sharding ServiceBus Updated! HTTP

22

23 Demo: Lasttester i Visual Studio Online samt automatisk skalning

24 Avslutningsvis Azure Web Sites skalar bra mot olika typer av användning Men inte om du behöver direkt åtkomst till den virtuella maskinen: Installera program Använda icke-standard portar Konfigurera IIS

25 Tack! Robert Folkesson Active Solution @rfolkes www.robertfolkesson.se


Ladda ner ppt "Microsoft Azure Web Sites IRL Robert Folkesson, Active Solution"

Liknande presentationer


Google-annonser