Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 1 Utvärdering av NKS-programmet 1998 - 2002 Raimo Mustonen Strålsäkerhetscentralen i Temamötet NKS idag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 1 Utvärdering av NKS-programmet 1998 - 2002 Raimo Mustonen Strålsäkerhetscentralen i Temamötet NKS idag."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 1 Utvärdering av NKS-programmet 1998 - 2002 Raimo Mustonen Strålsäkerhetscentralen i Temamötet NKS idag och i morgon 19-21 mars 2002, Roskilde, Danmark Beredskap, radiologiska konsekvenser och tvärgående aktiviteter

2 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 2 Beredskap, konsekvenser och tvärgående aktiviteter BOK - 1 Beredskap BOK - 2 Konsekvenser SBA - 1 Hotbilder SBA-2 Information

3 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 3 BOK-1 Beredskap BOK-1: Beredskap mot kärntekniska olyckor –BOK-1.1Laboratoriemätningar och kvalitetssäkring –BOK-1.2Mobila mätningar och mätningsstrategier –BOK-1.3Fältmätningar och data-assimilering –BOK-1.4Motåtgärder i landsbruk och skogsbruk –BOK-1.5System av strålningsövervakning i nordiska och Östersjöländerna –BOK-1.6Beredskapsövningar

4 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 4 BOK-1 Beredskap mot kärntekniska olyckor Målsättning: Befrämja nordisk samsyn och utveckla strategier och metoder - seminarier, workshop och träningskurser (5) - jämförelsemätningar av radionuklider (2) - jämförelser av använda software (2) - utredning av tekniker använda i laboratorier och provtagning - övningar (3) och fältmätningar, utveckling av gemensamma format - att stöda en Ph.D. student - utveckling av databaser om motåtgärders för- och nackdelar - kartläggning av moniteringsnätverk och beredskapsorganisationer - att exportera nordiska erfarenheter till andra länder Förverkligande genom:

5 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 5 Varför QA-samarbetet borde fortsättas? Results on Cs-137 activity concentration in an intercomparison sample of hay measured at laboratories in the Nordic and Baltic countries and in Poland in 1999 (NKS-19(2000)).

6 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 6 Ett nytt sätt att använda resurser Antal rätta radionuklider rapporterade av laboratorier som deltog i jämförelsen av analysprogrammen för gammaspektrometri. 25 laboratorier deltog i övningen och tio av de kunde sända resultat i två timmar (BOK-1.1). Identification of laboratory Number of correct isotopes (max 19)

7 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 7 Samarbetet med mobila mätsystem bör fortsättas Sammandrag om hur mätgrupperna i LIVEX-övningen lyckades hitta och identifiera gömda strålkällor i terrängen (BOK-1.2)

8 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 8 Ph.D. programmet på data-assimilering Simultaneous field measurements on source term, atmospheric dispersion and resulted radiation field of 41 Ar releases at Mol in Belgium.

9 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 9 Motåtgärder i landsbruk (Ett exempel av praktiska motåtgärder) Web-manualen kommer att översättas till alla nordiska språken (?) Kan användas i beredskapsplanering Hoppas att det hjälper myndigheterna att harmonisera motåtgärder i nordiska länderna Web-baserad manual om motåtgärders för- och nackdelar och genomförbarhet

10 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 10 Utvärdering av BOK-1 Mycket enhetligt nordiskt projekt (även internationellt) Bra koordinering och management Verklig utveckling i kvalitetssäkring av laboratorienanalyser Två laboratorier skaffat ackreditering (STUK och NRPA) Verkliga steg till mer koherenta procedurer i beredskap Verklig utveckling i fältmätningar Ca. 16 miljoner DKK användes under fyra år Producerade ett riktigt nordiskt mervärde

11 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 11 BOK-2 Konsekvenser BOK-2 Radiologiska och miljömässiga konsekvenser –BOK-2.1Viktiga nordiska näringskedjor BOK-2.1.1 Radioekologisk sårbarhet BOK-2.1.2 Interna doser –BOK-2.2Radioaktiva spårämnen i nordiska havsområden BOK-2.2.1 Transport av radionuklider med havsvatten BOK-2.2.2 Biologiska och biokemiska processer –BOK-2.3Tillämpning av ICP-MS till analyser av radionuklider –BOK-2.4Befrielsenivåer för radionuklider i trävaror

12 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 12 BOK-2 Radiologiska och miljömässiga konsekvenser Målsättning:Skaffa nya kunskap om konsekvenser av radioaktivt utsläpp i förbindelse med reaktordrift, hantering och deponering av använd kärnbränsle och radioaktivt avfall. - fortsättning av pågående nationella undersökningar (många) Förverkligande genom: - sammandrag av resultat från dessa undersökningar till nordiskt nivå ? - kombinering av gamla och de senaste nedfallsdata - att testa brukbarhet av UNSCEAR regression modeller till nordiska omständigheter - seminarier, workshop, jämförelsemätnignar osv. - att undersöka inverkan av jodmånsparameter på radionuklidernas mobilitet - att undersöka långvariga trender av radionuklidernas beteende i semi-naturliga ekosystem - modelling av transport av radionuklider i stora havsområden

13 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 13 Beslut av BOK-2 Steering Group Basera projektet på pågående undersökningar i olika nordiska länderna Ha en bred focus och tillåta så många forskare som möjligt att delta i projektet Tolkning av resultaten, undersökningar och publikationer borde göras av var och en grupp, inte tillsammans Samarbetet borde koncentreras till metoder och sakkunskapen, inte till resultaten

14 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 14 Radioekologisk sårbarhet Definition inte klar på nordiskt eller internationellt nivå BOK-2 har tagit följande ämnen i studien av sårbarhet: –kombinering av gamla och de senaste nedfallsdata för att testa de traditionella UNSCEAR regression modellerna –förutspå radioaktivt nedfall med användning av nedbördsmängder –inverkan av jodmånsparameter till radionuklidernas mobilitet –radionuklidernas beteende i semi-naturliga ekosystem (får-projektet) –radiostrontium i mjölk –plutonium i sjöar och skogar

15 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 15 Radioaktivt nedfall / nederbörd RJU KEF GRI STH BAR NAU MYRMAN GRF GRV TEI HOL FAG KIR VIK HEL Sampling site Cs-137 Bq/m2 0 500 1000 1500 2000 2500 Ann. precipitation,mm Cs, measured Cs, calculated precipit., mm precipit., mm/weighted BOK-2 har visat att nederbördsmängder kan utnyttjas i uppskattning av radioaktivt nedfall om det finns inte tillräckligt nedfallsdata

16 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 16 Igen ! Fortsätta QA-samarbetet 60 Co i BOK-2.1 60 Co i förra programmet Jämförelse av resultaten på 60 Co i hellkropsfamtom vid interkalibreringar i BOK-2 och i det förra NKS-programmet.

17 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 17 Transport av 99 Tc från Sellafield BOK-2 har visat att det tar ungefär 4-5 år för 99 Tc från Sellafield att upphinna Sveriges kustområde.

18 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 18 Transport av 99 Tc från Sellafield Transporttider och tranferfaktorer av 99 Tc från Sellafield till nordiska havsområden (BOK-2.2). Idag har alla nordiska länderna kapacitet och kompetens att mäta technetium i miljöprov.

19 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 19 Varför är Östersjön så sårbar? BOK-2 har visat att ungefär 300 TBq av 137 Cs har runnit till Östersjön under tio år efter Tjernobyl-olyckan. Detta är ca. 7 % av det totala nedfallet till Östersjöns rinningsområde.

20 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 20 Brukbarhet av ICP-MS kan användas till analyser av tunga isotoper kan tillämpas också till lättare isotoper (t.ex. 99 Tc) observationsgränser är tillräckligt låga till miljöprov dyr investering, samarbetet värd att rekommendera

21 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 21 Radioaktivitet, skogar och trävaror Skogar är viktiga till de nordiska länderna Aktivitetshalterna i träd är låga men fortsätter att stiga upp Skyddet av växande skogar borde tas allvarligt Idag har vi inga strålskyddsproblem I framtiden vi kan ha svårigheter med handel av trävaror (som Vitryssland, Ukraina och Ryssland har idag)

22 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 22 Utvärdering av BOK-2 Mer heterogen projekt än BOK-1 BOK-2 har producerat ny kunskap om radionuklidernas beteende i miljön BOK-2 har utvecklat kompetensen i mätmetoder (ICP-MS, 99 Tc) Har utvecklat procedurer för beredskapssituationer (hellkropsmätningar) Har samlat ihop unga och äldre forskaren (kompetensbevarande och -utveckling) Ca. 12 miljoner DKK användes under fyra år

23 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 23 Utvärdering av BOK-2 The Steering Group of BOK-2 decided that interpretation of data, research and publishing should be done by each group, not jointly. Co-operation should focus on methods and expertise, not results. De nordiska perspektivet mycket brett stort antal nordiska forskare, unga och veteran, samlats ihop alla nordiska länderna och Färöarna deltog i projektet kompetensen utvecklats, bra kontakter med universiteten livligt informationsutbyte Det nordiska mervärdet kunde ha varit bättre genom att koncentrera sig till gemensamma ämnen sammandrag om resultatens betydelse på nordiskt nivå inte så lätt

24 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 24 Det nordiska mervärdet? The Nordic added value ? Should we try to define its content? –Nordic dimension - how broadly the Nordic countries/laboratories are involved? (Det nordiska perspektivet) –Critical mass - does the project help to establish a critical mass in human, material and financial terms? –Contribution to the NKS-policy - does the project implement or enhance one or more components of the NKS-policy?

25 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 25 SBA - Tvärgående aktiviteter SBA-1 Kärntekniska hot i närområden av de nordiska länderna –SBA-1AHot av kärntekniska anläggningar - existerande information –SBA-1BKunskapsbas om hotbilder SBA-1B.1 Kunskapsbas SBA-1B.2 Litteraturdatabas SBA-2 Information –Hur borde man informera om svåra ärenden? –Hur delas ut information på förhand? –Hur informerar man om NKS?

26 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 26 SBA-1 Kärntekniska hot i närområden Målsättning:Producera databaser om kärntekniska anläggningar i närområden av de nordiska länderna och om hotbilder som dessa anläggningar representerar. Förverkligande genom: att utarbeta en litteraturdatabas, och en kunskapsbas om risker och konsekvenser av olyckor

27 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 27 SBA-1 litteraturdatabas Litteraturdatabas om kärn- tekniska hot, radiologiska konsekvenser av olyckor, och tekniska beskrivningar om kärntekniska anläggningar, ubåtar och skepp innehåller sammandrag och bibliografisk information om ungefär 500 artiklar och rapporter. http://www.svanhovd.no/ nrpa/nks/sok/htm

28 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 28 SBA-1 kunskapsbasen Kunskapsbasen innehåller information om: kärnkraftverken i Kola, Leningrag och Ignalina atomdrivna isbrytare och ubåtar dumpning av kärnavfall i nordiska haven beredskapsorganisationer och strålningsövervakning i nordiska och Baltiska länderna och i Ryssland relevanta kartor Internet-länkan till litteraturdatabasen Internet-länkan till NKS- hemsidan

29 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 29 Utvärdering av SBA-1 Projektet har gått till den definierade målsättningarna Alla resultaten är inte ännu färdiga Både litteraturdatabasen och kunskapsbasen är så viktiga informationskällor att de bör tas i operativt bruk Både databaserna kan utnyttjas i beredskapssituationer Myndigheterna borde fatta beslut om deras underhåll och utveckling SBA-1 använde ca. 2 miljoner DKK under fyra åren Producerade ett riktigt nordiskt mervärde

30 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 30 SBA-2 Information Målsättning:- Hur borde man informera om svåra ärenden i modern samhället? - Hur delas ut information på förhand? - Hur informerar man om NKS? Planerat förverkligande genom:  Undersökning om strategier om nordiska myndigheter och deras attityder på information om strålning  Nya kanaler och målgrupper för kommunikation om risker  Kontaktseminarier för myndigheter, industri och media  Fact-finding mission till Sellafield för myndigheternas informationschefer, experter och journalister (sk. Journalistkurssen)  Generell information om NKS  Revidering av "Basfakta"  En kurs om informationsrutiner till informationschefer av myndigheter  NKS hemsidor

31 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 31 Genomförda aktiviteter En workshop om information till projektledaren och några projektdeltagare hösten 1998 Journalistkursen till Sellafield hösten 1998 Inga rapporter tillgängligt Projektet fick ny ledaren och omorganiserades i början av 2000 Projektledarens organisation ville inte avsätta resurser till SBA-2 NKS-styrelsen beslöt på hösten 2000 lägga ner hela projektet

32 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 32 Utvärdering av SBA-2 Stora svårigheter strax från början –planeringen var inte tillräckligt konkret –flera personombyte i deltagande organisationer –rapporteringen förverkligades inte alls Ansvariga myndigheterna och finansiärerna borde sitta ner och begrunda hurdana tjänster de behöver från NKS vad gäller information. Efterfrågan borde komma från deras sida. SBA-2 använde ca. 0,23 miljoner DKK (förlorade resurser) (Byrån har utvecklat NKS-hemsidor under de ifrågavarande perioden).

33 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 33 Slutsatser om BOK och SBA BOK-1 och BOK-2 koncentrerades sig till relevanta ämnen och producerade nyttiga resultat och nya kunskap BOK-1 utvecklades koherens i nordiskt samarbete om beredskap BOK-2 var litet heterogen och sammandrag av resultatens betydelse på nordiskt nivå är inte så lätt SBA-1 utvecklade utmärkta informationskällorna som bör slutföras SBA-2 lyckades inte med sina målsättningar

34 Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 34 Allmänna rekommendationer NKS-samarbetet bör fortsättas Delning av det nya NKS-programmet till två områden är motiverad – Reaktorsäkerhet inklusive radioaktivt avfall och avveckling (programområde R) – Beredskap inklusive radioekologi och beredskapsrelaterad information/kommunikation (programområde B) Aktiviteter av NKS borde koordineras med EU’s R&D – Alla nordiska länderna kan delta i EURATOM-forskningen – Undvika overlapping med EU-forskningen – Utredning av NKS’s roll i den nya strukturen av EU-forkningen NKS’s roll som en kompetensbevarare och -utvecklare borde utredas – Samarbetet med universitet och högskolor Skyddet av miljön borde tas i det nya programmet Utveckling av arbets- och rapporteringsprocedurer


Ladda ner ppt "Utvärdering av NKS-programmet 1998-2001, GL+RM 1 Utvärdering av NKS-programmet 1998 - 2002 Raimo Mustonen Strålsäkerhetscentralen i Temamötet NKS idag."

Liknande presentationer


Google-annonser