Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08."— Presentationens avskrift:

1 Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner

2 Disposition u Backspegel u Förutsättningar och upplägg på arbete u Principer u Exempel

3 Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP Bilder o grafik Billy Josefsson och Magnus Jonnsson

4 Modernt ATM system?? u Säkert u Flexibelt u Uppgiftsbaserat u Logiskt u Intuitivt u “Sparsmakat” u Kompatibelt u Modifierbar u Vänligt u Kostnadseffektivt u Hantera nya krav

5 Framsidan av S HMI´t! uBaserad på Hicks och Fitts lagar samt omfattande operativ erfarenhet uUtvecklad under en period från 1991 fram till 31/ uTid c:a manår, kostnad c:a 100 miljoner kronor uHarmoniserad uFortgående utveckling med Eurocontrol och Industri uDemonstrerat och förklarat för användaren ( FL / FS ) uDSI projektet (Denmark, Sweden & Eurocontrol) uAnvänds i ”real time” simulering under SweDen96 och 98 uImplemeterat i bl.a.( Flax, SIGMA/RDP, AWOS m.m ) u Ett gott exempel

6 ANSats u Kompetens behov u LFV riktad kompetensutveckling av bla. Computer Science, Psychology, Ergonomics u Samverkan Universitiet, Liu, Lith, UM grupp, u M Helander, C Wickens, S Dekker u Insikt att det behövs Operativ+ Human Factors, Teknisk och Ekonomisk styrning

7 Strukturerad ansats u HTA, hierarkisk uppgiftsanalys u OTA, observations uppgiftsanalys u OHA, operativ risk analys u CTA till viss del, kognitiv uppgiftsanalys u NASA TLX, subjektiva, cortisol, video u Radio / telefon vs systemstöd u Estetiska bedömningar u Safety addresseras implicit u “Behaviour & Styleguide for Modern ATM system”

8 Principer u minimum presentation av information(Hicks law) u minimera mus hantering (Fitts law) u minimera mus inmatningar(prevent RSI) u användande av färger (Merwin&Wickens,1993; Reising&Calhoun,1982; Martin,1984) u undvika / undertrycka ej relevanta uppgifter, öppna och stänga fönster u “display design principles”(Wickens,1992)

9 LFV ANS HMI Principer u Rent u Fokus på viktig information u Minimum av färger u Gråskalor och genomtänkt, konsistent färgkodning u Direkt återmatning på vad jag gör u Integrering av nödvändiga ”actions” u Intiutivt och grafiska komponenter u Så kort väg som möjligt för att nå alla funktioner u Flexibelt u Konsekvent gränssnitt samt fokuserande på uppgiften u Använd människan till det hon är bra på!

10 Larmfilosofi u Proaktiv syn u Skydda operatören från larm u ”Graceful degradation” u Planeringsfel (varning)  akut fel (utökad varning) u Backup system finns ”hot sby” u Bygga systemstöd för typfel kommunikation, monitorering u Uppföljning o modifiering

11

12 u Passiv fokusering ger förbättrad läsbarhet och signifikant snabbare navigering i listor och etiketter u Länkad presentation etikett-lista-verktyg Hur hitta rätt information?

13 Roll Down Bar ( huvudmeny ) u Blir synlig när pekaren når kanten på skärmen. u Flexibel och intiutiv att använda

14 Air Situation Display Toolbar ( verktyg för radarbilden ) lKan tas fram var som helst inom radarfönstret lAnvänder passiv fokusering lGer access till alla komponenter som konfigurerar radar-bilden lFlexibel

15 Range & Centering ”mimic” ( inställing av arbetsområde) lGer möjlighet till val och skapande av n ”utsnitt” lRange & Off-centre kan göras med endast ett handgrepp lMultipla utsnitt lIntuitivt lOmedelbar feedback

16 Target mimic ( inställning av radarsvar samt etikett ) u Lätt och intuitivt sätt att ställa de olika parametrarna för radarsvaret och etiketten

17 Map Selection ( aktivera kartor m.m. ) u Folder-tekniken ger möjlighet till lätta och snabba val samt ger en klar feedback till operatören. u Flexibel

18 Trender u Industrin bygger egen kompetens u Samverkan med industrin ökar u Användare är ATC, piloter, flygplats u Europa-perspektiv kommer

19 Radarsvar med etikett uMinimum med information visas uPassivt stöd för att hitta rätt i etikett uLätt att hitta rätt i etiketten

20 BAW

21 *VMA CEI EMRG ALRT COORD BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG

22 *VMA CEI EMRG ALRT COORD BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG

23 *VMA CEI EMRG ALRT COORD BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG Flightleg 13:45

24 *VMA CEI EMRG ALRT COORD BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG Headingvector 015

25 BAW H015 Inmatad kurs

26 BAW H015 PRL

27 EM BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG COORD BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG E BAW987 YY B767/H 180 SVD 39 EKDK SQ ASP AHDG

28 Väntläge

29 Stack Manager Window Holding-fönster uEn grafisk presentation i vertikalled uVisar på ett enkelt sätt ev. konflikter uImplicit fokus för att visa etiketten uFlexibel

30 YYY HOLDING Approaching Hold Hold Leave Hold SAS

31 YYY HOLDING Approaching Hold Hold Leave Hold SAS SAS

32 YYY HOLDING Approaching Hold Hold Leave Hold SAS SAS

33 YYY HOLDING Approaching Hold Hold Leave Hold C SAS123 ARRE B737/M 150 YYYH 19 ESSA ASP AHDG SAS

34 YYY HOLDING Approaching Hold Hold Leave Hold SAS SAS

35 YYY HOLDING Approaching Hold Hold Leave Hold SAS SAS

36 u CARD u FLEG Verktyg CARD C/S 1 C/S 2 C/S 3 C/S 4 C/S 5 C/S 6 C/S 7 C/S 8 5 Nm Min C/S 1 FK C/S 2 FK28 280

37 Säkerhetsnät u Kollisionsvarning u Markkollisionsvarning u ”Skjutområdesvarning” C/S 1 FK C/S 2 FK28 280

38 SAS SAS123 SI 258  270 SAS321 SI 270 BRA321 SI SAS124 SI 261 

39 Slut

40

41

42 Arbetspositionen

43 Nuvarande arbetsposition u Maximalt utbyggd (för mycket?), rörig u Många skärmar och inmatningssystem u Ca 130 cm bred

44 Arbetspositionen, viktiga faktorer u Enhetlig för FL och assistent u Ergonomisk och komfortabel u Integritet, det är min arbetsplats MEN samtidigt behöver jag ha kontakt med medarbetare

45 Utveckling och anpassning

46 u Inmatning sker i huvudsak med ”mus”* u Tangentbord används i begränsad omfattning av FL u * viss valfrihet finns Utveckling och anpassning

47


Ladda ner ppt "Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08."

Liknande presentationer


Google-annonser