Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB Erik Secher, Sales Manager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB Erik Secher, Sales Manager."— Presentationens avskrift:

1

2 En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB Erik Secher, Sales Manager

3 Kidde Sweden AB Vad er en brand ? Brand Trianglen Brändbart ämne Syre Värme En brand är en okontrollad kemisk process där ett brännbart ämne tillsammans med syre sönderdelas till forbränningsgaser- och aska under värmeutveckling

4 Kidde Sweden AB SUBLIMATION HEAT SOLID VAPORIZATION HEAT MELTING LIQUID VAPOUR HEAT GAS OXYGEN EMBER HEAT SMOKE/GASSES ASHES FIRE FLAMES OXYGEN

5 Kidde Sweden AB Utveckling av A - brand Applikation: Organiska ämnen Tändkälla:Flamma/Värme Brandförlopp – Minuter TändfasRökFlammaVärme

6 Kidde Sweden AB Utveckling av B - brand Applikation: Brännbara vätskor Tändkälla:Flamma/Gnista/Värme Brandförlopp - Sekunder till minuter TändfasFlammaVärmeRök

7 Kidde Sweden AB Utveckling av C - brand (NFPA) Applikation: Telekom, datorer o.s.v. Tändkälla:Överhettade komponenter Brandförlopp - Timmar TändfasRökFlammaVärme

8 Kidde Sweden AB Utveckling av C - brand (NFPA) Applikation: Elektrisk installation (230-440V) Tändkälla:Överhettade komponenter/kortslutning Brandförlopp - Minuter till timmar TändfasRökFlammaVärme

9 Kidde Sweden AB Utveckling av C - brand (NFPA) Applikation: Kraftinstallationer Tändkälla:Kortslutning/överhettade utrustning Brandförlopp - Sekunder till minuter TändfasFlammaVärmeRök

10 Kidde Sweden AB Branddetektering HSSD Sprinkler Flame Beam Optical Ionisation Thermostatic Rate-of-Rise

11 Kidde Sweden AB Kontrol Paneler  Konventionell Sektionsnivå  Adressérbar Detektornivå  Utlösning Tokreds system - 2 x Sektion - 2 x Adresser - 1 x Sektion + HART - 1 x Adress +1 x HART - Ensektions

12 Kidde Sweden AB Släckmedel  Vattendimma  Inert Gas  Koldioxid  HFC - Gaser

13 Kidde Sweden AB Vattendimma som släckmedel Brännbara vätskor Spraybränder Kyleffekt Effektiv på höga brand temperaturer Punktskydd - Ej lämpligt på telekom- / datarum- / server rum

14 Kidde Sweden AB Inert Gas som släckmedel Endast rumsskydd Sänker syrenivån Ej elektrisktledande Inga spaltningsprodukter Lång kvarhållningstid Personsäker, lämplig för bemannade utrymmne Miljövänlig, Påverkar ej ozon skiktet eller växthuseffekten. Godkännanden / Standader / Regler: SBF 500:2 - NFPA 2001 - ISO 14520

15 Kidde Sweden AB Koldioxid som släckmedel 50 bar system(högtryck) Rumsskydd & Punktskydd Sänker Syrenivån -Personfarligt - kvävande Rent, ingen sanering Inga spaltningsprodukter Ej elektrisktledande -Mindre lämpligt för bemannade utrymmne Godkännanden / Standarder / Regler: SBF 115:2 - NFPA 12 - ISO 14520

16 Kidde Sweden AB FM200 ® [HFC-227ea] som släckmedel FM 200 = C 3 F 7 H 25 bar system Endast rumsskydd Kemisk reaktion, tar åt sig värmen. Ej elektriskledande Ingen ozon påverkan, ODP = 0 -Växthuspåverkan, GWP = 3500 -Atmosfärisk livstid 33 år Lämplig för bemannade utrymmen (Design 8,5% / Noael 9%) Godkännanden/standarder: NFPA 2001 - SO 14520

17 Kidde Sweden AB Novec 1230 [ NOVEC™1230 ] som släckmedel Kol, Flour och Syre förening(C6-flourketon) 25 bar system Endast rumsskydd Kemisk reaktion, tar åt sig värmen. Ej elektriskledande Ingen ozonpåverkan, ODP = 0 Mycket låg växthuspåverkan, GWP = 1 Atmosfärisk livslängd: 5 dagar. Hög personsäkerhet, lämplig för bemannade utrymmen(design ca 5.6% / Noael 10 %) Godkännanden / standader / regler: NFPA 2001 – ISO 14520 - CEA

18 Kidde Sweden AB Val av branddetektering  Detekteringstid  Förbränningstype  Acceptens

19 Kidde Sweden AB Detekteringstid  Alarm nivå Rök Flamma Värme  Värde av applikation Stop ej acceptabelt Återstartstid Försäkringspolicy l

20 Kidde Sweden AB Förbränningstyp  Rökskador  Flammskador  Värmeskador

21 Kidde Sweden AB Acceptens  Standarder  Myndighetsföreskrifter  SBF - Regler  Besiktningar  Brandkåren

22 Kidde Sweden AB Val av brandsläcksystem  Släckanläggningens effektivitet  Skador på utrustning vid utlösning  Installation  Personfara  Miljömässigt bästa valet

23 Kidde Sweden AB Släckanläggningens effektivitet  Släckhastighet  Egenskaper  Inblanding & inträngning I skåp  Hålltid  Återantänding

24 Kidde Sweden AB Skador på utrustning vid utlösning  Rengörning  Vattenskador  Spaltningsprodukter (HF, HCL)  Kondensering  Thermisk chok

25 Kidde Sweden AB Installation  Plats / vikt  Rörarbete  Rummets täthet  Återfyllnadskostnad  Släckmedlets tillgänglighet

26 Kidde Sweden AB Personalsäkerhed  Personsäkert  Övertryck  Sikt  Inhalerning  Ej elektrikst ledande  Spaltningsprodukter

27 Kidde Sweden AB Tryckavlastning - några standarder  SBF 500:2 Inertgaser  SBF 115:2 / NFPA 12 Koldioxid  ISO14520 Koldioxid Inertgaser Kemiska släckgaser  NFPA 2001 Kemiska släckgaser  CEA 4045:April 2005 Novec 1230 & FM 200

28 Kidde Sweden AB Tryckavlastning  Koldioxid Ger övertryck  Inert gas Ger övertryck  Novec TM 1230 Ger under- & övertryck  FM 200 Ger under- & övertryck

29 Kidde Sweden AB Miljömässigt bästa valet Ozon nedbrytande (ODP – faktor) Drivhuseffekt (GWP-faktor) Atmofärisk livslängd

30 Kidde Sweden AB Miljömässigt bästa valet 1000m3 rum Växthuseffekt (GWP-faktor) Argonite 0 Inergen 70 Novec1230 810 Koldioxid 1 360 Halotron 1 040 000 FM200 2 135 000

31 Kidde Sweden AB References http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och- avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Nya-koldmediebestammelser/ www.dti.gov.uk/access/ozone.htm http://ctan.unsw.edu.au/pub/archive/hc/ news/wpafb/humanhal.pdf www.epa.gov/ozone/snap/fire/lists/flood.html www.Harc.org www.mst.dk choose the English version then publication and then choose point 4 - publication database in all data in - including keywords write 301 in Danish EPA publication series - choose Environmental project “press submit” /

32 Questions and answers !

33 Kidde Sweden AB Thank your for your attention www.kidde.se


Ladda ner ppt "En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB Erik Secher, Sales Manager."

Liknande presentationer


Google-annonser