Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB"— Presentationens avskrift:

1 En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB
Erik Secher, Sales Manager

2 Vad er en brand ? Brand Trianglen Brändbart ämne Syre Värme
En brand är en okontrollad kemisk process där ett brännbart ämne tillsammans med syre sönderdelas till forbränningsgaser- och aska under värmeutveckling

3 SUBLIMATION HEAT SOLID VAPORIZATION MELTING LIQUID VAPOUR GAS OXYGEN EMBER HEAT SMOKE/GASSES ASHES FIRE FLAMES

4 Utveckling av A - brand Brandförlopp – Minuter
Applikation: Organiska ämnen Tändkälla: Flamma/Värme Tändfas Rök Flamma Värme Brandförlopp – Minuter

5 Utveckling av B - brand Brandförlopp - Sekunder till minuter
Applikation: Brännbara vätskor Tändkälla: Flamma/Gnista/Värme Tändfas Flamma Värme Rök Brandförlopp - Sekunder till minuter

6 Utveckling av C - brand (NFPA)
Applikation: Telekom, datorer o.s.v. Tändkälla: Överhettade komponenter Tändfas Rök Flamma Värme Brandförlopp - Timmar

7 Utveckling av C - brand (NFPA)
Applikation: Elektrisk installation ( V) Tändkälla: Överhettade komponenter/kortslutning Tändfas Rök Flamma Värme Brandförlopp - Minuter till timmar

8 Utveckling av C - brand (NFPA)
Applikation: Kraftinstallationer Tändkälla: Kortslutning/överhettade utrustning Tändfas Flamma Värme Rök Brandförlopp - Sekunder till minuter

9 Branddetektering HSSD Sprinkler Thermostatic Rate-of-Rise Flame Beam
Optical Ionisation Thermostatic Rate-of-Rise HSSD

10 Kontrol Paneler Konventionell Sektionsnivå Adressérbar Detektornivå
Utlösning Tokreds system - 2 x Sektion - 2 x Adresser x Sektion + HART - 1 x Adress +1 x HART - Ensektions

11 Släckmedel Vattendimma Inert Gas Koldioxid HFC - Gaser

12 Vattendimma som släckmedel
Brännbara vätskor Spraybränder Kyleffekt Effektiv på höga brand temperaturer Punktskydd - Ej lämpligt på telekom- / datarum- / server rum

13 Inert Gas som släckmedel
Endast rumsskydd Sänker syrenivån Ej elektrisktledande Inga spaltningsprodukter Lång kvarhållningstid Personsäker, lämplig för bemannade utrymmne Miljövänlig, Påverkar ej ozon skiktet eller växthuseffekten. Godkännanden / Standader / Regler: SBF 500:2 - NFPA ISO 14520

14 Koldioxid som släckmedel
50 bar system(högtryck) Rumsskydd & Punktskydd Sänker Syrenivån - Personfarligt - kvävande Rent, ingen sanering Inga spaltningsprodukter Ej elektrisktledande - Mindre lämpligt för bemannade utrymmne Godkännanden / Standarder / Regler: SBF 115:2 - NFPA 12 - ISO 14520

15 FM200®[HFC-227ea] som släckmedel
FM 200 = C3F7H 25 bar system Endast rumsskydd Kemisk reaktion, tar åt sig värmen. Ej elektriskledande Ingen ozon påverkan, ODP = 0 - Växthuspåverkan, GWP = 3500 - Atmosfärisk livstid 33 år Lämplig för bemannade utrymmen (Design 8,5% / Noael 9%) Godkännanden/standarder: NFPA SO 14520

16 Novec 1230 [NOVEC™1230] som släckmedel
Kol, Flour och Syre förening(C6-flourketon) 25 bar system Endast rumsskydd Kemisk reaktion, tar åt sig värmen. Ej elektriskledande Ingen ozonpåverkan, ODP = 0 Mycket låg växthuspåverkan, GWP = 1 Atmosfärisk livslängd: 5 dagar. Hög personsäkerhet, lämplig för bemannade utrymmen(design ca 5.6% / Noael 10 %) Godkännanden / standader / regler: NFPA 2001 – ISO CEA

17 Val av branddetektering
Detekteringstid Förbränningstype Acceptens

18 Detekteringstid Alarm nivå Värde av applikation Rök Flamma Värme
Stop ej acceptabelt Återstartstid Försäkringspolicy l

19 Förbränningstyp Rökskador Flammskador Värmeskador

20 Acceptens Standarder Myndighetsföreskrifter SBF - Regler Besiktningar
Brandkåren

21 Val av brandsläcksystem
Släckanläggningens effektivitet Skador på utrustning vid utlösning Installation Personfara Miljömässigt bästa valet

22 Släckanläggningens effektivitet
Släckhastighet Egenskaper Inblanding & inträngning I skåp Hålltid Återantänding

23 Skador på utrustning vid utlösning
Rengörning Vattenskador Spaltningsprodukter (HF, HCL) Kondensering Thermisk chok

24 Installation Plats / vikt Rörarbete Rummets täthet Återfyllnadskostnad
Släckmedlets tillgänglighet

25 Personalsäkerhed Personsäkert Övertryck Sikt Inhalerning
Ej elektrikst ledande Spaltningsprodukter

26 Tryckavlastning - några standarder
SBF 500:2 Inertgaser SBF 115:2 / NFPA 12 Koldioxid ISO14520 Kemiska släckgaser NFPA 2001 CEA 4045:April 2005 Novec 1230 & FM 200

27 Tryckavlastning Koldioxid Ger övertryck Inert gas Ger övertryck
NovecTM Ger under- & övertryck FM 200 Ger under- & övertryck

28 Miljömässigt bästa valet
Ozon nedbrytande (ODP – faktor) Drivhuseffekt (GWP-faktor) Atmofärisk livslängd

29 Miljömässigt bästa valet 1000m3 rum
Växthuseffekt (GWP-faktor) Argonite Inergen Novec Koldioxid Halotron FM

30 References avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Nya-koldmediebestammelser/ news/wpafb/humanhal.pdf choose the English version then publication and then choose point 4 - publication database in all data in - including keywords write 301 in Danish EPA publication series - choose Environmental project “press submit” /

31 Questions and answers !

32 Thank your for your attention www.kidde.se


Ladda ner ppt "En brands utveckling Detektering – Släckmedel – Miljö Kidde Sweden AB"

Liknande presentationer


Google-annonser