Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmebehandlat trä Utvecklingscentrum för värmebehandling LTU/SLU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmebehandlat trä Utvecklingscentrum för värmebehandling LTU/SLU"— Presentationens avskrift:

1 Värmebehandlat trä Utvecklingscentrum för värmebehandling LTU/SLU
EU Mål2 Lst. AC/BD 3 år 6 MSEK Stenvalls Trä AB UTE-trä AB Fjällbonäs Trävaru AB Lundbergs Trä AB HT wood

2 Processen Torkning Värmebehandling i vattenånga vid 150 – 230 oC 1-3 tim Avkylning / konditionering WTT process, DK: Thermowood, SF: Överhettad vattenånga 180 – 212 oC Thermo-S och Thermo-D Process vid atmosfärstryck Mättad vattenånga 150 – 180 oC Autoklavteknik 4 – 10 bar

3 Hemicellulosa Hemicellulosan binder vatten och kopplar cellulosa till lignin Hemicellulosan (ca 30 % av veden) bryts ner till enkla socker under bildande av ättiksyra (Hydrolys) i fuktig miljö Nedbrytningen startar redan under 100 oC

4 Cellulosa Cellulosan svarar i första hand för styrka i trä
Cellulosan (ca 50 % av veden) relativt intakt upp till ca 200 oC. Ättiksyran förstärker dock nedbrytningen.

5 Lignin Lignin ( ca 30 % av veden) är ”limmet” i veden främst mellan cellerna Lignin är termoplastiskt och bryts delvis ned och rekombinerar från ca 120 oC

6 Extraktivämnen (kåda i barrved)
Extraktivämnen kan innehålla både näring och fungicier (pinosylviner i furukärna) Extraktivämnen ( ca1-8 % av veden) består av terpener, fetter, vax och fenoler Extraktivämnen förångas vid värmebehandling

7 Färg Antar brun färgton Ytan grånar i solljus (UV)
+ Färg kan styras med temperatur i process FURU Maillard reaktioner (jfr stekning) Karamellisering (jfr knäck) Lignin (jfr svartlut) C

8 Densitet Minskar med ca 5 – 15 %
Partiell nedbrytning (främst hemicellulosan) + Bättre värmeisolering ca 20 %

9 Jämviktsfuktkvot Ungefär halverad Färre bindningsplaster för vatten
(hemicellulosa-minskar)

10 Formstabilitet Sväller och krymper mindre (ca hälften)
Hemicellulosan partiellt nedbruten, mindre vatten binds + Mindre fuktbetingade rörelser ( färgfilm belastas mindre)

11 Fuktdynamik Långsammare ångabsorbtion
Fritt vatten absorberas snabbt i splintved (FURU) Fritt vatten absorberas långsamt i kärnved (FURU) och i kärnved och splintved (GRAN, BJÖRK) - Fuktutjämning och torkning av vattenbaserat lim (PVAc) går långsammare

12 Biologisk beständighet
Beständighetsklass enl EN 350-1 Thermo S 190 oC Furu, gran 4 (Något beständig) Thermo D 212 oC Furu, gran 2 / 3 (Beständig, måttligt beständig) Jfr Träskyddsklass A / B AB Brunröta

13 Emissioner Total VOC minskar
Nya emissioner tillkommer (Ättiksyra, furfuraler) Karaktäristisk något bränd doft avklingar vid ytbehandling

14 Brand Kortare tid till antändning Mindre rökutveckling
Mindre värmealstring

15 Styrka/styvhet Böjhållfasthet minskar tydligt, särskilt vid vb över 200 oC Död kvist i planka ger kraftig minskning Tryckhållfasthet längs fibern ökar med vb temperatur Slagseghet minskar med vb temperatur Klyvhållfasthet minskar med vb temperatur Skjuvhållfasthet minskar med vb temperaur Seghet minskar, sprödhet ökar Hårdhet /Brinell/ rel oförändrad

16 Bearbetning Ökad sprödhet bör beaktas vid
- hyvling (presstryck på matarvalsar) - spikning/skruvning (förborrning nära ände) PVAc limning (längre press- och härdningstid) Finare putsdamm

17 SUMMARUM + ÖKAD BIOLOGISK BESTÄNDIGHET + FÖRBÄTTRAD FORMSTABILITET
+ MINSKAD HYGROSKOPICITET + FÄRGSTYRNING I PROCESS + MILJÖVÄNLIG TEKNIK - MINSKAD STYRKA integration of heat treated wood to the production of the massive wood sheets Capacity of Kiln – Thermo- from Finland Sticker marks – WPIII and Thesis Project Dimensioning Material supply, losses and Production efficiency


Ladda ner ppt "Värmebehandlat trä Utvecklingscentrum för värmebehandling LTU/SLU"

Liknande presentationer


Google-annonser