Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ABC och mål Thomas Westin Kapitel 9 och 23. ABC Figur 9:3 sidan 230 1. Bestäm direkta kostnader Aktivitet 2. Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ABC och mål Thomas Westin Kapitel 9 och 23. ABC Figur 9:3 sidan 230 1. Bestäm direkta kostnader Aktivitet 2. Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna."— Presentationens avskrift:

1 ABC och mål Thomas Westin Kapitel 9 och 23

2 ABC Figur 9:3 sidan 230 1. Bestäm direkta kostnader Aktivitet 2. Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna till aktiviteterna Omkostnader Direkta kostnader påförs kalkylobjekten direkt 3. Välj kostnadsdrivare 4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser 5. Beräkna kostnad för kalkyl- objekten T.ex Fakturering / antal fakturor T.ex Svarvning / Svarvtimmar T.ex Lackering / antal detaljer T.ex Rekrytering / antal intervjuer T.ex Reklam / antal produkter

3 Grundläggande tankar Alla kostnader är rörliga  Långsiktigt: bredd- och komplexitets- relaterade variabler  Aktiviteters resurser fördelas med hjälp av kostnadsdrivare

4 Aktivitetskostnader vid praktisk kostnadsdrivarvolym = Aktivitetssats Praktisk kostnadsdrivarvolym Begreppen i ABC Variant Drivare Transaktionsrelaterade Tidsdriven ABC Tidsrelaterade Intensitetsrelaterade = Total aktivitetskostnad + Kostnad för outnyttjad aktivitetskapacitet Kostnad för utnyttjad aktivitetskapacitet Nivåer Enhetsnivå Uppdrags / Serie / Ordernivå Produktnivå Kundnivå Företagsnivå Aktivitetsbaserad självkostnadskalkyl

5 Aktiviteter och drivare Sidan 229

6 Exempel på hierarkier Tillverkningsföretag Figur 9:1 sidan 226 Tjänsteföretag Figur 9:2 sidan 227

7 Figur 9:4 (del av), sidan 234 Aktivitetens kostnad är proportionell mot kostnadsdrivarens volym Proportionalitet

8 Exempel, sid 237

9 “Först designar vi prislappen” IKEA

10 Målkostnadskalkyl Målkostnadskalkylering är en ekonomistyrnings-process som innebär att med utgångspunkt i givna marknads- och/ eller vinstmål undersöka samtliga tänkbara möjligheter till kostnadsreducering hos produkter som befinner sej under utveckling samtidigt som kvalitet, reliabilitet och andra kundkrav säkerställs Target Costing Marknadsdriven ekonomistyrning Vid produktutveckling Givna kostnadsmål Värdeanalys Produktutveckling som en strategisk aktivitet

11 Steg 1: Fastställa marknadsmål, vinstkrav och försäljningspris Vilka egenskaper önskar marknaden av produkten? Vilka krav ställer marknaden på service o.d.? Vilket pris är marknaden villig att betala? Vilken försäljningsvolym kan uppnås? Hur lång kommer produktlivscykeln att vara? Hur stor marknadsandel kan vi få? Hur kommer konkurrenterna att reagera?  Vinstkrav (t.ex. ROS, Return on Sales, = Vinstmarginal) fastställs

12 Steg 2: Fastställ målkostnaden Figur 23:1, sidan 670

13 Steg 3: Nå målkostnaden genom värdeanalys 1 (2) Två sätt att arbeta med värdeanalys:  Håll funktionaliteten konstant och reducera kostnaden  Håll kostnaden konstant och höj funktionaliteten Kostnadsmål per  Produktfunktion  Produktkomponent  Aktivitet  Kostnadskomponent  Funktion, avdelning och arbetsgrupp Funktionalitet / Kostnad = Kundvärde Metoder  Funktionsanalys  Kostnadstabeller  Kundcentrerad planering, QFD  Design for assembly, DFA  Feleffektanalys  Modularisering

14 QFD Exemplet skiftnyckel Källa: Bergman och Klefsjö, sid 83

15 Steg 3: Nå målkostnaden genom värdeanalys 2(2) Reducera kostnader genom ändrade produktegenskaper utan värdepåverkan Reducera kostnader genom förbättrade arbetsmetoder Reducera kostnader genom lägre inköpspriser Reducera kundernas kostnader för drift, underhåll och service av produkten Reducera kostnaderna genom anpassning av nya produkten till befintligt sortiment

16 För- och nackdelar Ger lägre livscykelkostnader Ger marknadsförståelse Lägre kostnadslåsning:  Ger längre produktutvecklingstider  Stark press på involverade personer  Stark press på leverantörer  ”Kunden är kung” kan orsaka problem  Olika åsikter kan ge konflikter Figur 23:2, sidan 674

17 Kaizen Ständig förbättring En vardaglig strävan för kostnads- förbättring Nå mål- kostnaden Figur 23:3, sidan 676 Figur 23:4, sidan 676

18 ”Japansk” Ekonomistyrning Marknadsvillkoren är utgångspunkt Motivera och påverka beteenden Deltagande och kommunikation betonas Grupparbete, gärna tvärfunktionellt Arbetsrotation, även för ekonomistyraren Kaizen genomsyrar Kostnadsreducering i utvecklingsarbetet Omkostnadsfördelning med simpla procedurer Icke-finansiella mått viktigare än finansiella Standardkostnader används knappt Budgetering har låg betydelse


Ladda ner ppt "ABC och mål Thomas Westin Kapitel 9 och 23. ABC Figur 9:3 sidan 230 1. Bestäm direkta kostnader Aktivitet 2. Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna."

Liknande presentationer


Google-annonser