Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar."— Presentationens avskrift:

1 Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar

2 Hälso- och sjukvård åt asylsökande år 2010 Enkätresultat för år 2010 Hälsoundersökningar - åtgärder SKLs styrelsebeslut om förändrad finansiering Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet. SOU 2011:48 Motion till SKLs kongress

3 Asylsjukvård Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 1 juli 2008 Reglerar skyldigheten att erbjuda hälso- och sjuk- vård/tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar

4 Asylsjukvård – statlig ersättning Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård Schablonersättning år 2010 för hälso- och sjukvård per person och kvartal 3 390 kr för barn t.o.m. 18 år 4 020 kr för vuxna fr.o.m. 19 år t.o.m. 60 år 5 115 kr för personer 61 år och äldre

5 Asylsjukvård – statlig ersättning Schablonersättning inkluderar ersättning för tolk, hjälpmedel, transport/sjukresa. Hälsoundersökning ersattes med 1 970 kr. Efter ansökan. ”100 000-kronors fallen”. Ersättning för den del av en vårdkontakt som överstiger denna nivå. Efter ansökan.

6 Antal asylsökande som vistas i Sverige 2006 2007 2008 2009 2010 30 615 33 869 35 272 34 846 34 309 Omkring hälften av de asylsökande finns i Stockholm, VGR och Skåne.

7 Antal som sökte asyl 2006 2007 2008 20092010 24 322 36 207 24 353 24 194 31 819 Kv. % 34 31 35 35 38 Män % 66 69 65 65 62

8 Vårdens omfattning Öppen hälso- och sjukvård Antal läkarbesök i genomsnitt 2006 2007 2008 2009 2010 2,16 2,16 2,47 2,37 2,95 Ökning med 24 % från 2009 Bosatta befolkningen 2,86

9 Vårdens omfattning Sluten vård Genomsnittliga antalet slutenvårdsdagar 2006 2007 2008 2009 2010 1,28 1,06 1,10 1,24 1,29 Ökning med 4 % från 2009.

10 Vårdens omfattning Sluten somatisk vård Genomsnittligt antal vårddagar i sluten somatisk vård 2006 2007 2008 2009 2010 0,59 0,57 0,70 0,74 0,77 Ökning med 4 % från 2009 Bosatta befolkningens genomsnitt är 0,81

11 Vårdens omfattning Sluten psykiatrisk vård Genomsnittligt antal vårddagar i sluten psykiatrisk vård 2006 2007 2008 2009 2010 0,7 0,49 0,39 0,49 0,53 Ökning med 8 % från 2009 Bosatta befolkningens genomsnitt är 0,18

12 Vårdens omfattning Sluten barn- och ungdomspsykiatri Genomsnittligt antal vårddagar 2006 2007 2008 2009 2010 0,21 0,16 0,17 0,31 0,42 Ökning med 35 % från 2009 Bosatta befolkningens genomsnitt 0,01

13 Vårdens omfattning Tandvård Genomsnittligt antal besök i tandvården 2006 2007 2008 20092010 0,54 0,57 0,57 0,68 0,73 Ökning med 7 % från 2009

14 Vårdens omfattning Hälsoundersökning Hälsoundersökningar av nya asylsökanden i procent 2006 2007 2008 2009 2010 30 44 60 38 42 20 % (3 245) av de nyanlända undersöktes 2 gr

15 Åtgärder Projekt - Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande * datoriserat informationsöverföringssystem * förbättra samverkan mellan landstingen och Migrationsverket * undersöka asylsökandes erfarenheter av hälsoundersökningar Treårigt projekt. Europeiska flyktingfonden.

16 Åtgärder SMI är projektägare Projektpartners: Landstingen i Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Region Skåne samt SKL, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Uppsala Universitet Socialstyrelsen är på gång med nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av asylsökande. 1 januari 2012

17 Regeringsuppdrag i juni 2011 Uppdrag att se över förutsättningarna att ge andra än asylsökande erbjudande om hälso- undersökning. Utredare GD Erna Zelmin. Redovisas 31/12 2011. I uppdraget ingår bl.a. att * följa upp nuvarande hälsoundersökningar * överväga om mer insatser behövs för dessa grupper * överväga om alla nyanlända ges undersökning * reglera innehållet i undersökningarna

18 Totala kostnader och ersättning från staten år 2010 Kostnader för asylsjukvården: 676 mkr Statlig schablonersättning: 560 mkr Underskott: 116 mkr P.g.a. redovisningsproblem bedöms att under- skottet 2010 uppgick till 91 mkr. (-09: – 69 mkr)

19 Hemställan från SKLs styrelse Hemställde till Justitiedepartementet i mars 2011 att landstingen löpande i varje enskilt ärende fakturerar staten. Täcker kostnaderna. Administrativt enkelt. Dep. säger nej, då det bl.a. förändrar Migrationsverkets faktureringshantering och administration.

20 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) Utredningen som överlämnades i maj 2011 har omfattat asylsökande papperslösa. Vistas i landet utan nödvändiga tillstånd

21 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) Förslag att asylsökande och papperslösa i Sverige ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvård som bosatta personer och på samma villkor

22 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) Kostnader för att öka tillgången till vård Asylsökande – ca 35 000 individer Kostnadsökning mellan 90 – 130 mkr Totalkostnad mellan 1 190 och 1 230 mkr

23 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) Kostnader för att öka tillgången till vård Papperslösa – 10 000 individer Kostnadsökning på 280 mkr Papperslösa – 35 000 individer Kostnadsökning på mellan 530 och 890 mkr Dagens kostnader 80 – 440 mkr. Max 970 mkr.

24 Motion om Vård för asylsökande och papperslösa. Kongress nov -11 I motion föreslås att kongressen beslutar att SKL verkar för att asylsökande och pappers- lösa får tillgång till vård på samma sätt som svenska medborgare Behandlas av sjukvårdsdelegationen den 20 oktober inför behandling av styrelsen den 21 oktober. Kongressen beslutar i november.


Ladda ner ppt "Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar."

Liknande presentationer


Google-annonser