Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 1 Martin Johansson 090312 Bortfall, ”pragmatiker” och statistiktalibaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 1 Martin Johansson 090312 Bortfall, ”pragmatiker” och statistiktalibaner."— Presentationens avskrift:

1 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 1 Martin Johansson 090312 Bortfall, ”pragmatiker” och statistiktalibaner

2 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 2 Bortfall vid uppringning (t ex vägrar, ej svar) Svarsfrekvens – telefonintervjuer Svarsfrekvens = 40 %

3 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 3 Svarsfrekvens – webbpanel Bortfall (mail) Svarsfrekvens = 85 %

4 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 4 Effektiv svarsfrekvens – webbpanel Bortfall vid uppringning/rekrytering (t ex vägrar, ej svar) Använder ej Internet tillräckligt ofta Vill ej vara med i panel/ hoppar av Bortfall (mail) Svarsfrekvens 6%

5 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 5 Vägning löser inte alla problem

6 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 6 20 % svarsfrekvens (80 % bortfall) 400 genomförda intervjuer. 200 är positiva till företaget Posten. 45-55 % är positiva till Posten 9-91 % är positiva till Posten Exempel

7 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 7 Bortfallets storlek Bortfallets skevhet 100 % 25 % 12 %50 % 12 % 50 % Är stort bortfall alltid ett problem?

8 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 8 Förslag till hantering av problemet P L =Nedre gräns för 95 % K.I.P U =Övre gräns för 95 % K.I. p=Skattad proportion i urvaletq=1-Skattad proportion i urvalet n=Urvalsstorlek W 1 =SvarsfrekvensW 2 =Bortfall

9 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 9 Justerad formel P L =Nedre gräns för 95 % K.I.P U =Övre gräns för 95 % K.I. p=Skattad proportion i urvaletq=1-Skattad proportion i urvalet n=Urvalsstorlek W 1 =SvarsfrekvensW 2 =Bortfall S=Skevhet (uppskattad diskrepans mellan urval och bortfall) 43-57 % är positiva till Posten S = 0,15 S = 0,25 S = 0,45

10 200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 10 Sammanfattning Det går att beräkna bortfallet även i panelmätningar. Stora bortfall behöver inte innebära en ökad osäkerhet. Men det är naivt att tro att stora bortfall aldrig ökar osäkerheten. Vägning löser inte alla problem. Formeln på föregående sida är inte felfri. Men det är bättre att försöka uppskatta bortfallets negativa effekt, än att slentrianmässigt utgå från att den inte existerar. TACK


Ladda ner ppt "200610 Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 1 Martin Johansson 090312 Bortfall, ”pragmatiker” och statistiktalibaner."

Liknande presentationer


Google-annonser