Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram."— Presentationens avskrift:

1 11 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram

2 22 Utgångspunkter Elevernas rätt till god utbildning – likvärdighet Tydlig struktur/ansvar – Grundskola/gymnasieskola/högskola Ökad samverkan med avnämare Lika villkor oavsett huvudman + vux Kompetensförsörjningsperspektiv

3 33 Styrning Nationella programråd Examens ansvariga Skolverket Lärare/lektorer - vid varje skola ”Intressenter” - infoansvar - certifiering APL - examenskriterier m m Kompetensförsörjningsperspektiv - årlig rapport till regeringen Lokal/reg programråd

4 44 Rådens uppgifter analysera tillgång till och kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet i samråd med Arbetsförmedlingen analysera elevernas etablering på arbetsmarknaden följa utvecklingen inom respektive yrkesområde och analysera behovet av utbildning inom nya områden ge Skolverket råd och stöd när det gäller att anpassa, utveckla och förnya utbildningsutbudet bistå Skolverket i arbetet med att utveckla examensmål och att ge exempel gymnasiearbeten bistå Skolverket vid bedömningen av ansökningar om särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar bistå Skolverket med underlag till informationsmaterial som vänder sig till elever

5 55 I alla frågor som rör yrkesutbildning ska skolverket inhämta råd från de nationella programråden Skolverket ska 31 oktober varje år rapportera resultaten av rådets arbete. Kan jämföras med en kvalificerad program-PM Skolverket har samma eller motsvarande uppdrag i fråga om högskoleförberedande program. För dessa finns dock inga permanenta rådgivande organ Rådens uppgifter

6 66 ”Ledamöterna utgör tillsammans en bred representation av företrädare för programmets avnämare och utses för mandatperioden 27 maj 2010 till 30 juni 2013” Pia Bergqvist Trafikverket Gunilla Harrysson-NellevadSvensk Energi Anders Olofsson Almega Per-Ola Olsson OKG Ulf Pettersson Elektriska Installatörsorganisationen Ronny Press Elsäkerhetsverket Thomas Sandgren Elektrikerna Skolverket har utsett nedanstående ledamöter till det nationella programrådet för el- och energiprogrammet.

7 77 Yrkesprogram och högskoleförberedande program Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program ska bli tydlig. Eleverna ska vara bättre förberedda för yrkeslivet eller för högskolestudier än i dag. En elev med yrkesexamen ska kunna påbörja en yrkesbana direkt efter utbildningen. Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen.

8 88 Behörighet/examen Behörighetskrav (från grundskolan) – Godkänt i 8 ämnen för yrkesprogram – Godkänt i 12 ämnen för högskoleförberedandeprogram Examenskrav – 2500 poäng – Godkänt 2250 poäng – Godkänd examensuppgift

9 99 Programstruktur 2500 poäng Gemensamma ämnen InriktningarProfileringIndivid val Examensuppgift 100 poäng Fördjupning inom karaktärs- ämnen 200 poängKaraktärs- ämnen Gymnasie- gemensamma Program- gemensamma

10 10 El- och energiprogrammet Energiteknik Ellära grund Energiteknik 2 Underhåll avhjälpande 1 Alternativ energi Gymnasiearbete 100p Elteknik Elektroteknik Ellära grund Elinstallationer Kommunikationsnät Automation: Automationstekniker Industrielektriker Mekatroniker Processautomationstekniker Dator- och kommunikationsteknik: Elektroniksupporttekniker Eventtekniker Hemservicetekniker IT-supporttekniker Nätverkstekniker Servicetekniker Teknisk säljare Elteknik: Elektriker Hisstekniker Järnvägstekniker, el och signal Larmtekniker Energiteknik: Drift- och underhållstekniker Driftoperatör Kraft/värmeoperatör Laborant Vattenkraftsoperatör Vattenmiljötekniker Rätt till idrott och hälsa 2 samt estetisk kurs Rätt till engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 inom det individuella valet och/eller som utökat program (ger grundläggande högskolebehörighet) Avhjälpande underhåll CAD Dator- och kommunikationsteknik Eldistributionsteknik Elektronik Elektroteknik Elinstallationsteknik Elkompetens Ellära Energiteknik Engelska Entreprenörskap Felsöknings- och reparationsteknik Fysik Hydraulik Järnvägsteknik Kemi Kraft- och värmeteknik Larm- och övervakningssystem Ljud-, ljus- och bildteknik Matematik Materiallära Material- och produktionsstyrning Mekatronik Mikrobiologi Miljöteknik Mät-, styr- och reglerteknik Naturkunskap Nätverkssäkerhet Nätverksteknik Pneumatik Processautomation Produktionssystem Programmering Supportteknik Systemadministration Systemteknik Sälj och service Teknik Underhållsteknik Vattenkraftsteknik Vatten- och miljöteknik Verktyg och maskiner Vitvaruservice. Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik Elektronik o mikrodatorteknik Nätverksinstallation Nätverksteknik Kommunikationsnät Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Svenska1 eller svenska som andraspråk 1100 p Engelska 5100 p Matematik 1 100 p Historia 1a:1 50 p Religionskunskap 1, 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Naturkunskap 1a:1 50 p Idrott och hälsa 1 100 p Programgemensamma karaktärsämnen400 p Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a100 Elektroteknik Elektromekanik100 Energiteknik Energiteknik 1 100 Mekatronik Mekatronik 1 100 Exempel på yrkesutgångarIndividuellt val 200 pProgramfördjupning 700-800 p Inriktningar 400-500 p Gemensamt 600p + 400 p Automation Ellära grund Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Programmerbara styrsystem

11 11 Gymnasiegemensamma kurser Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100pEngelska 5100p Matematik 1100pHistoria 1a:1 50p Religionskunskap 1 50pSamhällskunskap 1a:1 50p Idrott och hälsa 1100pNaturkunskap 1a:1 50p 600 400 Individuellt val Examensuppgift 500 100 Inriktningsgemensamma kurser Praktisk Ellära,100p, Elektroteknik, 100p Kommunikationsnät, 100 p, Elinstallationer 200p Programgemensamma kurser Datorteknik 1a, Energiteknik 1, Elektromekanik, Mekatronik 1 Inriktning Elteknik (El- och Energiprogrammet) 700 Distribu- tion Hiss Industri Installation Larm och säkerhet Telekommunikation och infrastruktur Järnvägs- teknik 200

12 12 Gymnasiegemensamma Kurser Svenska eller Svenska som andraspråk 1 Engelska 5 Matematik 1 Historia1 Religionskunskap 1a:1 Samhällskunskap 1a:1 Idrott och hälsa 1 Naturkunskap 1a:1 Program- gemensamma kurser Dator- och Kommunikationsteknik Datorteknik 1a Energiteknik, Energiteknik 1 Elektroteknik Elektromekanik Mekatronik Mekatronik 1 Inriktning Elteknik (El- och Energiprogrammet) Hiss/rulltrappor ”Hissmontage grund” 200 (svets,hydraulik,montering) Mät- och styrteknik grund100 Programmerbara styrsystem 2100 Avhjälp.- och förebygg. Underhåll100 Larm- och säkerhetsteknik CCTV system 100 Brandlarmssystem 100 Passersystem 100 Inbrottslarmsystem 100 Fastighetsautomation 1 100 Telekommunikationsteknik Data och medianät 100 Antenn och kabel TV teknik 100 Fastighetsautomation 1 100 Kommunikationsnät fördjupning 200 Larm- övervakning och säkerhetssystem. 100 Underhåll elteknik100 Inriktningsgemensamma kurser Praktisk Ellära 100 Elektroteknik 100 ELKRAFTTEKNIK Kommunikationsnät 100 Elinstallationer 200 Installation/entreprenad/nyproduktion Fastighetsautomation 1100 Elmotorstyrning 100 Elkonstruktion 100 Data och medianät 100 Belysningsteknik 100 Järnväg Industri/service/underhåll Elmotorstyrning 100 Elkonstruktion 100 Industriautomation 1 100 Avhjälp.- och förebygg. underhåll100 Mät- och styrteknik grund 100 Distribution 600400500200 500

13 13 Fördjupning, inriktning elteknik KursPoäng DistributionselektrikerLågspänningsnät100 p Högspänningsnät100 p Nät- och transformatorstationer100 p Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV100 p Belysningsnät100 p Nätunderhållsarbete i stadsnät100 p ? 700 p JärnvägsteknikAllmän järnvägsteknik100 p Elteknik300 p Signalteknik300 p 700 p

14 14 Övrigt GY11 Remissvar –Kurser och ändringar Branschkrav Läromedel Fortbildning lärare Brist på lärare?

15 15 Anställda lärlingar 1995 – 2010-09-30 2010-09-30

16 16 Registrerade lärlingar 1995 – 2010-09-30 2010-09-30

17 17 Utfärdade certifikat 1995 – 2010-09-30 2010-09-30

18 18 Anställda/certifierade per ELY 2009 och 2010 2010-09-30


Ladda ner ppt "11 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram."

Liknande presentationer


Google-annonser